Kaip pašalinti nuosėdas
„Philips“ drabužių garintuvas

Bėgant laikui drabužių garintuve ima kauptis kalkės ir kitos nuosėdos. Tai vyksta visuose su vandeniu veikiančiuose elektriniuose prietaisuose. Kuo kietesnį vandenį naudojate, tuo greičiau susikaupia nuosėdų, kurių nepašalinus, jos sukietėja. Jei nuosėdų reguliariai nešalinsite, greitai pastebėsite, kad jos prateka pro drabužių garintuvą ir palieka baltų ar rudų dėmių. Taip pat sumažėja lygintuvo gaminamų garų kiekis. Kalkes šalinkite reguliariai, taip užtikrinsite tinkamą drabužių garintuvo veikimą.

„Normal Rinse“

„Auto Clean“

„Normal Rinse“

Nuosėdų šalinimas iš drabužių garintuvų, atliekant „Normal Rinse“ nuosėdų šalinimo procesą

Kaip pašalinti nuosėdas iš drabužių garintuvų, atliekant „Normal Rinse“ nuosėdų šalinimo procesą?


Valant nuosėdas pašalinamos per ilgesnį laiką garintuve susikaupusios nuosėdos ir nešvarumai. Nuosėdas šalinti rekomenduojame kartą per mėnesį.
 

Kaip pašalinti nuosėdas

Prietaisą išjunkite ir palikite jį bent 1 val. atvėsti.
Prietaisui atvėsus išrinkite stovą ir garų žarną.
Perkelkite gaminį į praustuvą. Išpilkite visą vandenį iš vandens talpyklos ir virintuvo.
Į vandens talpyklą pripilkite švaraus vandens ir įstatykite ją į vietą. Palaukite 10 sek., kad vanduo nutekėtų iki virintuvo. Pakratykite prietaisą, tada vandenį išpilkite. Pakartokite kelis kartus, kad švariai pašalintumėte kalkių nuosėdas.

„Easy Rinse“

Nuosėdų šalinimas iš drabužių garintuvų, atliekant „Easy Rinse“ nuosėdų šalinimo procesą

Kaip pašalinti nuosėdas iš drabužių garintuvų, atliekant „Easy Rinse“ nuosėdų šalinimo procesą?


Valant nuosėdas pašalinamos per ilgesnį laiką garintuve susikaupusios nuosėdos ir nešvarumai. Nuosėdas šalinti rekomenduojame kartą per mėnesį.

Kaip pašalinti nuosėdas

Prietaisą išjunkite ir palikite jį bent 1 val. atvėsti.
Prieš pradėdami šalinti kalių nuosėdas, įsitikinkite, kad vandens talpykloje yra daugiau nei minimalus lygis.

Pasukite „Easy Rinse“ rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atfiksuotumėte, tada iš lėto traukite išorės link. Taip išleisite vandenį virintuvo viduje.

Dėmesio. Po garinimo per „Easy Rinse“ angą ištekėjęs vanduo gali būti karštas. Leiskite prietaisui atvėsti bent 1 val.

Išleidus visą vandenį, įstumkite „Easy Rinse“ rankenėlę atgal ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.

„Auto Clean“

Nuosėdų šalinimas iš drabužių garintuvų su „Auto Clean“ funkcija

Kaip pašalinti nuosėdas iš drabužių garintuvų su „Auto Clean“ funkcija?


Valant nuosėdas pašalinamos per ilgesnį laiką garintuve susikaupusios nuosėdos ir nešvarumai. Nuosėdas šalinti rekomenduojama kas dvi savaites.
 

Pripildykite vandens talpyklą vandens. Paspauskite ir palaikykite automatinio valymo („Auto Clean“) mygtuką, kad pradėtumėte procesą. Dėmesio. Niekada nemerkite garintuvo antgalio į vandenį.

Kaip pašalinti nuosėdas

Iki galo pripildykite vandens talpyklą. Laikydami garintuvo galvą virš praustuvo prietaisą įjunkite.

 

Dėmesio. Niekada nemerkite garintuvo galvos į vandenį

Paspauskite ir 1 sek. palaikykite „Auto-clean“ mygtuką. Užsidegs geltona lemputė, tada prasidės valymo procesas.
Lemputė parodys, kai procesas bus baigtas. Tada prietaisą galėsite išjungti. Šluoste nušluostykite visus vandens ir kalkių likučius.

Auto De-Calc

Garintuvams su „Auto De-Calc“ funkcija kalkių šalinti nereikia

Kaip „Auto De-Calc“ funkciją veikia su „PureSteam“ technologija?


Pasitelkus mūsų naująją inovatyvią „PureSteam“ technologiją, kaitintuvo kalkių nuosėdos šalinamos automatiškai generuojant garus. Tai neleidžia kalkių nuosėdoms kauptis. Be to, ji labai veiksminga, todėl skleidžiami garai išliks galingi visus metus*, o jums nereikės dėl nieko jaudintis.

Vaizdas pateikiamas tik kaip iliustracija.

 

*Patikrinta pagal IEC protokolą naudojant kietą vandenį 500 val., kad būtų imituojamas 10 metų naudojimas.