1
Produktai

Series 5000 Visiškai automatinis espreso aparatas

6 gėrimai, „LatteGo“, „PianoBlack“, „AquaClean“ EP5330/10

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Kaip nukalkinti „Philips“ automatinį espreso aparatą?

Turime skirtingas „Philips“ espreso aparatų serijas. Skaitykite toliau, norėdami sužinoti teisingas savo aparato instrukcijas.

Kurių instrukcijų laikytis, turint „Philips“ espreso aparatą?

Kurių instrukcijų laikytis priklauso nuo turimos „Philips“ serijos.

Nuotraukoje iš kairės į dešinę matote šiuos modelius:
„Philips 4000“, „Philips 3100“, „Philips 3000“ (be ekrano), „Philips 2100 Easy Cappuccino“, „Philips 2000“ (su / be valdymo ratuko)

„Philips 3000“ ir „Philips 2100 Easy Cappuccino“ – jiems yra sukurtas angliškas pagalbinis filmas.

Kavos aparatų modelių nuotraukos

„Philips“ 4000 ir 3100 serijos, aparatai su ekranu; nukalkinimo instrukcijos

Šiuose „Philips“ espreso aparatuose yra ekranas.

1) Eikite į „MENU“ (meniu) ir pasirinkite „Start Calc Clean“ (pradėti nukalkinimą.

2) Norėdami pasirinkti nukalkinimą, spauskite „CAPPUCCINO“ mygtuką.

3) Aparatas primins įdėti vandens pripildytą pieno ąsotėlį ir ištraukti pieno ąsotėlio dozatorių į dešinę.

4) Ekrane pasirodys nukalkinimo simbolis.

5) Supilkite visą butelį „Saeco“ nukalkinimo tirpalo į vandens bakelį.

6) Iki viršaus, iki „CALC CLEAN“ linijos, pripilkite švaraus vandens iš čiaupo į vandens bakelį.

7) Įdėkite vandens bakelį į aparatą.

8) Po pieno ąsotėlio dozatoriumi ir kavos dozavimo snapeliu padėkite indą.

9) Norėdami pradėti nukalkinimo ciklą, spauskite „CAPPUCCINO“ mygtuką.

10) Aparatas pradės dozuoti nukalkinimo tirpalą reguliariais intervalais. Juostelė ekrane rodo progresą. Tai trunka apie 20 min.

Pastaba. Nukalkinimo ciklą galima sustabdyti paspaudus „ESPRESSO“ mygtuką. Norėdami tęsti, dar kartą spauskite „CAPPUCCINO“ mygtuką.

11) Pasibaigus nukalkinimo tirpalo ir vandens mišiniui, ekrane pasirodys tuščio vandens bakelio simbolis.

12) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio, įdėkite jį atgal. Ekrane pasirodys plovimo pradžios simbolis.

13) Pripilkite vandens į pieno ąsotėlį iki „MIN“ lygio ir įdėkite jį į aparatą.

14) Ištraukite pieno ąsotėlio dozatorių į dešinę.

15) Padėkite indą atgal.

16) Paspauskite „CAPPUCCINO“ mygtuką ir aparatas pradės plovimo ciklą.

17) Ekrane pasirodžius simboliui NUKALKINIMAS TINKAMAS, plovimo ciklas yra baigtas.

Pastaba. Jei ekrane vietoj NUKALKINIMAS TINKAMAS simbolio pasirodo simbolis VANDENS BAKELIS TUŠČIAS, reiškia, kad nepripildėte vandens bakelio iki „MAX“ lygio. Iš naujo pripildykite vandens bakelį iki „MAX“ lygio ir atlikite kitą plovimo ciklą. Kartokite 12–17 veiksmus, kol pasirodys simbolis NUKALKINIMAS TINKAMAS. Gali tekti tai daryti kelis kartus, kol pasirodys simbolis, reiškiantis, kad paruošta.

18) Paspauskite „CAPPUCCINO“ mygtuką, norėdami baigti.

19) Aparatas šyla ir atlieka automatinio plovimo ciklą.

20) Aparatas paruoštas naudoti.

„Philips 3000“ serija, aparatai be ekrano; nukalkinimo instrukcijos

1) Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir kavos tirščių talpą.

2) Nuimkite klasikinį pieno putų plakiklį / automatinį pieno putų plakiklį nuo garų / karšto vandens antgalio. Jei aparatas turi karšto vandens snapelį, įdėkite karšto vandens snapelį.

3) Išimkite papildomą vandens filtrą („INTENZA+“) iš vandens bakelio (nebūtinas).

4) Supilkite visą butelį „Saeco“ nukalkinimo tirpalo į vandens bakelį.

5) Iki viršaus, iki „CALC CLEAN“ linijos, pripilkite švaraus vandens iš čiaupo į vandens bakelį.

6) Įdėkite vandens bakelį į aparatą.

7) Po garų / karšto vandens antgaliu ir kavos dozavimo snapeliu padėkite indą.

8) Paspauskite ir palaikykite „CALC CLEAN“ mygtuką bent 3 sek., kad prasidėtų nukalkinimo ciklas. „ESPRESSO“ mygtukas pradės nuolat šviesti, o „CALC CLEAN“ švies viso ciklo metu.

9) Nukalkinimo ciklo lemputė pradės nuolatos šviesti, o aparatas pradės dozuoti nukalkinimo tirpalą reguliariais intervalais. Tai trunka apie 20 min.

Pastaba. Nukalkinimo ciklą galima sustabdyti paspaudus „ESPRESSO“ mygtuką. Norėdami tęsti, dar kartą paspauskite „ESPRESSO“ mygtuką.

10) Pasibaigus nukalkinimo tirpalo ir vandens mišiniui, NĖRA VANDENS lemputės degs nuolat.

11) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio, įdėkite jį atgal. Nuolatos degs plovimo ciklo lemputė.

12) Padėkite indą atgal.

13) Degant „ESPRESSO“ mygtukui, paspauskite jį, kad prasidėtų plovimo ciklas.

14) Pasibaigus plovimo ciklui, „CALC CLEAN“ mygtukas išsijungs.

Pastaba. Jei ekrane pasirodo tuščio vandens bakelio simbolis, o „CALC CLEAN“ mygtukas neišsijungia, kartokite 11–13 veiksmus, kol „CALC CLEAN“ mygtukas išsijungs.

15) Aparatas šyla ir atlieka automatinio plovimo ciklą. „ESPRESSO“ ir „COFFEE“ mygtukai dega vienu metu.

16) Išimkite lašų surinkimo dėklą išplaukite ir įdėkite atgal.

17) Aparatas paruoštas naudoti.

Play Pause

„Philips 2100 easy cappuccino“ serija; nukalkinimo instrukcijos

1) Išjunkite aparatą.

Pastaba. Jei neišjungsite aparato, negalėsite įjungti nukalkinimo.

2) Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal. Nuimkite automatinį pieno putų plakiklį (jei uždėtas).

3) Ištuštinkite vandens bakelį ir išimkite „Intenza“ vandens filtrą (jei įdėtas).

4) Supilkite visą butelį „Philips“ / „Saeco“ nukalkinimo tirpalo į vandens bakelį.

5) Į vandens bakelyje esantį nukalkinimo tirpalą įpilkite vandens iki „MAX“ lygio indikacijos.

6) Įsitikinkite, kad valdymo ratukas nustatytas ties KAVOS PUPELIŲ piktograma.

7) Po karšto vandens / garų antgaliu ir kavos dozavimo snapeliu padėkite indą.

8) Įsitikinkite, kad aparatas IŠJUNGTAS Paspauskite „ESPRESSO“ mygtuką ir „CAPPUCCINO“ mygtuką vienu metu maždaug 5 sek. Oranžinė nukalkinimo lemputė lėtai mirksės per visą nukalkinimo ciklą

9) Pasukite valdymo ratuką ties KARŠTO VANDENS piktograma ir išleiskite karšto vandens. Leiskite vandeniui bėgti iš karšto vandens / garų antgalio 10 sek.

10) Pasukite valdymo ratuką atgal tiek VIENOS PUPELĖS piktograma. Palaukite maždaug 1 min., kad suveiktų nukalkinimo tirpalas.

11) Paspauskite „ESPRESSO“ mygtuką, kad išvirtumėte puodelį espreso kavos. Palaukite maždaug 1 min., kad suveiktų nukalkinimo tirpalas.

Pastaba. Nukalkinimo proceso metu neveikia kavos malimo funkcija. Jei paspausite „ESPRESSO“ mygtuką, iš aparato išbėgs tik vanduo.

12) Kartokite 10–11 veiksmus, kol nuolatos degs NĖRA VANDENS lemputė.

13) Išimkite vandens bakelį iš aparato ir išplaukite.

14) Į vandens bakelį pripilkite švaraus vandens iš čiaupo iki „MAX“ indikacijos ir įdėkite vandens bakelį atgal į aparatą.

15) Ištuštinkite didelį puodelį ir padėkite ant lašų surinkimo dėklo po karšto vandens / garų antgaliu.

16) Paspauskite „ESPRESSO“ mygtuką ir išvirkite puodelį espreso kavos. Pakartokite dukart.

17) Pasukite valdymo ratuką ties KARŠTO VANDENS piktograma.

18) Leiskite vandeniui bėgti iš karšto vandens / garų antgalio, kol nuolatos degs NĖRA VANDENS lemputė.

19) Išimkite lašų surinkimo dėklą išplaukite ir įdėkite atgal.

20) Uždėkite automatinį pieno putų plakiklį.

21) Išimkite vandens bakelį ir išplaukite.

22) Į vandens bakelį pripilkite švaraus vandens iš čiaupo iki „MAX“ indikacijos ir įdėkite vandens bakelį atgal į aparatą.

23) Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte aparatą. Kai vėl įjungsite aparatą, jis bus paruoštas naudoti.

Play Pause

„Philips 2000“ serija su valdymo ratuku; nukalkinimo instrukcijos

1) Išjunkite aparatą.

2) Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal.

3) Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ / „Saeco“ nukalkinimo tirpalą. Pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio ir įdėkite atgal.

4) Padėkite didelę talpą po garų / vandens antgaliu.

5) Pasukite valdymo ratuką į vidurinę PUPELIŲ padėtį.

6) Paspauskite „ESPRESSO“ ir „COFFEE“ mygtukus tuo pačiu metu ir palaikykite 5 sek. Aparatas viduje dozuos nukalkinimo tirpalą į lašų surinkimo dėklą keliais vienos minutės intervalais. Jis nebėgs per karšto vandens / garų antgalį. Tai užtruks maždaug 5 min. Oranžinė nukalkinimo lemputė pradės lėtai mirksėti ir mirksės per visą nukalkinimo ciklą.

7) Nuolatos degant žaliai DVIEJŲ PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Po maždaug 1 min. aparatas pradės dozuoti per karšto vandens / garų antgalį ir tai darys keliais vienos minutės intervalais tol, kol vandens bakelis ištuštės. Tai trunka apie 15 min.

8) Kai žalia DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė lėtai mirksės, pasukite valdymo ratuką į vidurinę PUPELIŲ padėtį. DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė išsijungs, NĖRA VANDENS lemputė pradės degti nuolatos.

9) Išimkite ir ištuštinkite talpą ir lašų surinkimo dėklą, įdėkite juos atgal.

10) Išimkite vandens bakelį, išplaukite ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.

11) Kai žalia DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė pradės degti nuolat, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Aparatas paleis trumpą kontūro užpildymą. Oranžinė nukalkinimo lemputė sumirksės dukart per visą plovimo ciklą.

12) Kai žalia DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė pradės lėtai mirksėti, pasukite valdymo ratuką į vidurinę PUPELIŲ padėtį. Aparatas viduje dozuoja vandenį į lašų surinkimo dėklą. Jis nebėgs per karšto vandens / garų antgalį.

13) Kai žalia DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė pradės degti nuolat, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Dabar aparatas dozuoja per garų / vandens antgalį.

14) Pasibaigus plovimo ciklui, oranžinė NUKALKINIMO lemputė išsijungia ir dega ŠAUKTUKO lemputė. Pasukite valdymo ratuką į vidurinę PUPELIŲ padėtį.

15) Dega žalia BUDĖJIMO lemputė. Aparatas šyla ir atlieka automatinio plovimo ciklą.

16) Aparatas paruoštas naudoti.

„Philips 2000“ serija be valdymo ratuko; nukalkinimo instrukcijos

1) Išjunkite aparatą.

2) Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal.

3) Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ / „Saeco“ nukalkinimo tirpalą. Pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio ir įdėkite atgal.

4) Padėkite didelę talpą po kavos dozavimo snapeliu.

5) Paspauskite ir 5 sek. palaikykite „ESPRESSO” mygtuką. Oranžinė NUKALKINIMO lemputė pradės lėtai mirksėti ir mirksės per visą nukalkinimo ciklą.

6) Aparatas dozuoja nukalkinimo tirpalą per kavos dozavimo snapelį keliais vienos minutės intervalais, kol ištuštėja vandens bakelis. Tai trunka apie 20 min.

7) Užsidegus raudonai NĖRA VANDENS lemputei, išimkite ir ištuštinkite talpą ir lašų surinkimo dėklą, įdėkite juos atgal.

8) Išimkite vandens bakelį, išplaukite ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.

9) Aparatas pradės dozuoti vandenį per kavos dozavimo snapelį. Oranžinė NUKALKINIMO lemputė sumirksės dukart per visą plovimo ciklą.

10) Pasibaigus plovimo ciklui, oranžinė NUKALKINIMO lemputė išsijungia ir dega žalia BUDĖJIMO lemputė. Aparatas šyla ir atlieka automatinio plovimo ciklą.

11) Aparatas paruoštas naudoti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP5330/10 , EP5335/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , EP5360/10 , EP5314/10 , EP5961/10 , EP3363/10 , EP3551/10 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8834/19 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8847/09 , HD8824/09 , HD8650/19 , HD8650/29 , HD8650/09 , CA6700/98 , CA6700/47 , CA6700/00 , CA6702/00 . daugiau Mažiau

Ar atsakėme į jūsų klausimą?

Jei ne, susisiekite su mumis.