Paruoškite, įdėkite ir suaktyvinkite „AquaClean“ filtrą

 

Espreso kavos aparatai, kuriuose naudojamas „AquaClean“ filtras, rodys pranešimą „Install or Activate AquaClean Filter?“ (įdėti arba suaktyvinti „AquaClean“ filtrą?)
 

Prieš pradėdami naudoti paruoškite „AquaClean“ filtrą. Pakratykite jį 5 sekundes, apverstą įmerkite į ąsotį su šaltu vandeniu ir palaukite, kol iš jo nebekils oro burbuliukai.

Įdėkite filtrą į vandens bakelį ir surinkite. Teisingai surinkus, ekrane matysite piktogramą „AquaClean 100 %“.