Ligita Urniežienė
Produkto atstovė
Burnos sveikatos priežiūra
ligita.urnieziene@philips.com