Medicinos prietaiso vietos saugos pranešimas 

„Philips Respironics“

Nėra nieko, į ką žiūrėtume rimčiau, nei tiekti pacientams aukštos kokybės, saugius ir patikimus gaminius. Jei iškyla problema, aktyviai bendraujame ir nenuilstamai stengiamės ją išspręsti.

2021 m. balandžio 26 d. „Philips“ paskelbė svarbią atnaujintą informaciją dėl pastangų, dedamų sprendžiant su tam tikrų miego ir sveikatos priežiūros asortimento gaminių komponentu susijusias problemas.

 

Tuo metu dėl ypatingo atsargumo ir remdamasi turima informacija „Philips“ pranešė apie galimą pavojų sveikatai, susijusį su konkrečiuose „Philips“ gaminiuose – „Continuous Positive Airway Pressure“ (CPAP), „BiLevel Positive Airway Pressure“ („BiLevel PAP“) ir mechaniniuose ventiliatoriuose – naudojamu garsą sugeriančiu porėtu filtru.

 

Įmonė taip pat nurodė, kad tebevyksta galimo pavojaus sveikatai vertinimas ir kad gavus naujos informacijos, ji bus paskelbta. Po šio pranešimo atlikus išsamų tęstinį vertinimą, 2021 m. birželio 14 d. įmonė paskelbė vietos saugos pranešimą dėl konkrečių paveiktų gaminių.

 

Vietos saugos pranešime klientams pateikiama informacija apie su šia problema susijusį galimą poveikį pacientų sveikatai ir klinikiniam naudojimui. Taip pat pranešime pateikiama išsami informacija apie mūsų patikimą ir išsamią taisymo ir keitimo programą, kad ši problema būtų išspręsta kuo efektyviau ir kruopščiau.

Skubūs veiksmai, kurių turite imtis kaip naudotojas:

 

Pacientams, naudojantiems paveiktus „BiLevel PAP“ ir CPAP prietaisus, „Philips“ toliau rekomenduoja nebenaudoti „BiLevel PAP“ ir CPAP prietaisų ir pasikonsultuoti su gydytojais, kad galima būtų nustatyti tinkamiausius būdus tęsti gydymą, atsižvelgiant į gydymo tęsimo naudą ir galimą nustatytą riziką. 

 

 • Atitinkamos Europos Sąjungos / JK institucijos pateikė toliau nurodytas rekomendacijas.
  • Prieš keisdami paskirtą gydymą, susisiekite su savo gydytoju arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.
  • Nors dėl vietos saugos pranešime nustatytos rizikos „Philips“ rekomendavo nutraukti naudojimą, svarbu, kad pacientai pasikonsultuotų su savo gydytojais ir nustatytų tinkamiausius būdus tęsti gydymą.
  • Kartu su savo gydytojais pacientai turėtų išsiaiškinti, ar tęsiant gydymą prietaisu nauda bus didesnė už nustatytą riziką.  

 

 • Gyvybę palaikančius mechaninius ventiliacijos prietaisus naudojantys pacientai neturėtų nutraukti ir keisti paskirto gydymo nepasitarę su gydytojais ir negavę nurodymų dėl pakeisto tolesnio naudojimo.

Pabrėžiame, kad „Philips“ į šį klausimą žiūri labai rimtai ir skiria daug laiko bei išteklių šiai problemai spręsti. Mūsų tikslas yra suteikti nukentėjusiems pacientams ir klientams paslaugas, kurių jie tikisi ir nusipelno, todėl šio klausimo sprendimui teikiame didžiausią prioritetą.

 

Šios pastangos apima plataus masto, visuotinį gamybos, taisymo, techninės priežiūros, tiekimo grandinės ir kitų problemos ištaisymo funkcijų išplėtimą.

 

Esame besąlygiškai įsipareigoję remti pasaulinę pacientų, pasikliaunančių mūsų miego ir sveikatos priežiūros sprendimais sveikatai ir gyvenimo kokybei palaikyti, bendruomenę ir gydytojus bei klientus, kurie siekia patenkinti pacientų poreikius.

Ką jums reikės padaryti

 

„Philips“ yra įsipareigojusi išspręsti šią problemą vykdydama patikimą ir išsamią taisymo ir keitimo programą. Įsteigėme pretenzijų nagrinėjimo ir pagalbos teikimo centrą, kuriame jums padės.

Verslo piktograma

Patvarios medicinos įrangos tiekėjai, platintojai ar medicinos įstaigos

 

Norėdami pradėti registracijos procesą, spustelėkite toliau pateiktą nuorodą. Jei esate Jungtinėse Valstijose, iki 2021 m. birželio 23 d. gausite iš „Philips“ su šia problema susijusį laišką, kuriame bus pateikti prisijungimo prie registracijos svetainės duomenys. Jei esate už Jungtinių Valstijų ribų, laišką gausite netrukus po to. Jei negavote šio laiško, skambinkite toliau nurodytu numeriu.

 

Po registracijos pateiksime jums daugiau informacijos, kai ji taps prieinama.

8 800 33 009 
(pirmadieniais – penktadieniais 9-18)

Paciento piktograma

Pacientai, naudotojai ar slaugytojai

 

„Philips“ parengė registracijos procesą, leidžiantį pacientams, naudotojams ar slaugytojams rasti savo prietaiso serijos numerį ir pateikti pretenziją, jei jų įrenginys buvo paveiktas.

 

Šiuo metu šis procesas galimas tik pacientams, naudotojams ar slaugytojams JAV, Kanadoje, JK ir Europos Sąjungoje. Netrukus bus pridėta daugiau šalių.

8 800 33 009 
(pirmadieniais – penktadieniais 9-18)

Medicinos specialisto piktograma

Gydytojai ir kiti medicininės priežiūros paslaugų teikėjai

 

Spustelėkite toliau pateiktą nuorodą, jei norite gauti papildomos klinikinės informacijos apie šią problemą ir kitos informacijos, kuri padės jums patarti paveiktiems pacientams.

Kokie prietaisai yra paveikti?

CPAP ir „BiLevel PAP“ prietaisai

Visi paveikti prietaisai, pagaminti iki 2021 m. balandžio 26 d., visi prietaisų serijų numeriai

Nuolatinio vėdinimo ventiliatorius, minimalus vėdinimo palaikymas, naudojimas gydymo įstaigose

E30

E30

(leidimas naudoti kritiniu atveju)

Nuolatinio vėdinimo ventiliatorius, ne gyvybės palaikymui

DreamStation ASV

DreamStation     

ASV

DreamStation AVAPS

DreamStation

ST, AVAPS

60 Series CPAP, ASV

SystemOne

ASV4

C Series AVAPS/ST

C Series 

ASV, S/T, AVAPS

OmniLab Advanced Plus(sleep lab) CPAP

OmniLab Advanced Plus

Laboratorijoje naudojamas titravimo prietaisas

Nenuolatinio vėdinimo ventiliatorius

60 Series CPAP, ASV

SystemOne

(Q series)

DreamStation CPAP

DreamStation

CPAP, Auto CPAP, BiPAP

DreamStation Go

DreamStation GO

CPAP, APAP

Dorma 400, 500

Dorma 400, 500

CPAP

REMStar SE Auto CPAP

REMStar SE Auto

CPAP

Mechaniniai ventiliatoriai

Visi paveikti prietaisai, pagaminti iki 2021 m. balandžio 26 d., visi prietaisų serijų numeriai

Nuolatinio vėdinimo ventiliatorius

Trilogy 100

Trilogy 100

Ventiliatorius

Trilogy 200

Trilogy 200

Ventiliatorius

Trilogy 200

Garbin Plus, Aeris, LifeVent

Ventiliatorius

Nuolatinio vėdinimo ventiliatorius, minimalus vėdinimo palaikymas, naudojimas gydymo įstaigose

A 40/30

A-Series BiPAP Hybrid A30

(neparduodama JAV)

V30

A-Series BiPAP V30 Auto

Ventiliatorius

Nuolatinio vėdinimo ventiliatorius, ne gyvybės palaikymui

A 40/30

A-Series BiPAP A40

(neparduodama JAV)

A 40/30

A-Series BiPAP A30

(neparduodama JAV)

Kokie gaminiai nėra paveikti ir kodėl?

 

Nepaveiktuose gaminiuose gali būti kitoks garsą sugeriantis porėtas filtras, nes laikui bėgant atsiranda naujų medžiagų ir technologijų. Be to, nepaveiktuose prietaisuose dėl kitokio prietaiso dizaino garsą sugeriantis porėtas filtras gali būti kitoje vietoje.

 • „Trilogy Evo“

 • „Trilogy Evo OBM“

 • „Trilogy EV300“

 • „Trilogy 202“

 • „BiPAP A40 EFL“

 • „BiPAP A40 Pro“

 • „M-Series“

 • „DreamStation 2“

 • „Omnilab“ (originalas pagamintas pagal „Harmony 2“)

 • „Dorma 100“, „Dorma 200“ ir „REMStar SE“

 • Visi deguonies koncentratoriai, įkvepiamųjų vaistų gaminiai, oro takų valymo gaminiai.

Klausimai ir atsakymai

Ar saugu naudoti paveiktus prietaisus? Ar paveiktus prietaisus reikėtų pašalinti iš paslaugų teikimo?

Vietos saugos pranešime pacientams ir klientams rekomenduojama imtis toliau nurodytų veiksmų.

 

 • „BiLevel PAP“ ir CPAP prietaisus naudojantiems pacientams: prieš keisdami paskirtą gydymą, susisiekite su savo gydytoju arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Nors dėl vietos saugos pranešime nustatytos rizikos „Philips“ rekomendavo nutraukti naudojimą, svarbu, kad pacientai pasikonsultuotų su savo gydytojais ir nustatytų tinkamiausius būdus tęsti gydymą. Kartu su savo gydytojais pacientai turėtų išsiaiškinti, ar tęsiant gydymą prietaisu nauda bus didesnė už nustatytą riziką.
 • Gyvybę palaikančius mechaninius ventiliacijos prietaisus naudojantiems pacientams: NENUTRAUKITE ir nekeiskite paskirto gydymo nepasikonsultavę su gydytojais dėl tinkamų tolesnių veiksmų.

 

„Philips“ rekomenduoja klientams ir pacientams nebenaudoti su ozono dujomis susijusių valymo produktų ir savo prietaisui naudoti naudojimo instrukcijose patvirtintus valymo būdus.

 

„Philips“ taip pat primena klientams ir pacientams patikrinti savo turimų „BiLevel PAP“ ir CPAP prietaisų amžių, nes paprastai po penkių naudojimo metų juos rekomenduojama pakeisti.

Kokį saugos pavojų kelia ši problema? Ar „Philips“ yra gavusi pranešimų apie pacientus, nukentėjusius dėl šios problemos?

Vietos saugos pranešime klientams pateikiama informacija apie su šia problema susijusį galimą poveikį pacientų sveikatai ir klinikiniam naudojimui. Galimas pavojus sveikatai gali kilti dėl kontakto su suirusiu garsą sugeriančiu porėtu filtru, kurio irimą galėjo sukelti netinkami valymo būdai (pvz., ozonu), ir dėl porėtoje medžiagoje esančių chemikalų poveikio.  Kai kuriuose regionuose porėtosios medžiagos irimą gali sukelti ir didelis karštis bei didelė drėgmė.

 

„Philips“ ir toliau stebi pranešimus apie galimas saugos problemas vykdydama stebėseną po pateikimo į rinką, kaip to reikalauja medicinos prietaisams taikomos nuostatos ir teisės aktai, veikiantys rinkose, kuriose vykdome savo veiklą.

 

Įvykus kontaktui su suirusia porėtąja medžiaga

 

 • Potenciali kontakto su suirusia porėtąja medžiaga rizika:
  • dirginimas (odos, akių ir kvėpavimo takų), uždegiminė reakcija, galvos skausmai, astma, nepageidaujamas poveikis kitiems organams (pvz., inkstams, kepenims) ir toksinis kancerogeninis poveikis.
 • Iki šiol „Philips Respironics“ yra gavusi kelis skundus dėl kvėpavimo kontūre atsiradusių juodų dalelių ar nuosėdų (sklindančių iš prietaiso angos, drėkintuvo, vamzdelio ir kaukės). „Philips“ taip pat yra gavusi pranešimų apie galvos skausmą, viršutinių kvėpavimo takų dirginimą, kosulį, spaudimą krūtinėje ir sinusų infekciją.

 

Esant cheminių medžiagų poveikiui

 

 • Potenciali rizika dėl cheminių medžiagų, išsiskiriančių iš paveiktos porėtosios medžiagos, poveikio: galvos skausmas / svaigulys, dirginimas (akių, nosies, kvėpavimo takų, odos), padidėjęs jautrumas, pykinimas / vėmimas, toksinis ir kancerogeninis poveikis.
 • Iki šiol „Philips“ nėra gavusi pranešimų apie poveikį arba rimtą žalą pacientams dėl šios problemos.

Kada ši problema bus pradėta spręsti? Kiek laiko užtruks sutvarkyti visus paveiktus prietaisus?

Įmonė pakeis esamą garsą sugeriantį porėtą filtrą nauja medžiaga, kuriai ši problema neturės įtakos.

 

Šiuo metu įmonė stengiasi kaip įmanoma greičiau sutvarkyti visus paveiktus prietaisus, kuriuos reikia pataisyti.

 

Kai informacija bus prieinama, „Philips“ praneš numatomas pataisymų įgyvendinimo datas.

 

Vietos saugos pranešime nurodytų taisomųjų veiksmų paruošimo procesas jau pradėtas.

 

Šios pastangos apima plataus masto, visuotinį gamybos, taisymo, techninės priežiūros, tiekimo grandinės ir kitų problemos ištaisymo funkcijų išplėtimą.

 

„Philips“ informuoja reguliavimo agentūras, esančias regionuose ir šalyse, kur yra paveiktų gaminių.

 

Kiekvienos šalies reguliavimo agentūroms suteikus leidimus, mūsų pasaulinė paveiktų įrenginių taisymo ir keitimo programa galės būti vykdoma.

 

Teikiame agentūroms reikiamą informaciją, susijusią su tuo, kada pradėsime ir kaip toliau vykdysime numatomus pataisymus.

Ar paveikti prietaisai ir toliau bus gaminami ir (arba) siunčiami?

Šiuo metu paveikti prietaisai yra gamybos etape ir juos gabenančios siuntos yra sulaikytos, nes įmonė ruošiasi vykdyti paveiktų prietaisų taisymo / keitimo programą ir įdiegti naują garsą sugeriančio porėto filtro medžiagą, kuriai nustatytos problemos neturės įtakos.

Ar prietaisai atšaukiami? Ar reguliavimo institucijos klasifikavo šio veiksmo rimtumą?

Vietos saugos pranešimas Europos Sąjungoje ir JK buvo paskelbtas gal reguliavimo agentūrų kriterijus.

 

Europos Sąjungos / JK reguliavimo agentūros šio vietos saugos pranešimo dar neklasifikavo.

Kaip „Philips“ spręs šią problemą? Ar paveikti prietaisai keičiami ir (arba) taisomi? Ar klientai turi teisę į pakeitimą, taisymą, techninę priežiūrą ar kitas paslaugas pagal garantiją?

Į šią problemą žiūrime itin rimtai ir stengiamės ją išspręsti kaip įmanoma efektyviau ir kruopščiau.

 

Atlikus išsamų tęstinį vertinimą, 2021 m. birželio 14 d. įmonė paskelbė vietos saugos pranešimą dėl konkrečių paveiktų „Continuous Positive Airway Pressure“ (CPAP), „Bi-Level Positive Airway Pressure“ („BiLevel PAP“) prietaisų ir mechaninių ventiliatorių.

 

Pranešime klientams pateikiama informacija apie su šia problema susijusį galimą poveikį pacientų sveikatai ir klinikiniam naudojimui. Galimas pavojus sveikatai gali kilti dėl kontakto su suirusiu garsą sugeriančiu porėtu filtru, kurio irimą galėjo sukelti netinkami valymo būdai (pvz., ozonu), ir dėl porėtoje medžiagoje esančių chemikalų poveikio.

 

„Philips“ praneša klientams ir paveiktų prietaisų naudotojams, kad įmonė pakeis esamą garsą sugeriantį porėtą filtrą nauja medžiaga, kuriai ši problema neturės įtakos. Šiuo metu paveikti prietaisai bus keičiami nauju ar atnaujintu įrenginiu su nauja medžiaga arba taisomi keičiant garsą sugeriantį porėtą filtrą klientų įrenginiuose. Naująja medžiaga taip pat bus pakeistas esamas garsą sugeriantis porėtas filtras būsimuose gaminiuose.

 

„Philips“ rekomenduoja klientams ir pacientams nebenaudoti su ozono dujomis susijusių valymo produktų ir savo prietaisui naudoti naudojimo instrukcijose patvirtintus valymo būdus.

 

„Philips“ taip pat primena klientams ir pacientams patikrinti savo turimų „BiLevel PAP“ ir CPAP prietaisų amžių, nes paprastai po penkių naudojimo metų juos rekomenduojama pakeisti.

 

Įmonė skyrė daug išteklių šiai problemai išspręsti, parengė išsamų taisomųjų veiksmų planą ir jau pradėjo šį procesą. Šios pastangos apima plataus masto, visuotinį gamybos, taisymo, techninės priežiūros, tiekimo grandinės ir kitų problemos ištaisymo funkcijų išplėtimą.

 

„Philips“ labai apgailestauja dėl šios problemos sukeltų nepatogumų. Skiriame daug laiko ir išteklių, kad nukentėjusiems pacientams ir klientams galėtume suteikti paslaugas, kurių jie tikisi ir nusipelno, todėl šio klausimo sprendimui teikiame didžiausią prioritetą.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie vietos saugos pranešimą ir instrukcijas klientams, naudotojams ir gydytojams, nukentėjusios šalys gali kreiptis į savo vietinį „Philips“ atstovą arba apsilankyti svetainėje www.philips.com/SRC-update.

Ar yra kokių nors veiksmų, kuriuos klientai, pacientai, naudotojai ir (arba) gydytojai turėtų atlikti dėl šios problemos?

Klientams, pacientams, naudotojams ir gydytojams nurodoma laikytis rekomendacijų, pateiktų atšaukimo pranešime (tik JAV) / vietos saugos pranešime (tarptautinėse rinkose).

 

Vietos saugos pranešime pacientams ir klientams rekomenduojama imtis toliau nurodytų veiksmų.

 

 • „BiLevel PAP“ ir CPAP prietaisus naudojantiems pacientams: prieš keisdami paskirtą gydymą, susisiekite su savo gydytoju arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Nors dėl vietos saugos pranešime nustatytos rizikos „Philips“ rekomendavo nutraukti naudojimą, svarbu, kad pacientai pasikonsultuotų su savo gydytojais ir nustatytų tinkamiausius būdus tęsti gydymą. Kartu su savo gydytojais pacientai turėtų išsiaiškinti, ar tęsiant gydymą prietaisu nauda bus didesnė už nustatytą riziką.
 • Gyvybę palaikančius mechaninius ventiliacijos prietaisus naudojantiems pacientams: NENUTRAUKITE ir nekeiskite paskirto gydymo nepasikonsultavę su gydytojais dėl tinkamų tolesnių veiksmų.
 • Užregistruokite paveiktus prietaisus vietos saugos pranešimo puslapyje: www.philips.com/SRC-update.
  • Svetainėje gausite naujausią informaciją apie vietos saugos pranešimą ir sužinosite, kaip imtis taisomųjų veiksmų, susijusių su dviem problemomis.
  • Svetainėje taip pat rasite instrukciją, kaip rasti paveikto prietaiso serijos numerį ir kaip naudotojai gali užregistruoti prietaisą.

 

Įmonė parengė išsamų taisomųjų veiksmų planą ir jau pradėjo šį procesą.

 

„Philips“ rekomenduoja klientams ir pacientams nebenaudoti su ozono dujomis susijusių valymo produktų ir savo prietaisui naudoti naudojimo instrukcijose patvirtintus valymo būdus.

 

„Philips“ taip pat primena klientams ir pacientams patikrinti savo turimų „BiLevel PAP“ ir CPAP prietaisų amžių, nes paprastai po penkių naudojimo metų juos rekomenduojama pakeisti.

 

„Philips“ labai apgailestauja dėl šios problemos sukeltų nepatogumų. Skiriame daug laiko ir išteklių, kad nukentėjusiems pacientams ir klientams galėtume suteikti paslaugas, kurių jie tikisi ir nusipelno, todėl šio klausimo sprendimui teikiame didžiausią prioritetą.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie vietos saugos pranešimą ir instrukcijas klientams, naudotojams ir gydytojams, nukentėjusios šalys gali kreiptis į savo vietinį „Philips“ atstovą arba apsilankyti svetainėje www.philips.com/SRC-update.

Kokia yra šios problemos priežastis? Ar tai buvo su projektavimu, gamyba, tiekėju ar kita priežastimi susijusi problema?

Remiantis „Philips“ vertinimu, pagrindinė šios problemos priežastis yra susijusi su garsą sugeriančiu porėtu filtru, šiuo metu naudojamu tam tikruose nustatytuose miego ir sveikatos priežiūros asortimento gaminiuose.

Kaip tai atsitiko ir ką „Philips“ daro, kad tai nepasikartotų?

„Philips“ turi patikimą kokybės valdymo sistemą ir laikosi mūsų peržiūros ir analizės procesų, kad padėtų nustatyti ir išspręsti šią problemą.

 

Gaminiai buvo sukurti laikantis atitinkamų išleistų standartų.  Kuriant naujus standartus, reikia įvertinti gaminių savybes pagal kokybės ir reguliavimo procesus.  „Philips“ kokybės valdymo sistema buvo atnaujinta, kad atspindėtų šiuos naujus reikalavimus.

 

Nors standartai buvo atnaujinti, pagal ankstesnį standartą sukurti gaminiai vis dar atitinka medicinos prietaisų reikalavimus. Porėtosios medžiagos irimo ir cheminių medžiagų išsiskyrimo problemos buvo aptiktos kokybės valdymo sistemos procesų vykdymo metu ir yra spendžiamos pagal atitinkamus norminius reikalavimus.

 

„Philips“ griežtai laikėsi atitinkamų standartų prekiaudama gaminiais.

Ką reiškia, kad „didelis karštis ir drėgmė“ yra viena iš šios problemos priežasčių?

„Philips“ nustatė, kad tam tikromis aplinkybėmis porėtoji medžiaga gali irti. Tam įtakos gali turėti tokie veiksniai, kaip nepatvirtintų valymo metodų, pvz. valymo ozonu, naudojimas ir tam tikros aplinkos sąlygos, kai yra didelė drėgmė ir aukšta temperatūra.

 

Aplinkos sąlygos, galinčios būti viena iš šios problemos priežasčių, yra susijusios su šalių, kuriose naudojami ir saugomi prietaisai, klimatu ir regionine temperatūra. 

 

Šis veiksnys nesusijęs su šiluma ir drėgme, kurią išskiria pacientams naudoti skirtas prietaisas.

Ar yra tam tikrų paveiktiems įrenginiams būdingų ypatybių, kurių klientai / naudotojai turėtų saugotis? Dalelės ar kitos matomos problemos?

Kaip nurodyta vietos saugos pranešime, naudotojai turėtų pasitarti su savo gydytojais.

Ar „Philips“ gali pakeisti ar sutaisyti prietaisus pagal garantiją?

Paveiktus prietaisus galima taisyti pagal garantiją.

 

„Philips“ pateiks daugiau informacijos apie su šia problema susijusio keitimo pagal garantiją procedūras.

Ar tuose regionuose, kur „Philips“ teikia pacientų priežiūros paslaugas ir prietaisus, naujiems pacientams bus suteikti prietaisai? Ar bus pakeisti esami tinkamai neveikiantys pacientų prietaisai?

Šiuo metu „Philips“ negali nustatyti naujų pacientų paveiktuose prietaisuose. „Philips“ gali bendradarbiauti su naujais pacientais ir suteikti jiems galimus alternatyvius prietaisus.

 

„Philips“ gali sutaisyti / pakeisti ventiliatorių įrenginius, kuriais pacientai naudojasi kritinėmis situacijomis, pvz., sugedus prietaisui reikiamo gydymo metu, kad būtų užtikrintas sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumas.

 

„Philips CPAP“ prietaisai negali būti pakeisti siuntos sulaikymo metu.

Ar „Philips“ įsitikinusi, kad ši problema paveikė tik nurodytus prietaisus? Ar yra galimybė, kad buvo paveikti kiti prietaisai?

„Philips“ atliko vertinimą pagal mūsų kokybės valdymo sistemą ir nustatė visus paveiktus gaminius, kurie yra nurodyti reguliavimo agentūroms ir klientams skirtuose pranešimuose.

 

Ši problema nepaveikė jokių kitų gaminių.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Jūs pateksite į Lietuvos „Philips Healthcare“ svetainę.
Please select the checkbox

Svetainė skirta tik asmenims, naudojantiems medicinos priemones profesinėje veikloje, įskaitant sveikatos priežiūros specialistams, profesinę veiklą vykdantiems asmenims, atstovaujantiems sveikatos priežiūros įstaigą ar medicinos priemonėmis prekiaujančią organizaciją.

Ar esate asmuo, atitinkantis aukščiau nurodytus kriterijus?