Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

 

1. Sutikimas su naudojimo sąlygomis

 

2. Sąlygų keitimas

 

3. Privatumo politika

 

4. Atsakomybės atsisakymas

 

5. Registracija

 

6. Bendraautoris

 

7. Atsakomybės apribojimas

 

8. Trečiosios šalies turinys / programinė įranga

 

9. Autoriaus teisės ir prekės ženklai

 

10. Interneto svetainės nuosavybės teisės

 

11. JAV autoriaus teisių pažeidimo ieškiniai

 

12. Nebaudžiamumo garantavimas ir atleidimas

 

13. Puslapio uždarymas

 

14. „Philips“ produktai

 

15. „Saugaus uosto“ principas pagal 1995 m. Teisminių ginčų dėl privačių vertybinių popierių reformos aktą

 

16. Ginčų sprendimas

 

17. Atskiriamumas

 

18. Neatsisakymas

 

19. Antraštės

Naudojimo sąlygos

Šią interneto svetainę (toliau – interneto svetainė) jums siūlo ribotos atsakomybės bendrovė Philips Baltic, Ziedleju iela 2, Mārupes novads, LV 2167, Mārupe, Latvija ("Philips").

Jūsų prieigai prie šios interneto svetainės ir jos naudojimui bus taikomos toliau pateiktos naudojimo sąlygos. Be to, specifiniam turiniui, medžiagai ar informacijai, kurie pateikiami šioje interneto svetainėje arba pasiekiami per ją (toliau – turinys), taip pat specifiniam turiniui, duomenims, medžiagai ar informacijai, kurią galite atsisiųsti, pateikti ir (ar) publikuoti interneto svetainėje (toliau – naudotojo turinys), ir sandoriams, sudarytiems per šią interneto svetainę, galioja specifinės sąlygos bei terminai. Specifinės sąlygos gali papildyti šias naudojimo sąlygas arba tam tikrais atvejais jas pakeisti, tačiau tik aiškiai nurodyta apimtimi.

1. Sutikimas su naudojimo sąlygomis

 

Prisijungdamas arba naudodamas šią interneto svetainę, jūs sutinkate įstatymo nustatyta tvarka laikytis naudojimo sąlygų ir visų čia išdėstytų ir paminėtų terminų bei sąlygų ir bet kokių papildomų terminų bei sąlygų, nurodytų šioje interneto svetainėje. Jei jūs NESUTINKATE su visomis šiomis sąlygomis, tada jums NEDERĖTŲ jungtis prie šios svetainės ar ja naudotis.

2. Sąlygų keitimas

 

Bendrovė „Philips“ gali bet kada pakeisti šias sąlygas. Naujosios sąlygos įsigalios nuo jų paskelbimo. Jei ir toliau jungsitės prie interneto svetainės ir ja naudositės po sąlygų pakeitimo, bus laikoma, kad jūs su jais sutinkate. Rekomenduojama reguliariai peržiūrėti galiojančius terminus bei sąlygas. Kitos „Philips“ interneto svetainės gali turėti savo naudojimo sąlygas, kurios atitinkamai galioja toms interneto svetainėms.

„Philips“ pasilieka teisę bet kada be įspėjimo atlikti pakeitimus ar atnaujinti savo interneto svetainę ar jos turinį, ar nutraukti interneto svetainės veiklą. Bendrovė „Philips“ pasilieka teisę vien savo nuožiūra apriboti, atmesti ar panaikinti bet kurio asmens ar bet kurios šalies prisijungimo prie interneto svetainės teises ir toks sprendimas įsigalios nedelsiant, be jokio įspėjimo, bet kokiu metu ir nepaisant priežasties.

3. Privatumo politika

 

Asmeninė informacija, kuri pateikta interneto svetainėje arba surinkta per interneto svetainę ar ryšium su ja, bus naudojama tik pagal bendrovės „Philips“ privatumo politiką ir šioms naudojimo taisyklėms galioja privatumo politika, kaip ir nurodyta šioje interneto svetainėje.

4. Atsakomybės atsisakymas

 

VISA INFORMACIJA (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TEKSTĄ, PAVEIKSLĖLIUS, ILIUSTRACIJAS, NUORODAS IR KITĄ MEDŽIAGĄ) INTERNETO SVETAINĖJE YRA PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“ IR „TOKIA, KOKIA BUVO GAUTA“. BENDROVĖ „PHILIPS“ IR JOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, FILIALAI, PARTNERIAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI, PREKĖS ŽENKLO LICENCIJŲ TURĖTOJAI IR TIEKĖJAI ŠIUO DOKUMENTU AIŠKIAI ATSISAKO ATSAKOMYBĖS ĮSTATYMŲ NUMATYTA APIMTIMI BET KOKIOS RŪŠIES, BET KOKIŲ NUSISKUNDIMŲ AR GARANTIJŲ, TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ, ATŽVILGIU, ĮSKAITANT PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR TEISĖTUMO GARANTIJAS, TAIP PAT GARANTIJAS DĖL ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS DARBO, TURINIO AR NAUDOTOJO TURINIO.

Nei bendrovė „Philips“, nei jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licencijų išdavėjai, prekės ženklo licencijų turėtojai ir tiekėjai nepriima jokių skundų ir neteikia garantijos, kad: (i) interneto svetainė atitiks jūsų reikalavimus; (ii) interneto svetainė veiks nenutrūkstamai, laiku, patikimai ir be klaidų; (iii) rezultatai, kurie gali būti gaunami naudojantis interneto svetaine (įskaitant bet kokią šioje interneto svetainėje pateikiamą informaciją ar medžiagą), bus teisingi, išsamūs, tikslūs, patikimi ar atitiks kitokius jūsų reikalavimus.

Tai yra vieša interneto svetainė. Jūs negalite tikėtis, kad bet koks naudotojo turinys, kurį čia pateiksite, bus konfidencialus. Neskelbkite šioje interneto svetainėje jokios konfidencialios informacijos.

Nei bendrovė „Philips“, nei jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licencijų išdavėjai, prekės ženklo licencijų turėtojai ar tiekėjai neatsako už interneto, tinklo ar prieglobos paslaugų trikdžius ar neveikimą ir neteikia garantijos, kad interneto svetainė ar paslaugos, leidžiančios prieiti prie šios interneto svetainės, ar bendrovės „Philips“ siunčiami elektroniniai pranešimai yra be virusų ar kitų žalingų elementų.

Jei iš šios interneto svetainės siunčiatės medžiagą ar ją gaunate kitu būdu naudodamiesi šia interneto svetaine, tuomet yra laikoma, kad veikiate savo nuožiūra ir prisiimdami susijusią riziką. Už bet kokius savo kompiuterio sistemos pažeidimus ar duomenų praradimą, kuris įvyko dėl bet kokios tokios medžiagos atsisiuntimo, būsite atsakingi tik jūs pats.

5. Registracija

 

Gali būti, kad norėdamas prisijungti prie tam tikrų interneto svetainės sričių ir naudoti tam tikras interneto svetainės funkcijas ar savybes, turėsite registruotis kaip bendraautoris. Ši registracija yra nemokama.

Registruodamasis turėsite pasirinkti unikalų naudotojo vardą arba pseudonimą ir slaptažodį. Taip pat turėsite įvesti unikalų, veikiantį, dabartiniu metu naudojamą ir patikrinamą elektroninio pašto adresą. Naudotojų vardai ir elektroninio pašto adresai negali kartotis, todėl jei jūsų įvestas vardas ar adresas jau yra naudojamas, gausite nurodymą pasirinkti kitą vardą / adresą. Patvirtinimą atsiųsime elektroniniu paštu drauge su jūsų užregistruota informacija. Jei dėl bet kokios priežasties tokios informacijos atsiųsti nepavyks, jūs galite negauti teisės prisijungti ir naudotis sritimis, funkcijomis ar savybėmis, kurioms tokia registracija būtina, arba tokia galimybė gali būti panaikinta. Jūs privalote laiku atnaujinti savo registraciją ir užtikrinti, kad ji tebėra tiksli ir galiojanti. Už savo slaptažodžio laikymą paslaptyje atsakote tik jūs pats. Mes pasiliekame teisę keisti jūsų naudotojo vardą arba ištrinti interneto svetainėje jūsų pateiktą turinį, taip pat atmesti arba atšaukti jūsų registraciją, jei pasirinksite naudotojo vardą, kuris, išimtinai mūsų nuomone, yra nepadorus, nederantis, įžeidžiantis ar dėl kitos priežasties netinkamas. Taip pat tik jūs atsakote už prieigos prie jūsų kompiuterio (-ių) apribojimą. Jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už visus veiksmus, kurie atliekami jūsų paskyroje, naudojantis jūsų naudotojo vardu ir (ar) slaptažodžiu, ir kuriuos lėmė jūsų elgesys, neveikimas ar aplaidumas.

Jei sužinote apie bet kokius įtartinus ar nesankcionuotus veiksmus, susijusius su jūsų paskyra, naudotojo vardu ir (ar) slaptažodžiu, jūs sutinkate nedelsdamas informuoti mus elektroniniu paštu iš tinklalapio https://www.philips.com/siteowner. Mes galime savo nuožiūra uždrausti registraciją per bet kurią konkrečią elektroninio pašto paslaugą ar per konkretų interneto paslaugų teikėją.

6. Bendraautoris

 

Pateikdamas interneto svetainėje bet kokį turinį, jūs patvirtinate, kad medžiaga bus tinkama, naudinga ir aktuali ir kad joje nėra jokių neteisėtų ar publikavimui netinkamų elementų, įskaitant, bet neapsiribojant, elementus, kurie: (1) gali būti įžeidžiantys ar kenkiantys kitam asmeniui ar subjektui; (2) gali pakenkti bet kuriam asmeniui ar nuosavybei arba apjuodinti ar neduoti ramybės bet kuriam asmeniui ar organizacijai; (3) gali pažeisti teisėtas bet kurio asmens teises (įskaitant teisę į privatumą ar viešumą); (4) yra pornografinio, nešvankaus, niekinančio, vulgaraus, nederamo ar grasinančio pobūdžio; (5) yra kultūriniu, etiniu ar kitu atžvilgiu smerktini; (6) siūlo ar skatina užsiimti bet kokia neteisėta veikla.

Prieš pateikdamas bet kokią medžiagą, jūs dėsite pakankamas pastangas, kad būtų nuskaityti ir pašalinti bet kokie virusai ar kitos užkrečiančios ar kenksmingos savybės. Interneto svetainėje neplatinsite grandininių laiškų, piramidinių schemų, apklausų ir prašymų. Taip pat nepadirbsite antraščių ir neklastosite tapatybės ar kitos informacijos, siekdami nuslėpti bet kokio per mūsų interneto svetainę perduoto turinio ir (ar) naudotojo turinio kilmę arba norėdami manipuliuoti savo dalyvavimu interneto svetainėje. Jūs nekliudysite ir nebandysite sutrikdyti mūsų puslapių, serverių ar tinklų darbo, taip pat nedarysite jokių veiksmų, kurie lemtų nepagrįstai ar neproporcingai didelę mūsų infrastruktūros apkrovą.

Jūs patvirtinate, užtikrinate ir garantuojate, kad interneto svetainėje pateikiamas naudotojo turinys nepažeidžia jokios kitos nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autoriaus teisę, prekės ženklo ar patento teisę, ar bet kokio konfidencialumo įsipareigojimo.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jokioms jūsų idėjoms, pareiškimams ar diskusijoms ir jokiam kitam naudotojo turiniui, kurį pateiksite interneto svetainėje, intelektinės nuosavybės teisių apsauga netaikoma ir kad juos be atlygio ar priskyrimo gali naudoti bet kuris kitas bendraautoris.

Šiuo dokumentu bendrovei „Philips“, jos dukterinėms įmonėms, filialams, prekės ženklo licencijų turėtojams ir kitiems partneriams jūs suteikiate pasaulinę, neatšaukiamą, atsiskaitymo nereikalaujančią, neišimtinę, perlicencijuojamą ir perduodamą licenciją naudoti, atkurti, ruošti išvestinius darbus, platinti, viešai vykdyti, viešai rodyti, perduoti ir publikuoti jūsų pateiktą naudotojo turinį šioje ar bet kurioje kitoje „Philips“ interneto svetainėje ar kitoje „Philips“ marketingo ar viešųjų ryšių medžiagoje, bet kuriose ir visose visuomenės informavimo priemonėse.

Tik jūs būsite atsakingas už savo paties naudotojo turinį ir jo pateikimo, paskelbimo ir (ar) publikavimo pasekmes. Bendrovė „Philips“ gali, tačiau nėra įpareigota, peržiūrėti ir prižiūrėti jūsų naudotojo turinį prieš ir (ar) po jo pateikimo. Tačiau jūs pripažįstate, kad mes negalime prižiūrėti ar peržiūrėti viso naudotojo turinio. Be apribojimų bendrovė „Philips“ ir jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licencijų išdavėjai, prekės ženklo licencijų turėtojai ir tiekėjai nebus ir negali būti laikomi atsakingi už naudotojo turinio, kurį interneto svetainėje paskelbė trečioji šalis, tikslumą, išsamumą, kokybę ar galiojimą.

Bendrovė „Philips“ neremia jokio interneto svetainėje paskelbto naudotojo turinio ar jokios nuomonės, rekomendacijos ar patarimo, taip pat bendrovė „Philips“ aiškiai atsisako bet kokios ir visos atsakomybės, susijusios su naudotojo turiniu.

Tik bendrovė „Philips“ turi teisę ir gali bet kokiu metu vien savo nuožiūra ir be išankstinio pranešimo ar sutikimo redaguoti ir (ar) šalinti žinutes ir bet kokį kitą naudotojo turinį, kuris laikomas nepageidaujamu, netinkamu ar dėl bet kokios kitos priežasties pažeidžia šias naudojimo sąlygas. Jeigu bet kuris naudotojas mano, kad pateiktas naudotojo turinys yra nepageidaujamas ar netinkamas, jis turėtų nedelsdamas elektroniniu paštu susisiekti su bendrove „Philips“. Gavę tokį pranešimą, per protingą laikotarpį imsimės atitinkamų veiksmų, kuriuos manysime esant reikalingus. Kadangi šis procesas atliekamas rankiniu būdu, informuojame jus, kad gali būti, jog negalėsime iš karto pašalinti ar pakeisti konkretaus naudotojo turinio.

7. Atsakomybės apribojimas

 

BENDROVĖ „PHILIPS“ IR BET KURIOS JOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, FILIALAI, PARTNERIAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI, PREKĖS ŽENKLO LICENCIJŲ TURĖTOJAI IR TIEKĖJAI NIEKADA NEBUS ATSAKINGI UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIUS BAUDŽIAMUOSIUS, SPECIALIUS AR ATSITIKTINIUS, AR KITOKIUS NUOSTOLIUS, KURIE YRA SUSIJĘ SU PRISIJUNGIMU PRIEŠ ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS, JOS TURINIO AR NAUDOTOJO TURINIO, SU ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS, JOS TURINIO AR NAUDOTOJO TURINIO NAUDOJIMU ARBA NEGALĖJIMU PRISIJUNGTI IR NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE, JOS TURINIU AR NAUDOTOJO TURINIU, NET JEI BENDROVĖ „PHILIPS“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ, IŠSKYRUS TĄ APIMTĮ, KIEK TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADO DĖL TO, KAD BENDROVĖ „PHILIPS“ APGAVO AR APGAULINGAI KLAIDINO.

Jei gyvenate valstybėje ar valstijoje, kur neleistini jokie pirmiau paminėti atsakomybės apribojimai ar atsisakymas ar jokie garantijos atsisakymai, kaip aprašyta 4 skyriuje, tokie atsisakymai ar apribojimai jums nebus taikomi, tačiau tik ta apimtimi, kiek tokie atsisakymai ar apribojimai neleistini. Tokiu atveju tokie atsisakymai ar apribojimai bus suvaržyti maksimaliai, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai.

8. Trečiosios šalies turinys / programinė įranga

 

Bendrovė „Philips“ jokiais būdais neatsako už turinį, pateikiamą interneto svetainėje, kuri priklauso trečiajai šaliai ir kuri gali būti susieta su šia interneto svetaine aktyviąja nuoroda, nepriklausomai nuo to, ar aktyvioji nuoroda pateikiama šioje interneto svetainėje ar ją pagal naudojimo sąlygas pateikia trečioji šalis. Bet kokia į mūsų interneto svetainę įdėta nuoroda, nukreipianti į kitą puslapį, nėra to kito puslapio patvirtinimas ir nesuteikia jokio vertinimo ar garantijos dėl bet kokio tokio turinio, pateikiamo bet kokioje interneto svetainėje, į kurį gali nukreipti šioje interneto svetainėje patalpinta nuoroda, tikslumo, savalaikiškumo ar tinkamumo, ir mes atitinkamai neprisiimame jokios atsakomybės.

Bet kokia programinė įranga, kurią galite atsisiųsti iš šios interneto svetainės ar per ją, turi licenciją pagal bet kurios galiojančios licencijos suteikimo sutarties sąlygas. Programinė įranga skirta tik galutiniam naudotojui ir griežtai draudžiama toliau kopijuoti, atkurti ar pakartotinai platinti programinę įrangą, išskyrus atvejus, įtrauktus į galiojančią licencijos suteikimo sutartį.

JEIGU YRA TOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJŲ, JOS GALIOS PAGAL AIŠKIAI GALIOJANČIOS LICENCIJOS SUTEIKIMO SUTARTIES NURODYTAS SĄLYGAS. ŠIUO DOKUMENTU BENDROVĖ „PHILIPS“ AIŠKIAI ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ TOLIMESNIŲ SKUNDŲ IR BET KOKIOS RŪŠIES GARANTIJŲ, TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ, ĮSKAITANT PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR TEISĖTUMO GARANTIJAS.

9. Autoriaus teisės ir prekės ženklai

 

Bendrovės „Philips“, jos dukterinių įmonių, filialų, prekės ženklo licencijų išdavėjų ir (ar) kitų partnerių pateikiamo turinio autoriaus teisės ir visos kitos nuosavybės teisės, interneto svetainės naudojimo ir publikavimo programinė įranga, duomenų rinkimas interneto svetainėje, taip pat šios interneto svetainės tvarka, seka ir išsidėstymas priklauso bendrovei „Koninklijke Philips N.V.“ ir (ar) jos prekės ženklo licencijos turėtojams, kitiems partneriams ar licencijų išdavėjams. Visos teisės į turinį, kurios nėra aiškiai perduotos šiomis sąlygomis, yra saugomos.

„PHILIPS“ yra registruotasis prekės ženklas, kuris priklauso bendrovei „Koninklijke Philips N.V.“

„PHILIPS“ ir visi kiti bendrovės „Koninklijke Philips N.V.“ ir jos dukterinių įmonių registruotieji prekės ženklai yra svarbus bendrovės turtas. Todėl būtina užtikrinti tinkamą šių prekės ženklų naudojimą, taigi minėdami mūsų bendrovės produktus ir paslaugas laikykitės bendrovės „Philips“ pateiktų instrukcijų. Daugiau informacijos rasite čia.

Teisė registruoti ir naudoti „PHILIPS“ pavadinimą išimtinai priklauso mūsų bendrovei. Jūs negalite nei užregistruoti, nei naudoti mūsų bendrovės pavadinimo, statutinio pavadinimo, prekės pavadinimo, domeno pavadinimo ar kito pavadinimo, indikacijos ar aprašymo su „Philips“ pavadinimu ar bet kokiu kitu į jį panašiu pavadinimu nei bet kokio kito pavadinimo, kuriame naudojamos „Philips“ pavadinimo formos; taip pat negalite įtraukti jokio kito registruotojo prekės ženklo, kuris priklauso bendrovei „Koninklijke Philips N.V.“, pavadinimo.

10. Interneto svetainės nuosavybės teisės

 

Ši interneto svetainė yra viešo pobūdžio ir bet kokia joje paskelbta informacija bus laikoma nekonfidencialia. Jūs patvirtinate, kad bet kokiame jūsų naudotojo turinyje paskelbus bet kokius išradimus bus laikoma, kad toks išradimas yra „publikuojamas“ pagal galiojančius patento įstatymus.

Jūs patvirtinate, kad bet kokiam naudotojo turiniui, kuris yra pateiktas ir (ar) aptariamas interneto svetainėje, gali būti taikomos bendrovės „Philips“, jos dukterinių įmonių, filialų, prekės ženklo licencijų turėtojų, kitų partnerių ar trečiųjų šalių patento, autoriaus teisės, prekių ženklų ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Jei planuojate pasinaudoti bet kuriomis idėjomis, pasiūlymais, patarimais ar sprendimais arba kitu naudotojo turiniu, pateiktu interneto svetainėje, prieš pradėdami bet kokius naudojimo veiksmus, būsite atsakingas už atitinkamo leidimo naudotis intelektine nuosavybe gavimą.

11. JAV autoriaus teisių pažeidimo ieškiniai

 

Jei žinote ar įtariate, kad kuri nors šioje interneto svetainėje pateikta medžiaga (įskaitant, bet neapsiribojant, forume pateiktą informaciją) yra naudojama ar nukopijuota tokiu būdu, kuris pažeidžia autoriaus teises, prašom atsiųsti pranešimą toliau nurodytam bendrovės „Philips“ paskirtam atstovui. Pagal JAV Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių aktą, 17 U.S.C., skyrių 512(c)(3), jūsų pranešimas turi atitikti toliau išdėstytus reikalavimus:

Pranešimas turi būti patvirtintas autoriaus teisių savininko arba asmens, įgalioto veikti išimtinės teisės, kuri buvo tariamai pažeista, savininko fiziniu arba elektroniniu vardu, parašu.

Turi būti nurodomas autoriaus teisių, kurios pagal pranešimą buvo pažeistos, saugomas darbas arba jeigu vienu pranešimu siekiama informuoti apie keletą autoriaus teisių saugomų darbų, pateiktų viename puslapyje, – reprezentacinis tokių darbų, pateiktų puslapyje, sąrašas.

Turi būti nurodoma medžiaga, kuri pagal pranešimą yra pažeidžiama arba yra pažeidžiančios veiklos objektas, ir kuri privalo būti pašalinta arba kurios prieiga privalo būti panaikinama, taip pat informacija, kurios pagrįstai pakaktų, kad mes galėtume ją rasti.

Turi būti pateikiama informacija, kuri leistų su jumis susisiekti, pavyzdžiui: adresas, telefono numeris ir, jei turite, elektroninio pašto adresas.

Turi būti pateikiamas jūsų patvirtinimas, kad esate sąžiningai įsitikinęs, jog autoriaus teisės savininkas, jo atstovas nei įstatymas nesuteikė leidimo naudoti medžiagos, dėl kurios siunčiate skundą.

Turi būti pateikiamas jūsų patvirtinimas, kad pranešime pateikiama informacija yra tiksli ir esate susipažinęs su bausme už melagingą liudijimą; taip pat turite nurodyti, kas esate autoriaus teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti išimtinės teisės, kuri buvo tariamai pažeista, savininko vardu.

 

Su atstovu, kuris paskirtas pranešimams apie autoriaus teisių pažeidimus, galima susisiekti šiais būdais:

 

Paštu:

Philips International B.V.
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands

 

Faksu:

Philips International B.V.
Corporate Legal Department
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230

 

Pirmiau nurodyta kontaktinė informacija yra skirta tik informuoti bendrovei „Philips“ apie tai, kad galimai buvo pažeistos jūsų informacijos autoriaus teisės. Visos kitos užklausos, pavyzdžiui: su produktais susiję klausimai ir pageidavimai ar pranešimai apie netinkamus pasisakymus ir (ar) turinį, šio proceso metu nebus nagrinėjami ir į juos nebus atsakoma.

12. Nebaudžiamumo garantavimas ir atleidimas

 

Jūs sutinkate garantuoti „Philips“ bendrovės, jos dukterinių įmonių, filialų, prekės ženklų licencijų turėtojų, kitų partnerių ir tiekėjų, taip pat visų kitų atitinkamų tarnautojų, direktorių, darbuotojų, akcininkų, teisėtų atstovų, įgaliotinių, paveldėtojų ir perėmėjų nebaudžiamumą ir atleisti nuo bet kokių nuostolių, atsakomybės, išlaidų ir sąnaudų (įskaitant pagrįstus teisininkų ir specialistų mokesčius ir bylinėjimosi išlaidas), kurių gali atsirasti dėl bet kokių pranešimų, duomenų, medžiagos paskelbimo, turinio ar perdavimo arba bet kokio kito naudotojo turinio, kurį pateikiate interneto svetainėje, arba dėl to, kad pažeidėte šias sąlygas.

Jei dėl kurio nors jūsų paskelbto pranešimo ar kurio nors naudotojo turinio pateikiamas skundas ar pradedamas teisinis nagrinėjimas, bendrovė „Philips“ pasilieka teisę atskleisti jūsų tapatybę ir bet kokią kitą informaciją apie jus, kurią ji gali turėti.

Jei įsiveliate į ginčą su vienu ar daugiau naudotojų, jūs atleidžiate bendrovę „Philips“,

jos dukterines įmones, filialus, partnerius ir tiekėjus, taip pat visus kitus atitinkamus tarnautojus, direktorius, darbuotojus, akcininkus, teisėtus atstovus, įgaliotinius, paveldėtojus ir perėmėjus nuo bet kokios rūšies ir pobūdžio, tiek žinomų, tiek nežinomų ieškinių, reikalavimų ir nuostolių (tiek faktinių, tiek logiškai išplaukiančių), kurių atsirado dėl tokių ginčų arba kurie kaip nors su jais susiję.

13. Puslapio uždarymas

 

Mes turime išimtinę teisę dėl bet kurios priežasties ir bet kuriuo metu be įspėjimo ar sutikimo uždaryti interneto svetainę ar bet kurią jos dalį. Mes neturėsime jokių įsipareigojimų ir nebūsime atsakingi už nesugebėjimą išsaugoti ar ištrinti kurį nors turinį ir (ar) naudotojo turinį, pateiktą interneto svetainėje.

14. „Philips“ produktai

 

Interneto svetainėje gali būti minimi tam tikri „Philips“ produktai ir paslaugos, kurių konkrečioje šalyje dar nėra. Bet koks toks paminėjimas nereiškia ir negarantuoja, kad bet kokie tokie produktai ar paslaugos bus bet kuriuo metu prieinami bet kurioje konkrečioje šalyje. Jeigu pageidaujate daugiau informacijos, prašom susisiekti su vietiniu mūsų „Philips“ verslo atstovu.

15. „Saugaus uosto“ principas pagal 1995 m. Teisminių ginčų dėl privačių vertybinių popierių reformos aktą

 

Šioje interneto svetainėje gali būti pateikta tam tikrų perspektyvinių teiginių apie „Philips“ bendrovės finansinę būklę, veiksmų rezultatus ir verslą, taip pat tam tikri „Philips“ bendrovės planai ir tikslai, susiję su šiais klausimais. Mes įspėjame skaitytojus, kad tokie perspektyviniai teiginiai nėra veiklos rezultatų ateityje garantija ir kad faktiniai rezultatai gali smarkiai skirtis nuo pateiktųjų teiginiuose. Perspektyviniai teiginiai apima mūsų teiginius apie strategiją, pardavimo augimo įvertinimą, būsimas grynosios veiklos pajamas (EBITA) ir išlaidų taupymą, mūsų pagrindinio verslo plėtrą ateityje, taip pat įsisavinimų ateityje naudą ir mūsų kapitalo poziciją. Pagal savo pobūdį perspektyviniai teiginiai yra neatskiriami nuo rizikos ir neapibrėžtumo, nes jie susiję su ateities įvykiais bei aplinkybėmis ir tiek faktiniai rezultatai, tiek plėtra gali gerokai skirtis nuo nurodytų ar planuojamų perspektyviniuose teiginiuose dėl daugybės veiksnių. Perspektyviniams teiginiams, be kitų veiksnių, įtakos turi vidaus ir pasaulinės ekonomikos bei verslo sąlygos, sėkmingas mūsų strategijos įgyvendinimas, mūsų gebėjimas nustatyti ir vykdyti sėkmingą įsisavinimą, o tada integruoti jį į mūsų verslą, klientų prioritetai mūsų esamų ir naujų produktų atžvilgiu, mūsų gebėjimas plėtoti ir parduoti naujus produktus, mūsų gebėjimas realizuoti šios strategijos naudą, vyriausybės ir kontrolės valdžios institucijų politika ir veiksmai, įstatymų leidimo pasikeitimai, konkurencijos poveikis – kurių didžioji dalis yra veiksniai, kurių mes negalime kontroliuoti. Todėl mūsų faktiniai rezultatai ateityje gali labai skirtis nuo planų, tikslų ir lūkesčių, nurodytų tokiuose perspektyviniuose teiginiuose. Mūsų dokumentuose, kurie registruojami ir saugomi arba pristatomi į JAV Vertybinių popierių ir biržos komisiją, įskaitant mūsų naujausią metinę ataskaitą („20-F“ formos), nurodomos papildomos rizikos ir veiksniai. Šiuos dokumentus galima peržiūrėti internete adresu www.sec.gov. Bet kokie mūsų ar mūsų vardu pateikiami perspektyviniai teiginiai atspindi tik teiginių pareiškimo dieną esančią situaciją. Mes neįsipareigojame atnaujinti tų teiginių, kad jie atspindėtų bet kokius lūkesčių pasikeitimus ar bet kokius įvykių, sąlygų ar aplinkybių, kuriais yra pagrįstas toks teiginys, pasikeitimus. Tačiau skaitytojas turėtų peržvelgti informaciją, kuri papildomai paskelbta dokumentuose, oficialiai pateiktuose ir užregistruotuose Vertybinių popierių ir biržos komisijoje.

16. Ginčų sprendimas

 

Šioms naudojimo sąlygoms įtaką turi ir joms galioja Anglijos ir Velso įstatymai. Jūs sutinkate, kad bet kokiems ginčams, skundams ar ieškiniams, kurie susiję ar atsiranda dėl šių naudojimo sąlygų arba dėl jūsų naudojimosi šia interneto svetaine, įskaitant bet kokius ginčus, susijusius su šių naudojimo sąlygų egzistavimu ar galiojimu, bus taikoma neišimtinė Jungtinės Karalystės teismų jurisdikcija su sąlyga, kad jūs sutinkate perduoti bet kokius tokius ginčus, skundus ar ieškinius nagrinėti išimtinai Jungtinės Karalystės teismams.

17. Atskiriamumas

 

Jei kuri nors šių naudojimo sąlygų nuostata laikoma negaliojančia ar neturinčia ieškininio pagrindo, tuomet tokia negaliojanti ar ieškininio pagrindo neturinti nuostata bus pakeista galiojančia, ieškininį pagrindą turinčia nuostata, kuri artimiausiai atspindi pradinės nuostatos tikslą, o visos kitos nuostatos ir toliau liks galioti.

18. Neatsisakymas

 

Jei „Philips“ bendrovė nesugeba priversti vykdyti kurios nors šių naudojimo sąlygų dalies, tai nelaikoma jokių „Philips“ teisių atsisakymu pagal šias naudojimo sąlygas, bet kurio asmens veiksmams praeityje, tiek ateityje. Jei bendrovė „Philips“ gaus kokių lėšų ar bet kuris asmuo priklausys nuo „Philips“ veiksmų, tai nereikš, kad bus atsisakoma kurios nors šių naudojimo sąlygų dalies. Teisiškai galios tik konkretus, raštiškas atsisakymas, kurį pasirašys įgaliotasis bendrovės „Philips“ atstovas.

19. Antraštės

 

Naudojimo sąlygų skirsnių antraštės įtrauktos tik patogumui ir nelaikomos naudojimo sąlygų dalimi, taip pat jokiais būdais neturi įtakos naudojimo sąlygų reikšmei ar interpretavimui.

 

Dėkojame, kad prisijungėte prie mūsų interneto svetainės.

 

Paskutinis atnaujinimas 2014 m. sausio 15 d.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.