„Philips“ Naudojimo sąlygos Interneto prieigą įgalinantis gaminys

Sveikiname įsigijus interneto prieigą įgalinantį „Philips“ gaminį (toliau vadinamą „Prietaisu“).

 

Interneto prieigą įgalinantis gaminys suteikia internetinę prieigą prie trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, turinio, programinės įrangos ir produktų per „Philips“ paslaugų portalus (toliau vadinamus „Portalu“) bei leidžia laisvai naudotis internetu.

 

A. Naudojimo sąlygos.

 

1.Jūsų santykiai su „Philips“

 

1.1. Portalą bei kitus produktus, turinį (pvz., tinklalapius, paveikslėlius, vaizdo failus, muzikos failus ir t. t.), programinę įrangą ir paslaugas (bendrai vadinamus „Paslaugomis“), kurias Portale arba per jį jums suteikia trečiosios šalys, galite naudoti pagal sutarties tarp jūsų ir „Philips“ („Philips“ reiškia „Philips Consumer Lifestyle B.V.“, High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nyderlandai) sąlygas.

 

1.2. Jūsų sutartį su „Philips“ sudaro toliau nurodyti elementai (bendrai vadinami „Naudojimo sąlygomis“):

 

(A) Naudojimo sąlygos;

 

(B) „Philips“ privatumo politika;

 

(C) „Philips“ autorinių teisių politika;

 

(D) „Apie mus“..

 

1.3. Naudojimo sąlygos sudaro teisiškai galiojančią jūsų ir „Philips“ sutartį, reguliuojančią Portalo, per kurį suteikiama prieiga prie Paslaugų ir interneto, naudojimą. Paslaugas jums teikia trečiosios šalys (ne „Philips“!). Svarbu, kad jūs dėmesingai perskaitytumėte sutartį. Jūs turėtumėte atsispausdinti arba išsaugoti vietinę Naudojimo sąlygų kopiją. Atitinkamą dokumentą galite rasti svetainėje

 

www.philips.com/terms.

 

1.4. Šios Naudojimo sąlygos papildo, tačiau nekeičia terminų, sąlygų ar atsakomybę naikinančių punktų, kurie galioja jums įsigijus Prietaisą. Visi šie terminai, sąlygos ir atsakomybę naikinantys punktai lieka galioti be pakeitimų.

 

2.  Sutikimas su Naudojimoi sąlygomis

 

2.1. Norėdami naudoti Portalą ir gauti Paslaugas turite sutikti su Naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, jūs negalite naudoti Portalo ir gauti Paslaugų.

 

2.2. Jeigu jūs naudojate Prietaisą ir Paslaugas, vadinasi, sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis. Jūs suprantate ir sutinkate, kad nuo tos akimirkos, kai pradėsite naudotis Paslaugomis, „Philips“ traktuos, kad sutikote su Naudojimo sąlygomis. Jeigu jūs nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, Prietaisą galite grąžinti į vietą, kurioje jį įsigijote.

 

2.3. Atsakomybę vykdyti šias Naudojimo sąlygas galite prisiimti, tik jei esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Jeigu jums dar nėra 18-os, šį Prietaisą galite naudoti, tik jei atsakomybę vykdyti šias Naudojimo sąlygas prisiima jūsų tėvai arba teisėti globėjai. Jeigu jūs naudojate Prietaisą, vadinasi, jau esate sulaukęs 18-os metų arba, jeigu jums dar nėra 18-os metų, atsakomybę vykdyti šias Naudojimo sąlygas prisiėmė vienas iš jūsų tėvų ar teisėtų globėjų.

 

3.  Portalo naudojimas

 

Portalo naudojimas ir prieiga prie Paslaugų priklauso nuo veikiančios jūsų Prietaiso prieigos prie interneto. „Philips“ suteikia Portalą atsižvelgiantį prieinamumą ir tokiomis sąlygomis, kokios jos įmanomos. „Philips“ pasilieka teisę išimtiniais atvejais apriboti ar nutraukti interneto ryšio ar Portalo teikimą be išankstinio įspėjimo.

 

4. Apribojimai Prietaiso modifikacijoms

Prietaisas suteikia jums galimybę naudotis Paslaugomis internetu per Portalą. Prieiga prie interneto per šį Prietaisą suteikiama su sąlyga, kad jūs sutinkate:

 

a) jokiu būdu neliesti ir nemodifikuoti bei nebandyti modifikuoti Prietaiso (įskaitant programinės įrangos naudojimą ar mechaninius Prietaiso pakeitimus);

 

b) nekoreguoti ir nebandyti koreguoti technologinių priemonių, kurios yra skirtos kontroliuoti prieigą prie turinio ir reguliuoja tokio turinio naudojimosi teises;

 

c) jokiais būdais nekoreguoti ir nebandyti koreguoti kopijavimo valdymo sistemų;d) nešifruoti ir nebandyti iššifruoti kriptografinių mygtukų bei kitaip nenaikinti ir nebandyti naikinti bet kokių Prietaise esančių apsauginių elementų

 

e) nenaudoti Prietaiso jokiam neleistinam tikslui ar tikslui, kuris prieštarautų bet kokiam įstatymui ar teisės aktui.

 

5. Atsakomybę už Paslaugas naikinanti sąlyga

 

„Philips“ nekontroliuoja ir neprogramuoja Paslaugų; jas teikia trečiosios šalys. Prietaisas suteikia jums galimybę prieiti prie tokių Paslaugų ir naudotis jomis internete. Kadangi tokias Paslaugas teikia kiti:

 

a) „PHILIPS“ NEGALI REDAGUOTI IR KONTROLIUOTI JOKIŲ PASLAUGŲ, KURIAS GAUNATE PER PRIETAISĄ, IR DĖL TO KOMPANIJA NĖRA ATSAKINGA UŽ PASLAUGAS, JŲ TURINĮ BEI POBŪDĮ AR PRISTATYMĄ;

 

b) „PHILIPS“ NEREMIA JOKIŲ NUOMONIŲ, KURIOS IŠREIŠKIAMOS NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS, GAUNAMOMIS PER PRIETAISĄ;

 

c) „PHILIPS“ NEUŽTIKRINA PASLAUGŲ TIKRUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO, IŠBAIGTUMO AR SAVALAIKIŠKUMO;

 

d) JŪS SUTINKATE SU PASLAUGŲ NAUDOJIMO IR JŲ NEPATIKIMUMO RIZIKA.

 

6.  Prieigos apribojimai

 

„Philips“ negarantuoja prieigos prie Portalo ir visų Paslaugų. „Philips“ bet kuriuo metu gali, vien savo, nuožiūra, suteikti ar panaikinti prieigą prie tam tikrų Paslaugų. Nors „Philips“ stengsis teikti gerai atrinktas Paslaugas, „Philips“ negarantuoja nuolatinės prieigos prie tam tikrų Paslaugų.

 

7. Su turiniu susijusios teisės

 

Paslaugos gali būti apsaugotos autorinių teisių ar kitokio intelektualinio turto ar nuosavybės teisių įstatymo. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, naudojant Paslaugas komercinėje aplinkoje, „Philips“ gali pareikalauti iš jūsų savo lėšomis, rizika ir atsakomybe gauti licenciją ar kitokį įgaliojimą, kad galėtumėte prieiti prie tokių Paslaugų ir jomis naudotis. Jūs sutinkate, kad jei tokia licencija ar įgaliojimas yra būtinas, jūs esate atsakingi už tokios licencijos ar įgaliojimo gavimą. Jūs sutinkate, kad esate išimtinai atsakingi už bet kokią žalą, kurią galite patirti nesugebėję gauti tinkamos licencijos ar įgaliojimo Turinio naudojimui pasitelkiant Prietaisą. Jūs sutinkate, kad „Philips“ nėra atsakinga už jūsų naudojimąsi Turiniu.

 

8.  Prietaiso, Portalo ir (arba) Naudojimo sąlygų pakeitimai

 

8.1. „Philips“ gali, savo nuožiūra, keisti Prietaiso arba Portalo funkcijas, pavyzdžiui, Portale gali būti pridedamos ar pašalinamos tam tikros funkcijos arba Paslaugos. Kai kurie pakeitimai gali turėti įtakos šioms Naudojimo sąlygoms.

 

8.2. Kartais „Philips“ gali keisti ir šias Naudojimo sąlygas. Pakeistas Naudojimo sąlygas „Philips“ pateiks savo svetainėje. Jūs turėtumėte reguliariai tikrinti, ar Naudojimo sąlygos, nebuvo pakeistos.

 

8.3. Jūs suprantate ir sutinkate, kad jei naudosite Portalą po Naudojimo sąlygų pakeitimo datos, „Philips“ tokį naudojimąsi laikys sutikimu su atnaujintomis Naudojimo sąlygomis.

 

9. Programinės įrangos ir intelektualinės nuosavybės teisės

 

9.1. Norint naudoti Portalą ir gauti kai kurias Paslaugas jums gali tekti naudoti tam tikrą programinę įrangą. Tam tikrą programinę įrangą galėjote gauti pirkdami Prietaisą, o ateityje retkarčiais galite gauti ir papildomą programinę įrangą. Beveik visa programinė įranga yra ir turi būti laikoma Prietaise ir prie jos prieiti jūs negalite. Kai kurią programinę įrangą turi „Philips“, o kita priklauso trečiosioms šalims.

 

9.2. „Philips“ programinė įranga yra naudojama pagal šias Naudojimo sąlygas bei visas taikomas licencijų sutartis. Trečiųjų šalių programinės įrangos naudojimą reguliuoja tai programinei įrangai taikomos licencijų sutartys.

 

9.3. Tai, kad jūs naudojate programinę įrangą, nesuteikia jums programinės įrangos nuosavybės ar savininko teisių. „Philips“ išlaiko visas teises į programinę įrangą ir kitą intelektualųjį turtą, įskaitant autorines teises, patento teises bei teisę į prekės ženklą ir firminį pavadinimą.

 

9.4. Naudodami programinę įrangą jūs sutinkate, kad jos neišmontuosite, neišrinksite, nekeisite, nedarysite inžinerinių pakeitimų, nemodifikuosite, neteiksite licencijų, neplatinsite tokios programinės įrangos ir nenaudosite jos neleistiniems tikslams, kurie prieštarautų kokiam nors įstatymui ar nurodymams.

 

10.  Garantinę atsakomybę naikinanti sąlyga

 

10.1. „PHILIPS“ NETEIKIA GARANTIJOS, AIŠKIOS AR NUMANOMOS, KAD: (I) PRIETAISAS, PORTALAS AR BET KOKIA PASLAUGA ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS; (II) PORTALO NAUDOJIMAS BUS NEPERTRAUKIAMAS, SAVALAIKIS, SAUGUS IR BE KLAIDŲ.

 

10.2. „PHILIPS“ NETEIKIA GARANTIJOS, AIŠKIOS AR NUMANOMOS, INFORMACIJAI AR TURINIUI, KURIS BUS PRIEINAMAS PER PORTALĄ AR NAUDOJANT INTERNETĄ, BEI NEGARANTUOJA PATIKIMUMO AR BET KOKIOS INFORMACIJOS AR TURINIO NAUDOJIMO PER PORTALĄ AR NAUDOJANT INTERNETĄ. PERKANT ŠĮ PRIETAISĄ BUVO SUTEIKTOS SPECIFINĖS GARANTIJOS IR TOKIOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT BET KOKIAS ATSAKOMYBĘ NAIKINANČIAS SĄLYGAS, LIEKA GALIOTI.

 

11. Atsakomybės apribojimas

PHILIPS NEBUS ATSAKINGA JUMS AR BET KOKIAI TREČIAI ŠALIAI DĖL BET KOKIOS NETIESIOGINĖS, ATSITIKTINĖS, BAUDŽIAMOSIOS, SPECIALIOS AR LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIOS ŽALOS (ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ AR SANTAUPAS) AR DĖL DUOMENŲ PRARADIMO AR VERSLO NUTRAUKIMO, KURĮ SĄLYGOS AR KURIS BUS SUSIJĘS SU PRIETAISO, PORTALO AR BET KOKIOS PASLAUGOS NAUDOJIMU, NESVARBU AR TOKIA ŽALA BUS PAREMTA CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU, GARANTIJA, SUTARTIMI AR KITU TEISINIU METODU - NET JEI PHILIPS BUVO PRANEŠTA AR KOMPANIJA ŽINOJO APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. JOKIU BŪDU PHILIPS BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ (PAGAL BET KOKIUS PUNKTUS) NEGALĖS VIRŠYTI SUMOS, KURIĄ JŪS SUMOKĖJOTE UŽ PRIETAISĄ.

 

Anksčiau nurodytos išimtys negalios didelio aplaidumo ar tyčinių kėslų atveju, bei pavojaus gyvybei, kūnui ar sveikatai atveju.

 

12.  Bendros sąlygos

12.1. Naudojimo sąlygos sudaro visą sutartį tarp jūsų ir „Philips“ bei reguliuoja Prietaiso ir Portalo naudojimą įgalinant prieigą prie Trečiųjų šalių teikiamų Paslaugų.

 

12.2. Jūs sutinkate, kad „Philips“ pranešimus, įskaitant ir pranešimus apie Naudojimo sąlygų pakeitimus, pateiktų Paslaugų portale.

 

12.3. Jūs sutinkate, kad jei „Philips“ netaiko ar neįgyvendina teisių ar priemonių pagal Naudojimo sąlygas (arba dėl kurių „Philips“ turi naudos pagal taikomą įstatymą), tai nebus laikoma formaliu „Philips“ atsisakymu nuo teisių ir tokios teisės ar priemonės liks galioti.

 

12.4. Jei bet koks teismas, turintis teisinį pagrindą spręsti tokį klausimą, nuspręs, kad kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata yra negaliojanti, tada tokia nuostata bus panaikinta neįtakojant kitų Naudojimo sąlygų. Likusios Naudojimo sąlygų nuostatos liks galioti ir bus vykdomos.

 

12.5. Naudojimo sąlygas ir jūsų santykius su „Philips“ pagal Naudojimo sąlygas reguliuos atitinkamos jurisdikcijos įstatymai, pagal kuriuos Prietaisas yra parduodamas, ir jūs sutinkate su neišimtine teismų jurisdikcija atitinkamoje šalyje. Jūs sutinkate, kad „Philips“ bus leidžiama kreiptis dėl teisių gynimo nepažeidžiant ieškovo teisių (ar naudoti kitus atitinkamus būtinus teisių gynimo būdus) bet kokiame teisme. Šių Naudojimo sąlygų ir terminų nereguliuoja Jungtinių Tautų konvencija dėl Tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, šiuo punktu konvencijos taikymo yra aiškiai atsisakoma.

 

B. „Philips“ privatumo politika.

 

„Philips“ rūpestingai siekia apsaugoti privačią asmeninę atpažįstamą informaciją, kuria dalinatės su „Philips“. „Philips“ taip pat tiki, kad svarbu jus informuoti, kaip jūsų asmeniniai duomenys bus panaudoti.

 

Norėdama pagerinti Portalą „Philips“ gali leisti naudoti „slapukus“ ir laikyti kai

kuriuos asmeninius duomenis. Be to, „Philips“ leis naudoti „Ad-Serving“ technologijos kompanijų sistemas rinkodaros ir reklamos tikslais, pvz. „AdLINK“, šios „Ad-Serving“ technologijos kompanijų sistemos leis naudoti „slapukus“.

 

„Slapukas“ yra nedidelis į jūsų Prietaisą siunčiamas tekstinis failas, kuris leidžia

 

„Philips“ ir „Ad-Serving“ technologijos kompanijų sistemoms atpažinti jūsų Prietaisą kito apsilankymo metu, todėl jums nereikia iš naujo registruotis. Jei naudojate Portalą, Paslaugas ir (arba) internetą, slapukas rinks ir saugos kai kurią iš jūsų gaunamą „lankytojo informaciją“, kaip antai (įskaitant, bet neapsiribojant) Prietaiso IP adresą, datą ir laiką, kada naudojotės Portalu, Paslaugų tiekėją, kurio paslaugomis naudojotės Portale, ir su Portalu susietų interneto puslapių, kuriuose naršėte, adresus. „Philips“ ir „Ad-Serving“ sistemos kompanijos po kurio laiko ištrins surinktą ir saugomą informaciją.

 

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, jų naudojimą, atsidarykite savo naršyklėje esantį žinyno failą. „Philips“ ragina jus perskaityti „Philips“ privatumo politiką, kad plačiau sužinotumėte kaip yra naudojami asmeniniai duomenys, kurie yra surinktų iš į Prietaisą siunčiamų slapukų; pasinaudokite šia nuoroda:

 

https://www.philips.lt/privacypolicy/index.page

 

„Philips“ ragina jus perskaityti rinkodaros ir reklamos tikslais naudojamų „Ad-Serving“ technologijos kompanijų privatumo politikas, kad plačiau sužinotumėte kaip jos naudoja jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Prietaise surenka „Ad-Serving“ technologijos kompanijų sistemų siunčiami slapukai, privatumo politikas galite rasti:

 

http://www.adlink.net/company/privacy.php

 

C. „Philips“ autorinių teisių politika.

 

Jei jums priklauso autorinės teisės ar jūs esate atstovas ir tikite, kad Portalas ar bet kuri Paslauga, kuri yra teikiama ar susijusi su Portalu, pažeidžia jūsų autorines teises, galite pateikti „Philips“ kompanijai pranešimą apie pažeidimą naudodami šį formatą:

fiziškai padėtas ar elektroninis parašas asmens, kuris yra įgaliotas veikti išimtinių teisių savininko vardu, kurios teisės tariamai buvo pažeistos;

autorinių teisių saugomo darbo, kuriam taikomas pažeidimas, nurodymas, arba, jei daugybė autorinių teisių saugomų darbų yra nurodyti viename pranešime, tokių darbų sąrašas vienoje vietoje;

 

medžiagos, kuriai taikomas pažeidimas, nurodymas arba pažeidimo veiklos subjektas, kuris turi būti pašalintas ar priėjimas prie jo turi būti nutrauktas, ir pagrįstas pakankamos informacijos kiekis, kuris paslaugos tiekėjui leistų aptikti tokią medžiagą;

 

informacija, kurios užtektų, kad mes ar paslaugų tiekėjas galėtume susisiekti su jumis: pašto adresas, telefono numeris ir, jei įmanoma, el. pašto adresas;

patvirtinimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad tokio medžiagos naudojimo neįgaliojo autorinių teisių savininkas, jo atstovas ar įstatymas; ir

patvirtinimas, kad informacija pranešime yra tiksli ir jūs esate įgaliotas veikti tariamai pažeistų išimtinių teisių savininko vardu.

 

Pranešimas apie reiškiamus pažeidimus gali būti siunčiamas: „Philips Consumer Lifestyle B.V.“, High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nyderlandai, el. paštas: nettv@philips.com>, faksas: +31 40 27 37290.

 

Jūs sutinkate, kad jei nesilaikysite visų aukščiau nurodytų reikalavimų pranešimams apie pažeidimus, jūsų pranešimas bus negaliojantis ir gali būti atmestas be tolesnio įspėjimo.

 

Bet koks asmuo, kuris sąmoningai iš esmės klaidingai nurodo, kad medžiagos ar Paslaugos teikiamos su pažeidimais ir nusiunčia pranešimą apie pažeidimus pagal šią politiką, ir dėl to „Philips“ privalo pašalinti ar nutraukti priėjimą prie tokios medžiagos ar Paslaugų, gali būti baudžiamas pagal įstatymus.

 

D.Apie mus 

„Net TV“ Portalą jums teikia:

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 37
5656 AE, Eindhoven
Nyderlandai
Kompanijos kodas 17066875
PVM kodas NL009807184B01

 

Visas pastabas susijusias su šiuo internetiniu puslapiu siųskite: nettv@philips.com

"

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.