„Philips" pagalba

„Saeco Incanto“ espreso aparato nukalkinimas

Paskelbta 2021-07-04

„Saeco Incanto“ espreso aparato nukalkinimas padeda palaikyti jo optimalią būklę. Sužinokite, kaip tai galite lengva atlikti pats.

Naujausių „Incanto“ modelių apžvalga

Čia pateikiamos naujausių „Saeco Incanto“ modelių nukalkinimo instrukcijos:

  • „Incanto“ modeliai, kurių tipo numeris: nuo HD8911 iki HD8922
  • „Incanto Executive“, kurių tipo numeris: HD9712
  • Kitų „Incanto“ aparatų instrukcijos pateikiamos naudotojo vadove

Aparato tipo numerį rasite vidinėje techninės priežiūros durelių pusėje.

Prieš pradedant nukalkinimo ciklą

  • Pilnas nukalkinimas trunka apie 30 min., jį sudaro nukalkinimo ciklas ir plovimo ciklai
  • Pradėtą nukalkinimo procedūrą turite pabaigti iki pat galo
  • Naudokite „Saeco“ / „Philips“ nukalkinimo tirpalą CA7600 arba CA6701, niekada nenaudokite acto kaip nukalkintojo

Prieš pradedant:

  • ištuštinkite lašų surinkimo dėklą
  • pasiruoškite talpą, į kurią bėgs vanduo nukalkinimo proceso metu
  • išimkite „INTENZA+“ vandens filtrą iš vandens bakelio (jei įdėtas)
  • nuimkite klasikinį pieno putų plakiklį „Pannarello“ / kapučinatorių / automatinį pieno putų plakiklį (jei įdėtas)

„Incanto“ nukalkinimo instrukcijos – nuo HD8911 iki HD8922

1) Paspauskite „MENU“ mygtuką ir pasirinkite „START CALC CLEAN“ (pradėti nukalkinimą) mygtuku „OK“.
2) Jei aparatas turi pieno ąsotėlį; aparatas primins įdėti vandens pripildytą pieno ąsotėlį ir ištraukti pieno ąsotėlio dozatorių į dešinę.
3) Supilkite visą butelį „Saeco“ nukalkinimo tirpalo į vandens bakelį.
4) Iki viršaus, iki „CALC CLEAN“ linijos, pripilkite švaraus vandens iš čiaupo į vandens bakelį.
5) Įdėkite vandens bakelį į aparatą.
6) Po garų / karšto vandens antgaliu ir dozavimo snapeliu padėkite indą.
7) Norėdami pradėti nukalkinimo ciklą, spauskite „OK“ mygtuką.
8) Aparatas pradės dozuoti nukalkinimo tirpalą tam tikrais intervalais. Juostelė ekrane rodo progresą. Tai trunka apie 20 min.
9) Pasibaigus nukalkinimo tirpalo ir vandens mišiniui, ekrane pasirodys tuščio vandens bakelio simbolis.
10) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio, įdėkite jį atgal. Ekrane pasirodys plovimo simbolis (du vandens lašai).
11) Jei aparatas turi pieno ąsotėlį; pripilkite vandens į pieno ąsotėlį iki „MIN“ lygio ir įdėkite jį į aparatą. Ištraukite pieno ąsotėlio dozatorių į dešinę.
12) Padėkite indą atgal.
13) Paspauskite „OK“ mygtuką ir aparatas pradės plovimo ciklą.
14) Ekrane pasirodžius simboliui NUKALKINIMAS TINKAMAS, plovimo ciklas yra baigtas.
Svarbi pastaba: Jei ekrane vietoj NUKALKINIMAS TINKAMAS simbolio pasirodo simbolis „vandens bakelis tuščias“, reiškia, kad nepripildėte vandens bakelio iki „MAX“ lygio. Iš naujo pripildykite vandens bakelį iki „MAX“ lygio ir atlikite kitą plovimo ciklą. Kartokite 10–13 veiksmus, kol pasirodys simbolis NUKALKINIMAS TINKAMAS. Gali tekti tai daryti kelis kartus, kol pasirodys simbolis, reiškiantis, kad paruošta.
15) Paspauskite „OK“ mygtuką, norėdami baigti nukalkinimą.
16) Aparatas šyla ir atlieka automatinio plovimo ciklą.

Play Pause

„Incanto Executive“ nukalkinimo instrukcijos – HD9712

1) Atidarykite MENIU, pasirinkite „MAINTENANCE SETTING“ (priežiūros nustatymai) ir pasirinkite „DESCALING CYCLE“ (nukalkinimo ciklas).
2) Paspauskite „OK“, norėdami patvirtinti, kad pradėtų nukalkinimo ciklą.
3) Išimkite vandens bakelį. Supilkite visą butelį „Saeco“ nukalkinimo tirpalo į vandens bakelį.
4) Iki viršaus, iki „MAX“ linijos, pripilkite švaraus vandens iš čiaupo į vandens bakelį. (Įsitikinkite, kad pasiekėte „MAX“ liniją, kitaip reikės plauti papildomai.) Įdėkite vandens bakelį į aparatą.
5) Patvirtinkite paspausdami „OK“.
6) Atidarykite techninės priežiūros dureles ir ištuštinkite lašų surinkimo dėklą bei kavos tirščių stalčių. Įdėkite juos atgal.
7) Patvirtinkite paspausdami „OK“.
8) Pripilkite pusę ąsotėlio švaraus vandens ir įdėkite į aparatą.
9) Įdėkite pieno ąsotėlio dozatorių į virimo padėtį. Patvirtinkite paspausdami „OK“.
10) Po pieno ąsotėlio dozatoriumi ir dozavimo snapeliu padėkite indą. Patvirtinkite paspausdami „OK“.
11) Aparatas pradės dozuoti nukalkinimo tirpalą tam tikrais intervalais. Tai trunka apie 20 min.
12) Pasirodžius žinutei „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER“ (išplaukite vandens bakelį ir pripilkite švaraus vandens), reiškia, kad nukalkinimo tirpalo ir vandens mišinys baigėsi.
13) Išplaukite vandens bakelį ir pripilkite į jį švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Patvirtinkite paspausdami „OK“.
14) Ištuštinkite vidinį lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal. Patvirtinkite paspausdami „OK“.
15) Ištuštinkite pieno ąsotėlį, vėl pripilkite pusę ąsotėlio švaraus vandens ir įdėkite į aparatą. 16) Įdėkite pieno ąsotėlio dozatorių į virimo padėtį. Patvirtinkite paspausdami „OK“.
16) Ištuštinkite indą ir įdėkite jį atgal. Patvirtinkite paspausdami „OK“.
17) Aparatas pradės plovimo ciklą.
18) Visiškai išnaudojus vandenį, kurio reikia plovimo ciklui, aparatas paruoštas. Svarbi pastaba: Jei aparatas antrą arba trečią kartą prašo „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER“ (išplaukite vandens bakelį ir pripilkite švaraus vandens), reiškia, kad nepripildėte vandens bakelio iki „MAX“ lygio. Iš naujo pripildykite vandens bakelį iki „MAX“ lygio ir atlikite kitą plovimo ciklą.
19) Ištuštinkite vidinį lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal.
20) Ištuštinkite ir išplaukite pieno ąsotėlį.
21) Po to vandeniu nuplaukite virimo elementą.
22) Dabar aparatas paruoštas naudoti.

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.