1
Produktų palaikymas

Gaukite būtent tokią pagalbą, kokios reikia
Ieškote konkretaus sprendimo savo gaminiui?

Kaip šalinti kalkes iš „Philips“ / „Saeco“ espreso aparato?

Reguliariai šalinant kalkes iš „Philips“ / „Saeco“ espreso aparato užtikrinamas puikus kavos skonis ir temperatūra. Jei kalkių šalinimo / valymo lemputė pradeda lėtai mirksėti, laikas iš aparato šalinti kalkes. Atlikite veiksmus arba pažiūrėkite vaizdo įrašus apie tai, kaip tai atlikti namuose.

Šalindami kalkes iš espreso aparato naudokite tik „Philips“ kalkių šalinimo priemonę (kalkių šalinimo tirpalą CA6700).

Kalkių šalinimo instrukcijos gali skirtis priklausomai nuo konkretaus espreso aparato modelio. Norėdami sužinoti tikslesnes išsamias instrukcijas, skaitykite jas naudotojo vadove arba apsilankykite mūsų
„Coffee Care“ puslapyje, kuriame rasite instrukcijas vaizdo įrašo formatu.

Pastaba. Visas kalkių šalinimo procesas gali užtrukti iki 30 min. Kai procesas prasideda, jo negalima nutraukti.

Kalkių šalinimas iš „Philips Espresso“ 4300 ir 5400 serijų modelių

  1. Palieskite „valymo“ piktogramą naudotojo sąsajoje ir meniu pasirinkite „Kalkių šalinimas“.
  2. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
  3. Jei pritvirtintas, nuimkite „LatteGo“ arba pieno putų plakiklį.
  4. Išimkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių indą, ištuštinkite juos ir įdėkite atgal į vietą.
  5. Išimkite vandens bakelį ir jį ištuštinkite. Tuomet išimkite „AquaClean“ vandens filtrą.
  6. Supilkite visą butelį „Philips“ kalkių šalinimo priemonės į vandens bakelį, tuomet pripilkite vandens iki kalkių šalinimo / valymo žymos. Tuomet įdėkite jį atgal į aparatą.
  7. Padėkite didelį indą (1,5 l) po kavos snapeliu ir vandens snapeliu.
  8. Norėdami pradėti kalkių šalinimo procedūrą, paspauskite mygtuką „start/stop“. Kalkių šalinimo procedūra trunka maždaug 30 min. ir ją sudaro kalkių šalinimo ciklas bei plovimo ciklas.
  9. Palaukite, kol iš aparato nustos bėgti vanduo. Papildykite vandens bakelį, kai ekrane bus parodytas pranešimas. Kalkių šalinimo procedūra baigta, kai iš aparato nustoja bėgti vanduo.
  10. Į vandens bakelį įdėkite naują „AquaClean“ vandens filtrą ir jį aktyvuokite.
Pasibaigus kalkių šalinimo procedūrai, aparatas jums primins įdėti naują „Aqua Clean“ filtrą. Naudojant „AquaClean“ filtrą, reikia rečiau šalinti kalkių nuosėdas.
Play Pause

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 1200 / 2200 / 3200 serijų modelių

Kalkių šalinimo procedūra:
1. Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal;
2. Iš aparato išimkite klasikinį pieno putų plakiklį arba „LatteGo“, jei toks yra;
3 Jei įdėtas „AquaClean“ filtras, išimkite jį iš vandens bakelio;
4. Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ kalkių šalinimo tirpalo butelį.  Į vandens bakelyje supiltą kalkių šalinimo tirpalą įpilkite vandens iki kalkių šalinimo / valymo žymos ir įdėkite bakelį atgal.
5. Po kavos ir vandens snapeliu padėkite didelę talpą / dubenį (1,5 l);
6. ĮJUNKITE aparatą;
7. Paspauskite ir 3 sek. palaikykite kalkių šalinimo / valymo piktogramą, tuomet paspauskite mygtuką „start/stop“, kad pradėtumėte kalkių šalinimo procedūrą;
8. Kalkių šalinimo ciklo metu švies kalkių šalinimo / valymo lemputė, kuri rodo, kad vyksta kalkių šalinimas;
9. Iš aparato per kavos ir karšto vandens snapelį nedideliais kiekiais pradės bėgti vanduo;10. Leiskite kalkių šalinimo tirpalui bėgti iš aparato tol, kol vandens bakelis bus tuščias. Tuomet pradės šviesti tuščio vandens bakelio lemputė;
11. Patraukite dubenį;
12. Išimkite vandens bakelį ir išplaukite jį švariu vandeniu;
13. Pripilkite į vandens bakelį švaraus vandens iki kalkių šalinimo / valymo žymos ir įdėkite atgal į aparatą;
14. Ištuštintą dubenį padėkite atgal po kavos ir vandens snapeliu ir tęskite toliau aprašytą plovimo procedūrą.

Plovimo procedūra:
1. Norėdami pradėti plovimo ciklą, paspauskite mygtuką „start/stop“. Šis procesas truks apie 3 minutes;
2. Šio proceso metu valdymo skydelio lemputės įsijungs ir išsijungs nurodydamos, kad vyksta plovimo ciklas;
3. Kai tik iš aparato nustos bėgti vanduo, kalkių šalinimo procesas bus baigtas;
4. Aparatas pradės kaisti automatiškai;
5. Aparatas bus vėl paruoštas naudoti tuomet, kai gėrimų piktogramų lemputės pradės šviesti nuolat;
6. Kurį laiką mirksės „AquaClean“ lemputė, kad primintų įdėti naują „AquaClean“ vandens filtrą;
7. Į vandens bakelį įdėkite naują „AquaClean“ vandens filtrą ir jį aktyvuokite.
Play Pause

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 5000 serijos modelių


Šis vaizdo įrašas padės pašalinti kalkes iš „Philips 5000“ espreso aparato. Išsamias instrukcijas rasite naudotojo vadove.
Play Pause

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 4000 ir 3100 serijų modelių

Kalkių šalinimo procedūra:
1. Meniu pasirinkite „Pradėti kalkių šalinimą“;
2. Norėdami pasirinkti kalkių šalinimo procedūrą, spauskite mygtuką „Cappuccino“;
3. Aparatas primins įdėti vandens pripildytą pieno ąsotėlį ir ištraukti pieno ąsotėlio dozatorių į dešinę;
4. Ekrane pasirodys kalkių šalinimo simbolis;
5. Supilkite visą butelį „Philips“ kalkių šalinimo tirpalo į vandens bakelį;
6. Pripildykite vandens bakelį iki kalkių šalinimo lygio;
7. Įdėkite vandens bakelį į aparatą.
8. Po pieno putų plakikliu ir kavos snapeliu padėkite dubenį;
9. Paspauskite mygtuką „Cappuccino“, kad pradėtumėte kalkių šalinimo ciklą.

Ekrane bus rodomas kalkių šalinimo progresas. Galite sustabdyti kalkių šalinimo ciklą paspausdami mygtuką „Espresso“. Paspauskite mygtuką „Cappuccino“, kad būtų tęsiama kalkių šalinimo procedūra.

Plovimo procedūra:
1. Pabaigę išplaukite vandens bakelį ir pripildykite jį švaraus vandens iki maksimalaus lygio, tuomet įdėkite atgal;
2. Ekrane pasirodys plovimo pradžios simbolis.
3. Į pieno ąsotėlį iki minimalaus lygio pripilkite vandens ir įdėkite jį atgal;
4. Ištraukite pieno ąsotėlio dozatorių į dešinę.
5. Padėkite dubenį atgal;
6. Paspauskite mygtuką „Cappuccino“, kad būtų pradėtas plovimo ciklas.

Plovimo ciklas bus baigtas, kai ekrane bus parodytas simbolis „Kalkių šalinimas sėkmingas“. Norėdami baigti kalkių šalinimo procedūrą, spauskite mygtuką „Cappuccino“.

Pastaba: Jei ekrane vietoj simbolio „Kalkių šalinimas sėkmingas“ pasirodo vandens bakelio simbolis, pripildykite vandens bakelį iki maksimalaus lygio ir atlikite dar vieną plovimo ciklą.
Play Pause

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 3000 serijos modelių

Šis vaizdo įrašas padės pašalinti kalkes iš „Philips 3000“ espreso aparato. Išsamias instrukcijas rasite naudotojo vadove.
Play Pause

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 2100 serijos modelių

Šis vaizdo įrašas padės pašalinti kalkes iš „Philips 2100“ espreso aparato. Išsamias instrukcijas rasite naudotojo vadove.
Play Pause

Kiti „Philips“ / „Saeco“ espreso aparatų modeliai

Jei turite kitą „Philips“ / „Saeco“ espreso aparato modelį, išsamią jo kalkių šalinimo instrukciją rasite naudotojo vadove arba apsilankę mūsų [„Coffee Care“](https://www.philips.com/coffee-care).
Play Pause

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 2100 serijos modelių

Šis vaizdo įrašas padės pašalinti kalkes iš „Philips 2100“ espreso aparato. Išsamias instrukcijas rasite naudotojo vadove.
Play Pause

Kiti „Philips“ / „Saeco“ espreso aparatų modeliai

Jei turite kitą „Philips“ / „Saeco“ espreso aparato modelį, išsamią jo kalkių šalinimo instrukciją rasite naudotojo vadove arba apsilankę mūsų [„Coffee Care“](https://www.philips.com/coffee-care).

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4321/50 , EP5447/90 , EP5446/70 , EP5444/90 , EP5444/70 , EP5444/50 , EP5443/90 , EP5441/50 , EP4349/70 , EP4346/70 , EP4343/70 , EP4343/50 , EP4341/50 , EP2224/10 , EP1220/00 , EP3249/70 , EP3246/70 , EP3243/70 , EP3243/50 , EP3241/50 , EP3221/40 , EP2235/40 , EP2231/40 , EP2230/10 , EP2224/40 , EP2221/40 , EP2220/10 , EP5330/10 , EP5335/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , EP5360/10 , EP5314/10 , EP5961/10 , EP3363/10 , HD8926/29 , EP3510/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/09 , HD8918/41 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD9712/11 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/19 , HD8902/01 , HD8975/01 , HD8906/01 , HD8904/01 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8858/01 , HD8859/01 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8911/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8643/09 , HD8650/29 , HD8650/19 , HD8662/09 , HD8752/84 , HD8753/94 , HD8752/99 , HD9712/01 , HD8650/09 , HD8645/09 , HD8768/29 , HD8869/09 , HD8862/09 , HD8965/01 , HD8762/19 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8766/09 , HD8763/09 , HD8763/19 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8953/19 , HD8855/09 , HD8857/09 , CA6700/98 , CA6700/47 , HD8753/19 , CA6700/00 , HD8753/81 , HD8751/19 , HD8747/09 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/11 , RI9833/61 , RI9724/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių Spustelėkite čia, jei norite parodyti mažiau produktų numerių

Užregistruokite savo gaminį
Užregistruokite savo gaminį

Sužinokite, kokia garantija taikoma jūsų gaminiui

Nepraraskite galimybės susigrąžinti pinigus, gauti dovanų ir specialių pasiūlymų

Gaukite lengvą prieigą prie gaminio palaikymo

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.