„Philips" pagalba

Kalkių nuosėdų šalinimas iš „Philips“ espreso aparato

Paskelbta 2024 m. balandžio 4 d.
Jei pastebite, kad kalkių valymo lemputė pradeda lėtai mirksėti arba aparatas ragina šalinti kalkių nuosėdas, tai reiškia, kad atėjo laikas iš „Philips“ espreso aparato šalinti kalkių nuosėdas. Kad kavos temperatūra ir skonis būtų optimalūs, svarbu reguliariai iš espreso aparato šalinti kalkių nuosėdas. Atlikite nurodytus veiksmus arba žiūrėkite vaizdo įrašus, kaip tai padaryti namuose.

Atkreipkite dėmesį, kad, kai šalinate kalkių nuosėdas iš „Philips“ espreso aparato, turite naudoti tik „Philips“ nuosėdų šalinimo priemonę (nuosėdų šalinimo tirpalą CA6700).

Taip pat svarbu nepertraukti pradėto nuosėdų šalinimo proceso. Atminkite, kad kai kuriais atvejais šis procesas gali užtrukti iki 30 min.

Kiekvieno aparato modelio kalkių nuosėdų šalinimo instrukcijos gali skirtis. Norėdami sužinoti tikslias konkretaus aparato instrukcijas, žr. naudotojo vadovą arba vaizdo įrašus mūsų puslapyje [„Coffee Care“].

Kalkių šalinimas iš „Philips Espresso“ 2300 ir 3300 serijų modelių

Kalkių šalinimo procedūra:
1. Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal;
2. Iš aparato išimkite klasikinį pieno putų plakiklį arba „LatteGo“, jei toks yra;
3. Jei įdėtas „AquaClean“ filtras, išimkite jį iš vandens bakelio;
4. Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ kalkių šalinimo tirpalo butelį.  Į vandens bakelyje supiltą kalkių šalinimo tirpalą įpilkite vandens iki kalkių šalinimo / valymo žymos ir įdėkite bakelį atgal;
5. Po kavos ir vandens snapeliu padėkite didelį indą / dubenį (1,5 l);
6. ĮJUNKITE aparatą;
7. Paspauskite ir 3 sek. palaikykite kalkių šalinimo / valymo piktogramą, tada paspauskite mygtuką „start/stop“, kad pradėtumėte kalkių šalinimo procedūrą;
8. Kalkių šalinimo ciklo metu švies kalkių šalinimo / valymo lemputė, kuri rodo, kad vyksta kalkių šalinimas;
9. Iš aparato per kavos ir karšto vandens snapelį nedideliais kiekiais pradės bėgti vanduo;10. Leiskite kalkių šalinimo tirpalui bėgti iš aparato tol, kol vandens bakelis bus tuščias. Tada pradės šviesti tuščio vandens bakelio lemputė;
11. Patraukite dubenį
12. Išimkite vandens bakelį ir išplaukite jį švariu vandeniu;
13. Pripilkite į vandens bakelį švaraus vandens iki kalkių šalinimo / valymo žymos ir įdėkite atgal į aparatą;
14. Ištuštintą dubenį padėkite atgal po kavos ir vandens snapeliu ir tęskite toliau aprašytą plovimo procedūrą.

Plovimo procedūra:
1. Norėdami pradėti plovimo ciklą, paspauskite mygtuką „start/stop“. Šis procesas truks apie 3 minutes;
2. Šio proceso metu valdymo skydelio lemputės įsijungs ir išsijungs nurodydamos, kad vyksta plovimo ciklas;
3. Kai tik iš aparato nustos bėgti vanduo, kalkių šalinimo procesas bus baigtas;
4. Aparatas pradės kaisti automatiškai;
5. Aparatas bus vėl paruoštas naudoti tuomet, kai gėrimų piktogramų lemputės pradės šviesti nuolat;
6. Kurį laiką mirksės „AquaClean“ lemputė, kad primintų įdėti naują „AquaClean“ vandens filtrą;
7. Į vandens bakelį įdėkite naują „AquaClean“ vandens filtrą ir jį aktyvuokite.

 
Play Pause

„Philips Espresso“ 4300, 4400, 5400 ir 5500 serijos kavos aparatų kalkių šalinimas

  1. Palieskite „valymo“ piktogramą naudotojo sąsajoje ir meniu pasirinkite „Kalkių šalinimas“.
  2. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
  3. Jei pritvirtintas, nuimkite „LatteGo“ arba pieno putų plakiklį.
  4. Išimkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių indą, ištuštinkite juos ir įdėkite atgal į vietą.
  5. Išimkite vandens bakelį ir jį ištuštinkite. Tuomet išimkite „AquaClean“ vandens filtrą.
  6. Supilkite visą butelį „Philips“ kalkių šalinimo priemonės į vandens bakelį, tuomet pripilkite vandens iki kalkių šalinimo / valymo žymos. Tuomet įdėkite jį atgal į aparatą.
  7. Padėkite didelį indą (1,5 l) po kavos snapeliu ir vandens snapeliu.
  8. Norėdami pradėti kalkių šalinimo procedūrą, paspauskite mygtuką „start/stop“. Kalkių šalinimo procedūra trunka maždaug 30 min. ir ją sudaro kalkių šalinimo ciklas bei plovimo ciklas.
  9. Palaukite, kol iš aparato nustos bėgti vanduo. Papildykite vandens bakelį, kai ekrane bus parodytas pranešimas. Kalkių šalinimo procedūra baigta, kai iš aparato nustoja bėgti vanduo.
  10. Į vandens bakelį įdėkite naują „AquaClean“ vandens filtrą ir jį aktyvuokite.
Pasibaigus kalkių šalinimo procedūrai, aparatas jums primins įdėti naują „Aqua Clean“ filtrą. Naudojant „AquaClean“ filtrą, reikia rečiau šalinti kalkių nuosėdas.
Play Pause

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 0800 / 1200 / 2200 / 3200 serijų modelių

Kalkių šalinimo procedūra:
1. Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal;
2. Iš aparato išimkite klasikinį pieno putų plakiklį arba „LatteGo“, jei toks yra;
3 Jei įdėtas „AquaClean“ filtras, išimkite jį iš vandens bakelio;
4. Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ kalkių šalinimo tirpalo butelį.  Į vandens bakelyje supiltą kalkių šalinimo tirpalą įpilkite vandens iki kalkių šalinimo / valymo žymos ir įdėkite bakelį atgal.
5. Po kavos ir vandens snapeliu padėkite didelę talpą / dubenį (1,5 l);
6. ĮJUNKITE aparatą;
7. Paspauskite ir 3 sek. palaikykite kalkių šalinimo / valymo piktogramą, tuomet paspauskite mygtuką „start/stop“, kad pradėtumėte kalkių šalinimo procedūrą;
8. Kalkių šalinimo ciklo metu švies kalkių šalinimo / valymo lemputė, kuri rodo, kad vyksta kalkių šalinimas;
9. Iš aparato per kavos ir karšto vandens snapelį nedideliais kiekiais pradės bėgti vanduo;10. Leiskite kalkių šalinimo tirpalui bėgti iš aparato tol, kol vandens bakelis bus tuščias. Tuomet pradės šviesti tuščio vandens bakelio lemputė;
11. Patraukite dubenį;
12. Išimkite vandens bakelį ir išplaukite jį švariu vandeniu;
13. Pripilkite į vandens bakelį švaraus vandens iki kalkių šalinimo / valymo žymos ir įdėkite atgal į aparatą;
14. Ištuštintą dubenį padėkite atgal po kavos ir vandens snapeliu ir tęskite toliau aprašytą plovimo procedūrą.

Plovimo procedūra:
1. Norėdami pradėti plovimo ciklą, paspauskite mygtuką „start/stop“. Šis procesas truks apie 3 minutes;
2. Šio proceso metu valdymo skydelio lemputės įsijungs ir išsijungs nurodydamos, kad vyksta plovimo ciklas;
3. Kai tik iš aparato nustos bėgti vanduo, kalkių šalinimo procesas bus baigtas;
4. Aparatas pradės kaisti automatiškai;
5. Aparatas bus vėl paruoštas naudoti tuomet, kai gėrimų piktogramų lemputės pradės šviesti nuolat;
6. Kurį laiką mirksės „AquaClean“ lemputė, kad primintų įdėti naują „AquaClean“ vandens filtrą;
7. Į vandens bakelį įdėkite naują „AquaClean“ vandens filtrą ir jį aktyvuokite.

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 5000 serijos modelių


Šis vaizdo įrašas padės pašalinti kalkes iš „Philips 5000“ espreso aparato. Išsamias instrukcijas rasite naudotojo vadove.

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 4000 ir 3100 serijų modelių

Kalkių šalinimo procedūra:
1. Meniu pasirinkite „Pradėti kalkių šalinimą“;
2. Norėdami pasirinkti kalkių šalinimo procedūrą, spauskite mygtuką „Cappuccino“;
3. Aparatas primins įdėti vandens pripildytą pieno ąsotėlį ir ištraukti pieno ąsotėlio dozatorių į dešinę;
4. Ekrane pasirodys kalkių šalinimo simbolis;
5. Supilkite visą butelį „Philips“ kalkių šalinimo tirpalo į vandens bakelį;
6. Pripildykite vandens bakelį iki kalkių šalinimo lygio;
7. Įdėkite vandens bakelį į aparatą.
8. Po pieno putų plakikliu ir kavos snapeliu padėkite dubenį;
9. Paspauskite mygtuką „Cappuccino“, kad pradėtumėte kalkių šalinimo ciklą.

Ekrane bus rodomas kalkių šalinimo progresas. Galite sustabdyti kalkių šalinimo ciklą paspausdami mygtuką „Espresso“. Paspauskite mygtuką „Cappuccino“, kad būtų tęsiama kalkių šalinimo procedūra.

Plovimo procedūra:
1. Pabaigę išplaukite vandens bakelį ir pripildykite jį švaraus vandens iki maksimalaus lygio, tuomet įdėkite atgal;
2. Ekrane pasirodys plovimo pradžios simbolis.
3. Į pieno ąsotėlį iki minimalaus lygio pripilkite vandens ir įdėkite jį atgal;
4. Ištraukite pieno ąsotėlio dozatorių į dešinę.
5. Padėkite dubenį atgal;
6. Paspauskite mygtuką „Cappuccino“, kad būtų pradėtas plovimo ciklas.

Plovimo ciklas bus baigtas, kai ekrane bus parodytas simbolis „Kalkių šalinimas sėkmingas“. Norėdami baigti kalkių šalinimo procedūrą, spauskite mygtuką „Cappuccino“.

Pastaba: Jei ekrane vietoj simbolio „Kalkių šalinimas sėkmingas“ pasirodo vandens bakelio simbolis, pripildykite vandens bakelį iki maksimalaus lygio ir atlikite dar vieną plovimo ciklą.

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 3000 serijos modelių

Šis vaizdo įrašas padės pašalinti kalkes iš „Philips 3000“ espreso aparato. Išsamias instrukcijas rasite naudotojo vadove.
Play Pause

Kalkių šalinimas iš „Philips“ 2100 serijos modelių

Šis vaizdo įrašas padės pašalinti kalkes iš „Philips 2100“ espreso aparato. Išsamias instrukcijas rasite naudotojo vadove.
Play Pause

Kiti „Philips“ espreso aparatų modeliai

Jei turite kitą „Philips“ espreso aparato modelį, išsamią jo kalkių šalinimo instrukciją rasite naudotojo vadove arba apsilankę mūsų puslapyje [„Coffee Care“].

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP2330/10 , EP3349/70 , EP3347/90 , EP3343/70 , EP3343/50 , EP3341/50 , EP3324/40 , EP3321/40 , EP2334/10 , EP2331/10 , EP0820/00 , EP0824/00 , EP4341/50 , EP5446/70 , EP4346/70 , EP5447/90 , EP4343/70 , EP5444/70 , EP4321/50 , EP5443/90 , EP5444/90 , EP5444/50 , EP5441/50 , EP4349/70 , EP4343/50 , EP2224/10 , EP1220/00 , EP3249/70 , EP3246/70 , EP3243/70 , EP3243/50 , EP3241/50 , EP3221/40 , EP2235/40 , EP2231/40 , EP2230/10 , EP2224/40 , EP2221/40 , EP2220/10 , EP5330/10 , EP5335/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , EP5360/10 , EP5314/10 , EP5961/10 , EP3363/10 , HD8926/29 , EP3510/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/09 , HD8918/41 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD9712/11 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/19 , HD8902/01 , HD8975/01 , HD8906/01 , HD8904/01 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8858/01 , HD8859/01 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8911/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8643/09 , HD8650/29 , HD8650/19 , HD8662/09 , HD8752/84 , HD8753/94 , HD8752/99 , HD9712/01 , HD8650/09 , HD8645/09 , HD8768/29 , HD8869/09 , HD8862/09 , HD8965/01 , HD8762/19 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8766/09 , HD8763/09 , HD8763/19 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8953/19 , HD8855/09 , HD8857/09 , CA6700/98 , CA6700/47 , HD8753/19 , CA6700/00 , HD8753/81 , HD8751/19 , HD8747/09 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/11 , RI9833/61 , RI9724/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių Spustelėkite čia, jei norite parodyti mažiau produktų numerių

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.