„Philips" pagalba

Kaip kurti ir tvarkyti žemėlapius programėlėje „Philips HomeRun“?

Paskelbta 2023 m. gruodžio 6 d.
Perskaitykite toliau pateiktą straipsnį ir sužinokite, kaip kurti ir tvarkyti namų žemėlapį programėlėje „Philips HomeRun“.
XU serijos robotai

Kaip veikia žemėlapių kūrimo funkcija?

„Philips HomeRun“ šlapiai ir sausai valantis robotas gali sukurti žemėlapį kiekvienam namo aukštui. Daugiausia galima sukurti penkis žemėlapius.

Robotas važiuoja per kambarius, o lazerinė navigacijos sistema greitai nuskaito kambarius, kad sukurtų grindų žemėlapį. Jis nustato baldus, kad sukurtų efektyviausią būsimo valymo kelią. 

Sukūrę žemėlapį, galite nustatyti riboto valymo zonas, kad nurodytumėte, kur robotas gali valyti ir kur negali.  

Kambario paruošimas žemėlapiui kurti

Prieš pradėdami kurti žemėlapius įsitikinkite, kad: 
 • plotas yra tvarkingas; 
 • pastatėte baldus tinkamose vietose; 
 • pašalinote nepritvirtintas ir mažas kliūtis, kad informacija apie jas nebūtų nuolat saugoma žemėlapyje; 
 • atidarėte visas vidines duris. 

Žemėlapio kūrimas naudojant 7000 ir 3000 serijų prietaisus

Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 3000 serijoms.
Kuriant tam tikro aukšto žemėlapį, labai svarbu stotelę pastatyti būtent tame aukšte. Žemėlapio kūrimo metu robotas privalo būti stotelėje. Pvz., jei norite sukurti antro aukšto žemėlapį, įsitikinkite, kad žemėlapio kūrimo metu stotelė stovi tame aukšte. Po to, norėdami išvalyti konkretų aukštą, programėlėje pasirinkite tinkamą žemėlapį. 
 
Norėdami sukurti pirmąjį žemėlapį programėlėje „Philips HomeRun“, pagrindiniame ekrane tiesiog palieskite mygtuką „Sukurti žemėlapį“. Kai robotas grįš į stotelę, programėlėje galėsite peržiūrėti naująjį žemėlapį. Norėdami sukurti daugiau žemėlapių, eikite į pagrindinį meniu ir spustelėkite „Žemėlapio redagavimas“.    
Svarbu. 
 • Žemėlapio kūrimo metu robotas nevalys. 
 • Tik naudojant modelius XU3100 ir XU3110: robotui baigus važinėti grindimis ir kurti žemėlapį, automatinio ištuštinimo stotelėje bus pradėtas jo ištuštinimas. Išgirsite garsų siurbimo garsą, tačiau tai yra normalu.  

Kelių aukštų žemėlapių kūrimas naudojant 7000 ir 3000 serijų prietaisus

Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 3000 serijoms.
Norėdami sukurti papildomo aukšto žemėlapį, žemėlapio kūrimo metu ten turi būti pastatyta stotelė. Svarbu, kad robotas pradėtų važiuoti nuo stotelės ir sudaręs žemėlapį grįžtų į stotelę. Norėdami sukurti naują žemėlapį, programėlės „HomeRun“ pagrindiniame meniu eikite į „Mano žemėlapiai“ ir spustelėkite „Kurti žemėlapį“.

Robotas gali sukurti kiekvieno namo aukšto žemėlapį. Iš viso galima sukurti penkis žemėlapius. Galite užrakinti iki 3 žemėlapių, kad jie nebūtų perrašyti. 
 • Pagrindiniame meniu eikite į „Mano žemėlapiai“. 
 • Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite pieštuko piktogramą – bus parodyta užrakto piktograma. 
 • Slinkite užrakto piktogramą žemėlapiuose, kuriuos norite užrakinti arba atrakinti. 

Sukūrę papildomo aukšto žemėlapį, galite naudoti robotą, net jei stotelė yra kitame aukšte. Tiesiog pasirinkite tinkamą žemėlapį programėlėje ir robotas galės veikti. 
 • Pagrindiniame meniu eikite į „Mano žemėlapiai“. 
 • Spustelėkite „Naudoti žemėlapį“, norėdami naudoti norimo valyti aukšto žemėlapį.

Riboto valymo zonų nustatymas 7000 ir 3000 serijų prietaisams

Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 3000 serijoms. 
Sukūrę vieną ar daugiau žemėlapių, programėlėje „Philips HomeRun“ galite nustatyti riboto valymo zonų. 
 1. Eikite į pagrindinį meniu (3 horizontalios juostelės) ir palieskite „Mano žemėlapiai“. 
 2. Pasirinkite grindų žemėlapį paliesdami „Redaguoti žemėlapį“. 
 3. Palieskite mygtuką „Redaguoti zonas“. 
 4. Pasirinkite norimą nustatyti zoną.
Virtuali siena arba nevaloma zona  
Sukurkite virtualias sienas ir nevalomas zonas ten, kur nenorite, kad robotas eitų. Pvz., galite kurti virtualias sienas arba nevalomas zonas, kad apsaugotumėte dūžtančius ar lūžtančius daiktus arba apsaugotumėte robotą, kad jis nenukristi nuo laiptų. 

Neplaunama zona 
Sukurkite neplaunamas zonas, kad robotas nevalytų kilimų ar kilimėlių.
(Tik 7000 serijai) Galite pasirinkti toliau nurodytas neplaunamos zonos parinktis: 
 • vengti neplaunamų zonų, kai likęs kambario plotas valomas šlapiai; 
 • neplaunamas zonas tik sausai siurbti sauso valymo režimu. Pastaba: šluostė vis tiek gali būti drėgna. 
Atsargaus valymo zona (tik 7000 serija)
Sukurkite atsargaus valymo zonas žemėlapyje tose vietose, kur norite, kad robotas liptų atsargiau.
Svarbu.
 • Nustatydami atsargaus valymo zonas įsitikinkite, kad jos yra bent 1 m atstumu nuo durų, kad robotas galėtų patekti į tuos kambarius.
 • Kurdami virtualias sienas ir nevalomas zonas įsitikinkite, kad jos netrukdo robotui grįžti į stotelę. Stotelės priekyje turi būti 1,5 m laisvos vietos, o šonuose – po 0,5 m laisvos vietos.

Jei naudodamiesi anksčiau pateiktais sprendimais neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.

Žemėlapio ir riboto valymo zonų kūrimas 6000 serijos prietaisams

Norint sukurti konkretaus aukšto žemėlapį, svarbu tame aukšte, kurio žemėlapį norite kurti, pastatyti stotelę. Žemėlapio kūrimo metu robotas privalo likti stotelėje. Jei norite sukurti antro aukšto žemėlapį, žemėlapio kūrimo metu jame turi stovėti stotelė. Vėliau galėsite programėlėje pasirinkti tinkamą žemėlapį pagal tai, kurį aukštą norėsite valyti. 
 
Žemėlapio kūrimas
Paspauskite roboto įjungimo / išjungimo mygtuką arba palieskite programėlės pradžios piktogramą, kad susieję robotą su programėle sukurtumėte žemėlapį. 
Jei jau sukūrėte žemėlapį ir norėtumėte sukurti kitą: 
 • įjunkite roboto valdymo skydelį paliesdami piktogramą, esančią viršutiniame dešiniajame kampe;  
 • tada pasirinkite „Mano žemėlapiai“ ir išsaugokite dabartinį žemėlapį prieš jį nustatydami iš naujo;  
 • išsaugoję žemėlapį, palieskite „Nustatyti iš naujo“ ir grįžkite į pagrindinį valdymo skydelį;  
 • galiausiai palieskite piktogramą „Pradėti“ arba paspauskite roboto įjungimo / išjungimo mygtuką, kad sukurtumėte naują žemėlapį. 
Svarbi pastaba: 
 • įsitikinkite, kad robotas pradėjo savo užduotį išvažiuodamas iš stotelės ir pats į ją sugrįžo. 
 • Nenorėdami prarasti savo sukurto žemėlapio, išsaugokite dabartinį žemėlapį prieš sukurdami naują. 
Riboto valymo zonų nustatymas 
 1. Pasirinkite ribojamą zoną. 
 2. Pasirinkite arba zoną, arba virtualią sieną. 
 3. Palieskite pieštuko simbolį ir sukurkite barjerą arba virtualią sieną. 
 4. Galiausiai palieskite „Išsaugoti“ ir ribojama zona bus paruošta. 
 
Jei naudodamiesi anksčiau pateiktais sprendimais neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
 
Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.