„Philips" pagalba

Kaip valyti dulkių siurblį robotą „Philips HomeRun“?

Paskelbta 2023 m. gruodžio 6 d.
Kad šlapiai ir sausai valantis robotas „Philips HomeRun“ būtų geros būklės, skaitykite toliau pateiktą straipsnį apie roboto valymą ir priežiūrą.
„HomeRun“ modeliai

Norėdami prižiūrėti 7000 serijos robotą:

Toliau pateikta informacija taikoma 7000 serijos modeliams.
 • Šiukšlių surinkimo talpą ištuštinkite po kiekvieno valymo (tik XU7000) 
 • Išplaukite plaunamą šluostę 
 • Išvalykite pagrindinį šepetį 
 • Išvalykite šoninį šepetį 
 • Nuvalykite įkrovimo kontaktus ir jutiklius 
 • Pakeiskite dulkių surinkimo maišelį (taikoma tik XU7100). Pastaba. Žiūrėkite skyriuje „Automatinio ištuštinimo stotelė“ esantį vaizdo įrašą.
 • Išplaukite plaunamą oro filtrą 
Atsižvelgdami į modelį, peržiūrėkite mūsų toliau pateiktą roboto priežiūros vaizdo įrašą.
Play Pause

Norėdami prižiūrėti 3000 serijos robotą:

Toliau pateikta informacija taikoma 3000 serijos modeliams.
 • Šiukšlių surinkimo talpą ištuštinkite po kiekvieno valymo (tik XU3000) 
 • Išplaukite plaunamą oro filtrą 
 • Išplaukite plaunamą šluostę 
 • Išvalykite vandens bakelį ir pripildykite jį vandens 
 • Išvalykite pagrindinį šepetį 
 • Išvalykite šoninį šepetį 
 • Nuvalykite įkrovimo kontaktus ir jutiklius
 • Pakeiskite dulkių surinkimo maišelį (taikoma tik XU3100 ir XU3110). Pastaba. Žiūrėkite skyriuje „Automatinio ištuštinimo stotelė“ esantį vaizdo įrašą.

Atsižvelgdami į modelį, peržiūrėkite mūsų toliau pateiktą roboto priežiūros vaizdo įrašą.
Play Pause

Norėdami prižiūrėti 6000 serijos robotą:

Toliau pateikta informacija taikoma 6000 serijos modeliams.

Dulkių surinkimo dėžutės priežiūra
 • Atidarykite ir ištuštinkite dulkių surinkimo dėžutę (1 pav.). 
 • Išimkite filtrą (2 pav.).
 • Pašalinkite filtro viduje ir dulkių surinkimo dėžutėje esančias dulkes šepetėliu su ilgais šereliai (3 pav.).
 • Švariu vandeniu išskalaukite dulkių surinkimo dėžutę ir filtrą, tada nuo jų nukratykite vandens lašelius (4 pav.). Pastaba. Išvalytą dulkių surinkimo dėžutę ir filtrą palikite gerai išdžiūti (5 pav.). Neplaukite karštu vandeniu ar plovikliais.
Šluostės priežiūra
 • Pirmiausia nuimkite šluostės priedą ir nuo jo nuimkite pačią šluostę.
 • Šluostės priedą nuplaukite švariu vandeniu. Per stipriai nešveiskite, nes galite sugadinti.
 • Nuplovę palaukite, kol šluostės priedas ir šluostė visiškai išdžius. Vėl pritvirtinkite priedą ir naudokite toliau.
Vidutinio ilgio šepetėlio ir šoninio šepetėlio priežiūra 
 • Nuimkite šluostės priedą ( 6 pav.).
 • Atidarykite vidutinio ilgio šepetėlio dangtelį ir išimkite vidutinio ilgio sukamąjį šepetėlį (7 pav.).
 • Šepetėliu su ilgais šereliais pašalinkite nešvarumus ir plaukus nuo vidutinio ilgio sukamojo šepetėlio (8 pav.). 
 • Išimkite šoninį šepetėlį ir pašalinkite nuo jo visus plaukus (9 pav.).
Varančiojo ratuko ir daugiakrypčio ratuko priežiūra 
 • Šepetėliu su ilgais šereliais pašalinkite nešvarumus ar plaukus nuo varančiojo ratuko. 
 • Šepetėliu su ilgais šereliais pašalinkite nešvarumus ar plaukus nuo daugiakrypčio ratuko. 
 • Rankoje laikomas šepetėlis ir dulkių siurblys.
Jutiklių ir įkrovimo kontaktų valymas
 • Svarbu reguliariai valyti roboto jutiklius. Naudokite sausą šluostę ar šepetėlį su ilgais šereliais, kad nuo jų pašalintumėte dulkes (10 pav.).
 • Be to, reguliariai valykite roboto įkrovimo kontaktus, tačiau nenaudokite drėgnos šluostės, nes galite sugadinti kontaktus. Dulkes nuo įkrovimo kontaktų nuvalykite sausa šluoste arba šepetėliu su ilgais šereliais (11 pav.).
Vandens bakelio valymas 
 • Pirmiausia iš bakelio išpilkite nešvarų vandenį atidarydami dangtelį (12 ir 13 pav.).
 • Tada atidarykite švaraus vandens dangtelį ir pakiškite bakelį po maišytuvu, kad pripiltumėte švaraus vandens. Pilant švarų vandenį svarbu stebėti jo lygį bakelio viduje, kad nepripiltumėte per daug (14 pav.).
 • Jei reikia nuvalyti vandens bakelį, atkabinkite šoninius fiksatorius ir išimkite švaraus vandens bakelį. Išėmę, nešvarumus nuvalykite šluoste arba nuplaukite švariu vandeniu. Stipriai netrinkite bakelio šepetėliu, nes galite jį sugadinti ir tai gali turėti įtakos tinkamam naudojimui (15 ir 16 pav.).
Prijungimo stotelės valymas
 • Norėdami nuvalyti prijungimo stotelės rampą, abiejose pusėse pakelkite apvalius fiksatorius ir ją nuimkite. Nuvalę, paspauskite rampą žemyn, kad ją vėl uždėtumėte.
 • Nuo prijungimo stotelės nuimkite valyti skirtą briaunotą gumelę ir nuplaukite ją pašalindami purvą ir nešvarumus.
Pastaba. Išplovę ir prieš surinkdami, palikite prijungimo stotelės rampą, valyti skirtą briaunotą gumelę ir vidinį paviršių išdžiūti.

Automatinio ištuštinimo stotelė

Jei turite XU7100, XU3100 ir XU3110 modelius su automatinio ištuštinimo stotele, kai dulkių surinkimo maišelis prisipildo, galite išimti seną dulkių surinkimo maišelį iš automatinio ištuštinimo stotelės ir ten įdėti naują maišelį.

Atsižvelgdami į modelį, peržiūrėkite mūsų toliau pateiktą roboto priežiūros vaizdo įrašą.

Jei naudodamiesi anksčiau pateiktais sprendimais neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Play Pause
Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.