1
Gaukite būtent tokią pagalbą, kokios reikia
Ieškote konkretaus sprendimo savo gaminiui?

Negaliu įdėti virimo elemento į „Philips“ / „Saeco“ espreso aparatą

Jei neišeina į „Philips“ / „Saeco“ espreso aparatą įdėti virimo elemento, nustatykite virimo elementą į neutralią padėtį ir bandykite jį įdėti

Play Pause

Virimo elementas nėra neutralioje padėtyje

Prieš tai, kai bandysite įdėti virimo elementą, įsitikinkite, kad jis nustatytas į neutralią padėtį. Virimo elementas yra neutralioje padėtyje, kai virimo elemento šone esančio geltono cilindro rodyklė yra sulygiuota su juoda rodykle ir „N.“. O šone esantis geltonas kabliukas turi būti stačioje padėtyje (žr. paveikslėlį).

Norėdami nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį ir įdėti atgal į aparatą, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

  1. Palikite virimo elementą išimtą ir uždarykite techninės priežiūros dureles. Visas kitas dalis sudėkite atgal į aparatą (lašų surinkimo padėklą / sumaltos kavos surinkimo talpą, vandens bakelį);
  2. Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad IŠJUNGTUMĖTE aparatą. Palaukite, kol nebegirdėsite jokių garsų (tai gali užtrukti 15–20 sek.);
  3. Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad ĮJUNGTUMĖTE aparatą. Kol aparatas nebus paruoštas naudoti, neatlikite tokių veiksmų kaip, pvz., techninei priežiūrai skirtų durelių atidarymas / lašų surinkimo padėklo / vandens bakelio išėmimas;
  4. Prieš įdėdami virimo elementą, nustatykite jį į neutralią padėtį. Norėdami nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį, pirmiausia spauskite svirtelę žemyn, kol ji prisilies prie virimo elemento pagrindo (žr. 1 pav.), tuomet patikrinkite, ar geltonas kabliukas yra pačioje aukščiausioje padėtyje, jei ne, pastumkite aukštyn (žr. 2 pav.);
    pav. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir pagal kreipiamuosius bėgelius stumkite virimo elementą į aparatą, kol jis užsifiksuos savo vietoje;
    pav. Uždarykite techninės priežiūros dureles ir IŠJUNKITE aparatą, tuomet vėl ĮJUNKITE.

Pastaba. Priklausomai nuo konkretaus espreso aparato modelio, instrukcijos gali skirtis. Norėdami sužinoti tikslesnes išsamias instrukcijas, žr. naudotojo vadovą.

„Philips“ espreso aparato virimo elementas

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.