„Philips" pagalba

„Philips“ drabužių garintuvas negeneruoja garų

Paskelbta 2023 m. vasario 27 d.

Jei iš „Philips“ drabužių garintuvo (rankinio arba su stovu) nesklinda garai, skaitykite toliau ir sužinokite galimas priežastis bei sprendimus.

Pirmą kartą naudojant drabužių garintuvą, iš jo gali iškart nesklisti garai, nes sistemoje dar nėra vandens. Nesijaudinkite, tai yra normalu ir taip nutiks tik pirmą kartą naudojant.

Vieną minutę palaikykite nuspaudę garų jungiklį. Taip bus skatinama vandens cirkuliacija ir garų generavimas.

„GC62x“ modeliams:
paleidimo metu: jei mirksi maitinimo mygtukas, palaukite 90 sek, kol garintuvas įkais. Tada paspauskite garų jungiklį. 

Garinimo metu: jei mirksi maitinimo mygtukas, garintuve buvo įjungtas automatinio išjungimo režimas. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad garintuvas vėl įkaistų. Kai tik jis įkais, paspauskite garų jungiklį. 

Prieš garinimą drabužių garintuvas turi įkaisti. Prieš naudodami palaukite 30–60 sek., kol jis įkais (žr. naudotojo vadovą, kad sužinotumėte tikslų laiką, per kurį įkaista jūsų modelis).

Kaitinant pagal numatytąjį režimą, mirksės mėlyna arba balta paruošimo garinti lemputė. Kai prietaisas įkais ir bus paruoštas naudoti, lemputė nustos mirksėti.

Jei bakelis tuščias, „Philips“ drabužių garintuvas negeneruos garų.

Pripildykite vandens bakelį.

Jei vandens bakelis įdėtas netinkamai, gali būti, kad prietaise nesusidarys garų. 

Išimkite vandens bakelį ir teisingai jį įdėkite.

Pastaba. Toliau pateikta informacija netaikoma modeliams „GC62x“

Kai laikote drabužių garintuvą horizontaliai, žarnoje atsiranda kondensato, kuris gali trukdyti garų srautui. Dėl iš drabužių garintuvo gali nebesklisti garai arba jie gali sklisti su pertrūkiais. 

Norėdami tai išspręsti, pakelkite garintuvo antgalį, kad vertikaliai ištiesintumėte žarną, ir laikykite garintuvą stačiai. Tuomet vėl galės tekėti kondensatas ir garai. Tai padarius garintuvas su stovu turėtų vėl garinti.

„Philips“ garintuve su stovu susikaupus kalkių nuosėdų, jis gali nebegeneruoti garų. 
Pašalinkite kalkių nuosėdas laikydamiesi toliau pateiktos išsamios procedūros.

  1. Išjunkite garintuvą su stovu ir atjunkite jį nuo elektros lizdo. Palikite jį valandai atvėsti.
  2. Nuneškite garintuvą prie kriauklės.
  3. Suraskite kalkių šalinimo rankenėlę (ją rasite vandens bakelio apačioje).
  4. Pasukite kalkių šalinimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte.
  5. Ištraukite kalkių šalinimo rankenėlę ir leiskite išbėgti vandeniui.
  6. Kai išbėgs visas vanduo, įkiškite kalkių šalinimo rankenėlę atgal ir pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte.

Pastaba. Toliau pateikta informacija netaikoma „Philips“ drabužių garintuvui „du viename“.

„Philips“ rankinis drabužių garintuvas skirtas naudoti vertikaliai. Laikant horizontaliai, gali būti sutrikdytas laisvas vandens tekėjimas iš bakelio.

Norėdami to išvengti, rankinį drabužių garintuvą naudokite laikydami vertikaliai.


Ar minėtas sprendimas padėjo išspręsti problemą? Jei ne, susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.

(a) Kad garintų, laikykite nuspaustą garų jungiklį (žr. pav.)

Pastaba. Toliau pateikta informacija taikoma modeliams „GC62x“.

(b) Kad garai sklistų nuolat:
  1. paleidimo metu: įjunkite garinimą dukart paliesdami garų jungiklį (žr. paveikslėlį)
  2. Garinimo metu: panaudojus 8-10 min., nuolatinio garų tiekimo funkcija bus išjungta automatiškai. Dukart palieskite garų jungiklį, kad iš naujo įjungtumėte nuolatinį garų tiekimą. Jei norite išjungti nuolatinio garų tiekimo funkciją, vieną kartą palieskite garų jungiklį (žr. pav.).
Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.