1
Produktai

Gaukite būtent tokią pagalbą, kokios reikia
Ieškote konkretaus sprendimo savo gaminiui?

Įspėjamoji lemputė „Philips“ espreso aparate neišsijungia

Jei „Philips“ espreso aparate rodoma įspėjamoji lemputė ir ji neišsijungia, žr. toliau pateiktą paveikslėlį, kad atrastumėte sprendimus.

1. Šviečia lemputė „tuščias vandens bakelis“

Jei šviečia ši įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad vandens bakelis beveik tuščias arba vandens bakelis neįdėtas į vietą.

Norėdami tai sutvarkyti, išimkite vandens bakelį ir pripilkite į jį vandens iki žymos „Max“. Įsitikinkite, kad vandens bakelį stumiate pakankamai toli į aparatą, kol išsijungia lemputė.

2. Šviečia lemputė „ištuštinkite kavos tirščių talpą“

Jei šviečia ši įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad kavos tirščių talpa yra pilna ir ją reikia ištuštinti.

Norėdami tai sutvarkyti, tuštindami kavos tirščių talpą įsitikinkite, kad aparatas ĮJUNGTAS. Išimkite lašų surinkimo padėklą ir ištuštinkite kavos tirščių talpą. Sudėkite viską atgal į aparatą.

3. Šviečia pavojaus signalo lemputė

Jei šviečia ši įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad arba kavos tirščių talpa / lašų surinkimo padėklas įdėtas netinkamai, arba atidarytos techninės priežiūros durelės.

Norėdami tai sutvarkyti, įdėkite kavos tirščių talpą ir lašų surinkimo padėklą bei įsitikinkite, kad jie yra tinkamoje padėtyje. Išimkite vandens bakelį ir įsitikinkite, kad uždarytos techninės priežiūros durelės.

4. Mirksi pavojaus signalo lemputė

Jei šviečia ši įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad virimo elementas ne vietoje, netinkamai įdėtas arba užkimštas.

Norėdami tai sutvarkyti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

 1. Visiškai IŠJUNKITE aparatą;
 2. Išimkite vandens bakelį ir atidarykite techninės priežiūros dureles;
 3. Išimkite virimo elementą ir išplaukite jį iš čiaupo bėgančiu vandeniu. Dėkite jį atgal į aparatą, kol užsifiksuos savo vietoje;
 4. Uždarykite techninės priežiūros dureles, įdėkite vandens bakelį;
 5. ĮJUNKITE aparatą.

Pastaba. Jei kavos tirščių talpoje radote sausų kavos miltelių, virimo elementas buvo perpildytas malta kava ir ją išmetė. Kai naudojate maltą kavą, dėkite vieną pilną maltos kavos šaukštą ir nubraukite kauburį.

5. Šviečia pavojaus signalo lemputė ir mirksi paleidimo lemputė

Jei šviečia ši įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad aparato viduje yra susikaupusio oro. Norėdami iš aparato išleisti orą, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

 1. Vandens bakelį pripildykite vandens;
 2. Po klasikiniu pieno putų plakikliu padėkite puodelį ir paspauskite šviečiantį mygtuką „start/stop“. Atkreipkite dėmesį, kad iš aparato pradės bėgti karštas vanduo tam, kad iš aparato išeitų oras.

Jei šiuo būdu neišsprendėte problemos, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

 1. IŠJUNKITE aparatą;
 2. Ištuštinkite vandens bakelį ir iš jo išimkite „AquaClean“ filtrą (jei įdėtas);
 3. Pripilkite į bakelį švaraus vandens ir įdėkite;
 4. ĮJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis įkais;
 5. Pasirinkite karštą vandenį ir išleiskite 2–3 puodelius karšto vandens;
 6. Jei tai veikia, įdėkite „AquaClean“ filtrą atgal ir dar kartą išleiskite 2–3 puodelius karšto vandens.

6. Mirksi lemputė „AquaClean“

Jei šviečia ši įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad reikia įdėti / pakeisti „AquaClean“ vandens filtrą ir jį aktyvuoti.

Norėdami sužinoti išsamias instrukcijas, kaip įdėti ir aktyvuoti „AquaClean“ filtrą, žr. naudotojo vadovą arba toliau pateikiamą mūsų mokomąjį vaizdo įrašą.

7. Lėtai mirksi kalkių šalinimo lemputė

Jei šviečia ši įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad iš aparato reikia pašalinti kalkes.

Norėdami sužinoti išsamias instrukcijas, kaip iš aparato pašalinti kalkes, žr. naudotojo vadovą arba toliau pateikiamą mūsų mokomąjį vaizdo įrašą.

8. Mirksi visų įspėjamųjų piktogramų lemputės

Jei šviečia ši įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad reikia iš naujo nustatyti aparatą. Norėdami tai padaryti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

 1. Aparatą IŠJUNKITE ir atjunkite nuo maitinimo tinklo;
 2. Iš vandens bakelio išimkite „AquaClean“ vandens filtrą (jei įdėtas);
 3. Pripilkite į vandens bakelį vandens ir įdėkite;
 4. Atidarykite maltos kavos skyriaus dangtelį ir patikrinkite, ar šis skyrius neužkimštas kavos milteliais. Jei matote, kad užkimštas, išvalykite jį naudodami kavos šaukštelio rankenos galą;
 5. Prijunkite aparatą prie elektros tinklo ir įjunkite aparatą;
 6. Pasirinkite karštą vandenį ir išleiskite 2–3 puodelius karšto vandens.

Pastaba. Jei lemputės toliau šviečia, aparatas gali būti perkaitęs. IŠJUNKITE aparatą, palaukite 30 min. ir vėl ĮJUNKITE. Jei lemputės vis tiek šviečia, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą savo šalyje.

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.