„Philips" pagalba

„Saeco Xsmall“ espreso aparato nukalkinimas

Paskelbta 2021-07-04

Teisinga „Saeco Xsmall“ nukalkinimo procedūra priklauso nuo espreso aparato tipo ir serijos numerio. Sužinokite, kurią procedūrą atlikti.

Nuspręskite, kuri nukalkinimo procedūra taikoma jūsų „Xsmall“ modelio aparatui

Tai, kokią procedūrą atlikti, priklauso nuo aparato tipo ir serijos numerio.

Tipą ir serijos numerį rasite ant techninės priežiūros durelių esančioje etiketėje.

Aparato tipui: HD8743 - HD8747 ir RI8743 - RI8747 plius serijos numeriams nuo TW901241438213 iki TW901434485351.
Laikykitės „Xsmall 1“ nukalkinimo procedūros versijos

Aparato tipui: HD8743 - HD8747 ir RI8743 - RI8747 plius serijos numeriams, mažesniems nei TW901241438213 arba didesniems nei TW901434485351.
Laikykitės „Xsmall 2“ nukalkinimo procedūros versijos

Aparato tipui: HD8644 - HD8647.
Laikykitės „Xsmall 3“ nukalkinimo procedūros versijos

Aparato tipui: HD8642 - HD8643.
Laikykitės „Xsmall 4“ nukalkinimo procedūros versijos

Prieš pradedant nukalkinimą

Pilna nukalkinimo procedūra trunka apie 30 min., ją sudaro nukalkinimo ciklas ir plovimo ciklai. Pradėtą nukalkinimo procedūrą turite pabaigti iki pat galo.

Prieš pradedant:

 • ištuštinkite lašų surinkimo dėklą
 • pasiruoškite talpą, į kurią bėgs vanduo nukalkinimo proceso metu
 • išimkite „INTENZA+“ vandens filtrą iš vandens bakelio (jei įdėtas)
 • nuimkite klasikinį pieno putų plakiklį „Pannarello“ / kapučinatorių / automatinį pieno putų plakiklį (jei įdėtas)

Nukalkinimo procedūra „Xsmall 1“

Aparato tipui: nuo HD8743 iki HD8747 ir nuo RI8743 iki RI8747 plius serijos numeriams nuo TW901241438213 iki TW901434485351.

Pradėtas procesas turi būti pabaigtas jo nepertraukiant. Išjungus aparatą iš elektros lizdo procesas nesibaigia.
Jei negalite baigti nukalkinimo procedūros, išjunkite aparatą iš elektros lizdo, nustatykite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį ir ĮJUNKITE, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Aparatas automatiškai paleis nukalkinimo procesą nuo 6 veiksmo. Tęskite nuo šios vietos ir baikite iki galo.

Nukalkinimo procesas

1) Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ / „Saeco“ nukalkinimo tirpalą. Pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio ir įdėkite atgal.
2) IŠJUNKITE aparatą, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką.
3) Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.
4) Padėkite didelę talpą po karšto vandens / garų antgaliu.
5) Paspauskite „ESPRESSO“ ir „COFFEE“ mygtukus tuo pačiu metu ir palaikykite maždaug 5 sek. Raudona ŠAUKTUKO lemputė pradės greitai mirksėti ir mirksės per visą nukalkinimo ciklą.
6) Aparatas pradės viduje dozuoti nukalkinimo tirpalą į lašų surinkimo dėklą keliais vienos minutės intervalais. Jis nedozuos per karšto vandens / garų antgalį. Tai užtruks maždaug 5 min. Palaukite, kol užsidegs žalia 2 PUODELIŲ lemputė.

Dėmesio: Jei NEIŠJUNGĖTE aparato prieš paspausdami du mygtukus, jis pradės dozuoti kavą vietoj to, kad paleistų nukalkinimo ciklą. Tokiu atveju pradėkite iš naujo nuo 2 veiksmo.

7) Užsidegus žaliai 2 PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį.
8) Po maždaug 1 min. aparatas pradės dozuoti per karšto vandens / garų antgalį ir tai darys keliais vienos minutės intervalais tol, kol vandens bakelis ištuštės. Tai užtruks maždaug 15 min.
9) Kai žalia 2 PUODELIŲ lemputė pradės lėtai mirksėti, pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį. Įsijungs raudona NĖRA VANDENS lemputė.
10) Ištuštinkite didelę talpą ir lašų surinkimo dėklą ir įdėkite juos atgal.

Plovimo ciklas

11) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.
12) Užsidegus žaliai 2 PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Aparatas užpildys vidinius kontūrus.
13) Po to pradės lėtai mirksėti žalia 2 PUODELIŲ lemputė. Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.
14) Aparatas viduje dozuos vandenį į lašų surinkimo dėklą. Jis nedozuos per karšto vandens / garų antgalį.
15) Užsidegus žaliai 2 PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Dabar aparatas dozuos per karšto vandens / garų antgalį, kol vandens bakelis ištuštės.
16) Po to pradės lėtai mirksėti žalia 2 PUODELIŲ lemputė. Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį. Įsijungs raudona NĖRA VANDENS lemputė.

Antras plovimo ciklas

17) Ištuštinkite didelę talpą ir lašų surinkimo dėklą ir įdėkite juos atgal.
18) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.
19) Užsidegus žaliai 2 PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį.
20) Aparatas dozuos per karšto vandens / garų antgalį, kol vandens bakelis ištuštės.
21) Po to aparatas išsijungs. Raudona ŠAUKTUKO lemputė išsijungs. Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.
22) Išplaukite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal. Uždėkite klasikinį pieno putų plakiklį „Pannarello“ / kapučinatorių ir „INTENZA+“ vandens filtrą (jei naudojamas).
23) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.
24) Norėdami gaminti kavą, įjunkite aparatą.

Nukalkinimo procedūra „Xsmall 2“

Aparato tipui: nuo HD8743 iki HD8747 ir nuo RI8743 iki RI8747 plius serijos numeriams, mažesniems nei TW901241438213 arba didesniems nei TW901434485351.

Nukalkinimo procesas:

1) įsitikinkite, kad prietaisas ĮJUNGTAS ir kad valdymo ratukas pasuktas į vidurinę PUPELIŲ padėtį.
2) Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ / „Saeco“ nukalkinimo tirpalą. Pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio ir įdėkite atgal.
3) Padėkite didelę talpą po karšto vandens / garų antgaliu.
4) Pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį ir paleiskite 2–3 puodelių vandens dozę (apie 150 ml). Sustabdykite vandenį pasukdami valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.
5) Leiskite nukalkinimo tirpalui veikti apie 10 minučių.
6) Pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį ir paleiskite 2–3 puodelių vandens dozę (apie 150 ml). Sustabdykite vandenį pasukdami valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.
7) Leiskite nukalkinimo tirpalui veikti apie 3 minučių.
8) Pakartokite 6 ir 7 veiksmus, kol vandens bakelyje nebelinks nukalkinimo tirpalo ir visą laiką degs NĖRA VANDENS lemputė.

Pirmas plovimo ciklas

9) Kai nuolatos dega NĖRA VANDENS lemputė, pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį. Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio.
10) Ištuštinkite talpą, kurią naudojote iš aparato išbėgusiam skysčiui surinkti, ir padėkite ją po karšto vandens / garų antgaliu.
11) Pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Aparate pasileis plovimo ciklas. Leiskite vandeniui bėgti tol, kol vandens bakelyje nebeliks vandens ir visą laiką degs NĖRA VANDENS lemputė.
12) Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.

Antras plovimo ciklas

13) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Ištuštinkite talpą, kurią naudojote iš aparato išbėgusiam skysčiui surinkti, ir padėkite ją po garų antgaliu.
14) Po dozavimo snapeliu padėkite puodelį ir išvirkite vieną puodelį kavos. Paspauskite ir atleiskite „ESPRESSO“ mygtuką. Aparatas pradės gaminti kavą. Palaukite, kol baigs gaminti, ir patraukite puodelį.
15) Padėkite talpą po karšto vandens / garų antgaliu.
16) Pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Leiskite vandeniui bėgti tol, kol vandens bakelyje nebeliks vandens ir visą laiką degs NĖRA VANDENS lemputė.
17) Pasukite valdymo ratuką į PUPELIŲ padėtį.
18) Išplaukite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal. Uždėkite klasikinį pieno putų plakiklį „Pannarello“ / kapučinatorių ir „INTENZA+“ vandens filtrą (jei naudojamas).
19) Išplaukite vandens bakelį ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.

Nukalkinimo procedūra „Xsmall 3“

Aparato tipui: nuo HD8644 iki HD8647 su valdymo ratuku.

1) IŠJUNKITE aparatą.
2) Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal.
3) Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ / „Saeco“ nukalkinimo tirpalą. Pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio ir įdėkite atgal.
4) Padėkite didelę talpą po garų / vandens antgaliu.
5) Pasukite valdymo ratuką į vidurinę PUPELIŲ padėtį.
6) Paspauskite „ESPRESSO“ ir „COFFEE“ mygtukus tuo pačiu metu ir palaikykite 5 sek.
Aparatas viduje dozuos nukalkinimo tirpalą į lašų surinkimo dėklą keliais vienos minutės intervalais. Jis nedozuos per karšto vandens / garų antgalį. Tai užtruks maždaug 5 min. Oranžinė nukalkinimo lemputė pradės lėtai mirksėti ir mirksės per visą nukalkinimo ciklą.

7) Nuolatos degant žaliai DVIEJŲ PUODELIŲ lemputei, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Po maždaug 1 min. aparatas pradės dozuoti per karšto vandens / garų antgalį ir tai darys keliais vienos minutės intervalais tol, kol vandens bakelis ištuštės. Tai užtruks maždaug 15 min.
8) Kai žalia DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė lėtai mirksės, pasukite valdymo ratuką į vidurinę PUPELIŲ padėtį. DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė išsijungs, NĖRA VANDENS lemputė pradės degti nuolatos.
9) Išimkite ir ištuštinkite talpą ir lašų surinkimo dėklą, įdėkite juos atgal.
10) Išimkite vandens bakelį, išplaukite ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.
11) Kai žalia DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė pradės degti nuolat, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Aparatas paleis trumpą kontūro užpildymą.
12) Kai žalia DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė pradės lėtai mirksėti, pasukite valdymo ratuką į vidurinę PUPELIŲ padėtį. Aparatas viduje dozuoja vandenį į lašų surinkimo dėklą. Jis nedozuos per karšto vandens / garų antgalį.
13) Kai žalia DVIEJŲ PUODELIŲ lemputė pradės degti nuolat, pasukite valdymo ratuką į KARŠTO VANDENS padėtį. Dabar aparatas dozuoja per garų / vandens antgalį.
14) Pasibaigus plovimo ciklui, oranžinė NUKALKINIMO lemputė išsijungia ir dega ŠAUKTUKO lemputė. Pasukite valdymo ratuką į vidurinę PUPELIŲ padėtį.
15) Dega žalia BUDĖJIMO lemputė. Aparatas šyla ir atlieka automatinio plovimo ciklą.
16) Aparatas paruoštas naudoti.

Nukalkinimo procedūra „Xsmall 4“

Aparato tipui: nuo HD8644 iki HD8647 be valdymo ratuko.

 1. IŠJUNKITE aparatą.
 2. Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal.
 3. Ištuštinkite vandens bakelį ir į jį supilkite visą „Philips“ / „Saeco“ nukalkinimo tirpalą. Pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio ir įdėkite atgal.
 4. Padėkite didelę talpą po kavos dozavimo snapeliu.
  pav. Paspauskite ir 5 sek. palaikykite „ESPRESSO” mygtuką. Oranžinė NUKALKINIMO lemputė pradės lėtai mirksėti ir mirksės per visą nukalkinimo ciklą.
  pav. Aparatas dozuos nukalkinimo tirpalą per kavos dozavimo snapelį keliais vienos minutės intervalais, kol vandens bakelis ištuštės. Tai užtruks maždaug 20 min.
 5. Užsidegus raudonai NĖRA VANDENS lemputei, išimkite ir ištuštinkite talpą ir lašų surinkimo dėklą, įdėkite juos atgal.
  pav. Išimkite vandens bakelį, išplaukite ir pripildykite švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Įdėkite jį atgal į aparatą.
  pav. Aparatas pradės dozuoti vandenį per kavos dozavimo snapelį. Oranžinė NUKALKINIMO lemputė sumirksės dukart per visą plovimo ciklą.
  pav. Pasibaigus plovimo ciklui, oranžinė NUKALKINIMO lemputė išsijungia ir dega žalia BUDĖJIMO lemputė. Aparatas šyla ir atlieka automatinio plovimo ciklą.
 6. Aparatas paruoštas naudoti.
Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.