Malūnėlis veikia, bet aparatas įpila tik vandenį ir (arba) nemalamos kavos pupelės.

Malta kava užkimšo kavos piltuvėlį.
Kavos piltuvėlio atblokavimas:
• Išimkite virimo elementą ir išvalykite kavos piltuvėlį šaukštelio koteliu.
• Jei maltos kavos piltuvėlio nėra, šaukštelio kotelį į kavos piltuvėlį įstatykite iš apačios.
• Jei turite „Moltio“ arba „GranBaristo“ aparatą su išimamu pupelių indu, išimkite šį indą ir jį išardykite. Pašalinkite dvejose atskirose dalyse įstrigusias pupeles.

Kaip atblokuoti kavos piltuvėlį

espreso kavos aparate

Ekrane rodomas 1, 3, 4, 5 arba 14 klaidos kodas

Kai ekrane rodomas 1, 3, 4, 5 arba 14 klaidos kodas, peržiūrėkite toliau pateikiamus sprendimus.
Jei parodomas bet koks kitas kodas, rekomenduojame kreiptis į klientų aptarnavimo centrą.

E01
Malta kava užkimšo kavos piltuvėlį.
Kavos piltuvėlio atblokavimas:
• Išimkite virimo elementą ir išvalykite kavos piltuvėlį šaukštelio koteliu.
• Jei maltos kavos piltuvėlio nėra, šaukštelio kotelį į kavos piltuvėlį įstatykite iš apačios.

Kaip atblokuoti kavos piltuvėlį

espreso kavos aparate
espreso kavos aparate
espreso kavos aparate

E03
Virimo elementas užsikimšęs arba netinkamai suteptas.
• Praskalaukite virimo elementą švariu vandeniu ir atidžiai patikrinkite filtrą.
• Sutepkite virimo elementą, kaip tai nurodoma valymo ir priežiūros skyriuje.

 

E04:
Virimo elementas užsikimšo, yra netinkamai suteptas arba neužfiksuotas.
• Praskalaukite virimo elementą švariu vandeniu ir atidžiai patikrinkite filtrą.
• Sutepkite virimo elementą, kaip tai nurodoma valymo ir priežiūros skyriuje.
• Įdėkite virimo elementą ir tinkamai užfiksuokite. Jei tinkamai įdėsite ir užfiksuosite, išgirsite švelnų spragtelėjimą.
• Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą.

 

E05:
Priežastys gali būti įvairios, todėl rekomenduojame kreiptis į klientų aptarnavimo centrą.

 

E14
Aparatas perkaito.
• Išjunkite aparatą ir palaukite 60 minučių.

Kaip praskalauti virimo elementą

espreso kavos aparate

Kaip sutepti virimo elementą

espreso kavos aparate

Išlaša tik keli kavos lašai

Jei išlaša tik keli kavos lašai, tam gali būti kelios priežastys ir keli sprendimai.

 

 1. Virimo elementas užsikimšęs arba netinkamai suteptas.
  • Praskalaukite virimo elementą švariu vandeniu ir atidžiai patikrinkite filtrą.
  • Sutepkite virimo elementą, kaip tai nurodoma valymo ir priežiūros skyriuje.

 2. Kavos snapelis yra užsikimšęs.
  • Adata išvalykite kavos snapelį.

 3. Vandens filtras (pvz., „AquaClean“ / „Brita“) netinkamai paruoštas arba yra užsikimšęs.
  • Išimkite filtrą iš vandens bakelio ir apverstą įmerkite į vandenį.
  • Įdėkite filtrą ir paruoškite 2–3 puodelius karšto vandens.
  • Jei problema išlieka, paruoškite kavos nenaudodami filtro. Jei tai padeda, vadinasi, filtras yra užsikimšęs ir jį reikia pakeisti.

 4. Būtina atlikti aparato kalkių pašalinimo procedūrą.
  • Atlikite aparato kalkių pašalinimo procedūrą naudodami „Philips“ / „Saeco“ kalkių šalinimo priemonę.

Kaip praskalauti virimo elementą

espreso kavos aparate

Kaip sutepti virimo elementą

espreso kavos aparate

Kavos aparatas ruošia vandeningą kavą

Jei kava darosi vandeninga, tam gali būti kelios priežastys ir keli sprendimai.

 

 1. Naudojant pirmą kartą:
  • „Saeco“ prisitaikymo sistema vis dar derinama. Paruoškite dar kelis puodelius kavos.

 2. Nešvarumai užkimšo virimo elementą arba jis netinkamai suteptas.
  • Praskalaukite virimo elementą švariu vandeniu ir kruopščiai patikrinkite filtrą.
  • Sutepkite virimo elementą, kaip tai nurodoma valymo ir priežiūros skyriuje

 3. Malta kava užkimšo kavos piltuvėlį. Išvalykite kavos piltuvėlį;
  • Išimkite virimo elementą ir išvalykite kavos piltuvėlį šaukštelio koteliu.
  • Jei maltos kavos piltuvėlio nėra, įstatykite šaukštelio kotelį į kavos piltuvėlį.

espreso kavos aparate
espreso kavos aparate

Kaip praskalauti virimo elementą

espreso kavos aparate

Kaip sutepti virimo elementą

espreso kavos aparate

Kaip atblokuoti kavos piltuvėlį

Nedingsta pranešimas „Empty coffee grounds container“ (ištuštinkite kavos tirščių indą)

Jei kavos tirščių indas ištuštinamas, kai aparatas išjungtas, kavos ruošimo ciklo skaitiklis nenustatomas iš naujo ir pranešimas „Empty coffee grounds container“ (ištuštinkite kavos tirščių indą) nedingsta.

Kad pradingtų pranešimas:
• Išimkite kavos tirščių indą esant įjungtam aparatui, palaukite mažiausiai 5 sekundes ir vėl jį įdėkite.

Negaliu įdėti virimo elemento

Jei negalite įdėti virimo elemento, aparatas ir virimo elementas nėra neutralioje padėtyje.

Atlikite toliau nurodomus veiksmus ir nustatykite aparatą ir virimo elementą į neutralią padėtį:
1. Įdėkite kavos tirščių indą ir lašų surinkimo padėklą. Uždarykite priežiūros dureles, bet neįdėkite virimo elemento.
2. Išjunkite aparatą. Palaukite, kol jis visai išsijungs ir jūs nebegirdėsite jokio garso (tai gali trukti 15–20 sekundžių).
3. Vėl įjunkite aparatą. Palaukite, kol jis visai įsijungs ir jūs nebegirdėsite jokio garso.
4. Nustatykite virimo elementą į neutralią padėtį. Peržiūrėkite instrukcijas toliau pateikiamame filmuke.
5. Išimkite kavos tirščių indą ir lašų surinkimo padėklą, atidarykite priežiūros dureles ir dar kartą pabandykite įdėti virimo elementą.

espreso kavos aparate

Negaliu išimti virimo elemento

Jei negalite išimti virimo elemento, aparato padėtis nėra neutrali.

 

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad galėtumėte išimti virimo elementą.
1. Įdėkite kavos tirščių indą ir lašų surinkimo padėklą atgal ir uždarykite priežiūros dureles.
2. Išjunkite aparatą. Palaukite, kol jis visai išsijungs ir jūs nebegirdėsite jokio garso (tai gali trukti 15–20 sekundžių).
3. Vėl įjunkite aparatą. Palaukite, kol jis visai įsijungs ir jūs nebegirdėsite jokio garso.
4. Išimkite kavos tirščių indą ir lašų surinkimo padėklą, atidarykite priežiūros dureles ir dar kartą pabandykite išimti virimo elementą.

Niekada neišimkite virimo elemento, jei yra atliekama kalkių šalinimo procedūra. Būtinai palaukite, kol bus pabaigtas kalkių šalinimo procesas.

Atlikus kalkių šalinimo operaciją, neužgęsta kalkių šalinimo lemputė

Jei kalkių šalinimo lemputė vis dar dega, gali būti, kad pasibaigus kalkių šalinimo ciklui aparato nepraskalavote pakankamu vandens kiekiu.
Praskalaukite aparatą panaudodami dar vieną pilną vandens bakelį.

Jei kalkių šalinimo procedūrą nutraukėte išjungdami aparatą ir nežinote, kaip jį pratęsti, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Nesuprantu espreso kavos aparato lempučių signalų reikšmės

Espreso kavos aparato lemputės suteikia informacijos apie tai, ką reikia daryti, ir parodo jūsų aparato būseną.

Vartotojo vadove yra atskiras lempučių reikšmes paaiškinantis skyrius. Pasinaudokite toliau pateikiama paieškos funkcija, suraskite ir atsisiųskite reikiamą „Philips“ arba „Saeco“ espreso kavos aparato vartotojo vadovą.

Pastaba. Jei vienu metu mirksi visos lemputės, rekomenduojame kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Po aparatu matau vandenį

Lašų surinkimo padėklas gali būti pilnas, todėl vanduo išsilieja.
Reguliariai ištuštinkite lašų surinkimo padėklą; „drip tray full“ (pilnas lašų surinkimo padėklas) indikatorius nurodys, kada tai reikia padaryti.

espreso kavos aparate

Kodėl pieno ąsotėlis neplaka pieno putų?

Jei pieno ąsotėlis neruošia pieno putos, tam gali būti kelios priežastys ir keli sprendimai.

1. Pieno ąsotėlio dalys yra nešvarios.

 • Nuimkite visas dalis ir išplaukite jas šiltu vandeniu / indų plovikliu.


2. Pieno ąsotėlio snapelis neištrauktas iki galo.
• Patikrinkite, ar snapelis ištrauktas iki galo.

3. Pieno vamzdelis netinkamai prijungtas prie putų plakimo elemento.
• Tinkamai prijunkite pieno vamzdelį prie putų plakimo elemento.

4. Naudojate netinkamą pieną.

 • Atlikus tyrimus įrodyta, kad putoms ruošti tinka pusiau nugriebtas, riebus karvių pienas, sojų pienas ir pienas be laktozės.

Kaip išvalyti pieno ąsotėlį

saeco
saeco

Atlikite paiešką pagal „Saeco“ arba „Philips“ espreso kavos aparato pavadinimą arba gaminio numerį

Spustelėkite ir suraskite daugiau informacijos apie „Saeco“ ir „Philips“ espreso kavos aparatų trikčių šalinimą.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.