1
„Philips" pagalba

Mano „Philips“ prietaise makaronams gaminti rodomas klaidos kodas. Ką daryti?

Paskelbta 2022 m. spalio 17 d.
Jei „Philips“ prietaise makaronams gaminti rodomas klaidos kodas, perskaitykite toliau pateiktus trikčių šalinimo patarimus, kad išspręstumėte šią problemą.

Rodomas E1 klaidos kodas

Formavimo diskas arba dangtis pritvirtintas netinkamai. Surinkite vadovaudamiesi naudotojo vadove nurodytais veiksmais.
 1. Įstumkite maišymo kamerą į prietaisą.
 2. Įstatykite maišymo mentelę į angą pagrindiniame įrenginyje. Įkiškite maišymo mentelė iki galo į pagrindinį įrenginį.
 3.  Pritvirtinkite disko laikiklį prie pagrindinio įrenginio.
 4. Uždėkite formavimo diską ant disko laikiklio ir įsitikinkite, kad jis tvirtai pritvirtintas.
 5. Pritvirtinkite priekinį skydelį prie pagrindinio įrenginio.
 6. Tvirtai pritvirtinkite priekinio skydelio valdymo rankenėles.
 7. Gerai uždarykite maišymo kameros dangtį. Įsitikinkite, kad apsauginiai kaiščiai būtų tinkamai įstatyti į prietaisą (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).
Kodas E1

E2 klaidos kodas, prietaisas makaronams gaminti sustoja

Jei apdorojimo metu prietaisas sustoja, ekrane rodoma E2, mirksi indikatoriai ir girdimas garso signalas, taip galėjo nutikti dėl trijų galimų priežasčių.
 
 1. Maišymo mentelę gali užblokuoti kai kurie pašaliniai daiktai.
  Atjunkite prietaisą makaronams gaminti nuo maitinimo šaltinio, atidarykite maišymo kamerą ir išimkite pašalinius daiktus. Jei reikia, tešlą išmeskite ir iš naujo pradėkite gaminti makaronus.
 
 1. Tešla gali būti per sausa.
  Tokiu atveju atjunkite prietaisą makaronams gaminti nuo maitinimo šaltinio, tinkamai išvalykite visas dalis ir dar kartą vykdykite naudotojo vadovo nurodymus, kad pradėtumėte iš naujo gaminti makaronus.

  Pastaba. Labai svarbu, kad miltų ir skysčio santykis būtų teisingas, kad tešla būtų minkšta (pvz., kaip susmulkintas parmezanas). Kad konsistencija būtų tinkama, vadovaukitės naudotojo vadove teikiamomis instrukcijomis ir sverkite produktus virtuvinėmis svarstyklėmis.
 
 1. Pasirinkta netinkama programa (tik prietaisui makaronams gaminti su automatinio svėrimo funkcija).
  Pasirinkite tinkamą makaronų gaminimo programą pagal paruoštus makaronus (programa „paprastieji makaronai“ – makaronams tik su vandeniu; arba programa „makaronai su kiaušiniais / prieskoniais“ – makaronams su kiaušinių ir vandens arba daržovių sulčių mišiniu).

EEEE arba E3 klaidos kodas, nepavykęs svarstyklių kalibravimas

Svarstyklių kalibravimas buvo nesėkmingas. Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad išspręstumėte problemą.
 1. Atidarykite maišymo kameros dangtį.
 2. Išjunkite prietaisą makaronams gaminti ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir paleiskite iš naujo.

Jei po paleidimo iš naujo nuolat rodoma EEEE arba E3, susisiekti su mumis dėl tolesnės pagalbos.

E4 klaidos kodas, reikia iš naujo nustatyti prietaisą

Išjunkite prietaisą makaronams gaminti ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir paleiskite iš naujo.

Jei po paleidimo iš naujo nuolat rodoma E4, susisiekti su mumis dėl tolesnės pagalbos.

Mirksi svorio indikacija

Prietaise yra per mažai arba per daug miltų. Į maišymo kamerą visada įpilkite bent 200 g (1,7 puod. arba 7 unc.), bet ne daugiau nei 600 g (5,0 puod. arba 21 unc.) miltų.

Ekrane rodoma 999 arba 8.32, viršytas didžiausias svarstyklių svoris

Jei ekrane mirksi 999 arba 8.32, jūs perpildėte prietaisą (999 g arba 8,32 puod. yra didžiausias svarstyklių sveriamas svoris). Išpilkite miltus iš maišymo kameros. 

Pastaba. Didžiausias miltų kiekis makaronams ruošti „Philips“ prietaise makaronams gaminti yra 600 g (5,0 puod. arba 21 unc.), mažiausias miltų kiekis yra 200 g (1,7 puod. arba 7 unc.).

Jei ekrane rodoma 999 arba 8.32 nors miltų kiekis yra mažesnis nei 999 g arba 8,32 puod., visiškai ištuštinkite maišymo kamerą, išjunkite prietaisą makaronams gaminti ir atjunkite jį nuo elektros lizdo. Prijunkite prietaisą prie el. lizdo ir paleiskite jį iš naujo.

Jei paleidus iš naujo ekrane visą laiką rodoma 999 arba 8.32, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.Ar šie veiksmai padėjo išspręsti problemą? Susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos.
 
Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.