Lyginimo sistemų valymas

  pašalinkite kalkes iš garų generatoriaus

  Lyginimo sistemos

  Lyginimo sistemų valymas

  pašalinkite kalkes iš garų generatorių

  Lyginimo sistemos

  gaminio tipo numeris

  Gaminio pavadinimą rasite ant garų generatoriaus šono

   

  Labai paprasta sužinoti lygintuvo su garų generatoriumi pavadinimą. Tiesiog pažvelkite į lygintuvo su garų generatoriumi dešinį arba kairį šoną, ten parašytas gaminio pavadinimas, pvz., „PerfectCare Elite“, „PerfectCare Performer“ ar kt.

  Kodėl reikia pašalinti kalkes iš lyginimo sistemos?

  Bėgant laikui lyginimo sistemose kaupiasi kalkės. Kuo kietesnis vanduo jūsų vietovėje, tuo greičiau atsiranda kalkių nuosėdų ir jos kietėja, jei nėra išvalomos. Reguliariai šalindami kalkes išvengsite problemų, tokių kaip baltos ar rudos dėmės ant drabužių, rudas vanduo ir pratekėjimas. Reguliariai valomo lygintuvo išleidžiamas garų kiekis išlieka didžiausias ir pailgėja lyginimo sistemos eksploatavimo trukmė.

  Lyginimo sistemosvalymas

  EASY DE-CALC funkcija

  „PerfectCare Aqua“ (GC86xx) | PerfectCare (PSG90XX) | „PerfectCare Aqua Eco“ (GC86xx) |  „PerfectCare Aqua Pro“ (GC93xx, GC94xx) | „PerfectCare Aqua Silence“ (GC86xx) | „PerfectCare Elite“ (GC96xx) | „PerfectCare Elite Plus“ (GC96xx) „PerfectCare Elite Silence“ (GC96xx) | „PerfectCare Expert“ (GC92xx)

  instrukcija
  instrukcija
  instrukcija
  instrukcija

  Kai dega DE-CALC lemputė, laikas pašalinti kalkes. Norėdami geriausių rezultatų darykite tai reguliariai.

   

  1. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir palikite bent 2 valandoms, kad visiškai atvėstų. 
  2. Padėkite lyginimo sistemą ant stalo ar plautuvės krašto. Po EASY DE-CALC rankenėle laikykite puodelį (bent 350 ml talpos).
  3. Išimkite rankenėlę. Leiskite išbėgti vandeniui ir kalkių dalelėms.
  4. Įdėkite rankenėlę ir norėdami užfiksuoti pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
  5. Esate pasiruošę toliau lyginti!

  Išimkite rankenėlę. Leiskite išbėgti vandeniui ir kalkių dalelėms.

  Pažiūrėkite, kaip valyti lyginimo sistemą

  Apnašų nuo lygintuvo pado šalinimas 

  „CompactCare“ (GC65xx) | „EasyCare“ (GC83xx) | „InstantCare“ (GC75xx) 


  Jei reguliariai nenaudojate EASY DE-CALC funkcijos ir (arba) baltos ar rudos nuosėdos byra iš lygintuvo, pašalinkite kalkes nuo lygintuvo pado vadovaudamiesi toliau pateikta procedūra.

  instrukcija
  2 instrukcija
  3 instrukcija
  4 instrukcija
  5 instrukcija
  6 instrukcija

  1. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir palikite bent 2 valandoms, kad visiškai atvėstų. 
  2. Padėkite lyginimo sistemą ar plautuvės krašto. Po EASY DE-CALC rankenėle laikykite puodelį (bent 250 ml talpos).
  3. Išimkite rankenėlę. Leiskite išbėgti vandeniui ir kalkių dalelėms. 
  4. Laikykite prietaisą taip, kad EASY DE-CALC anga būtų nukreipta į viršų; į angą įpilkite 500 ml distiliuoti vandens. (PASTABA. Į „PerfectCare Elite“ (GC96xx) ir „PerfectCare Elite Plus“ (GC96xx) modelius įpilkite 900 ml distiliuoto vandens.)
  5. Laikydami EASY DE-CALC angą nukreiptą aukštyn, įdėkite EASY DE-CALC rankenėlę į vietą ir užfiksuokite sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę. 
  6. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir įjunkite. Palaukite 5 min., kol prietaisas įkais. 
  7. Laikykite garų jungiklį nuolat nuspaudę ir 3 min. judinkite lygintuvą ant storo audinio. 
  8. Nustokite judinti lygintuvą, kai vanduo liaujasi tekėti arba pradeda eiti garai. Dabar esate pasiruošę lyginti!

  Pažiūrėkite, kaip valyti lyginimo sistemą

  Išmanioji kalkių šalinimo funkcija

  „PerfectCare Compact“ (GC78xx) | „PerfectCare Compact Essential“ (GC68xx) | „FastCare“ (GC77xx) | „FastCare Compact“ (GC67xx) | HI59xx serija | „PerfectCare Performer“ (GC87xx) | „PerfectCare Viva“ (GC70xx) | „SpeedCare“ (GC66xx)

  instrukcija
  instrukcija
  instrukcija
  instrukcija

  Kai lyginimo sistema pypsi ir dega CALC CLEAN lemputė, laikas pašalinti kalkes.

   

  1. Iki pusės pripildykite vandens bakelį ir įsitikinkite, lyginimo sistema įjungta įjungtas. Jei lygintuvas turi temperatūros ratuką su CALC CLEAN nuostata, nustatykite ratuką ties CALC CLEAN.
  2. Padėkite lygintuvą ant SMART CALC CLEAN indo. Indas buvo kartu su garų generatoriumi dėžėje. 
  3. Paspauskite ir 2 sek. palaikykite CALC CLEAN mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimus.
   PASTABA. Kai kuriuose modeliuose CALC CLEAN mygtukas yra lygintuvo rankenos priekyje.
  4. Lyginimo sistemai nustojus pypsėti ir CALC CLEAN lemputei užgesus, valymo procesas yra baigtas. Procesas užtrunka maždaug 2 min. Naudokite švarų rankšluostį lygintuvo padui nusausinti.
  5. Esate pasiruošę toliau lyginti!

  Pažiūrėkite, kaip valyti lyginimo sistemą

  Paprasta plovimo funkcija 

  „CompactCare“ (GC65xx) | „EasyCare“ (GC83xx) | „InstantCare“ (GC75xx) 

  instrukcija
  instrukcija
  instrukcija
  instrukcija
  instrukcija
  instrukcija

  Pailginkite lygintuvo naudojimo trukmę atlikdami paprastus kalkių šalinimo veiksmus.

   

  1. Išjunkite lyginimo sistemą iš elektros lizdo ir palikite bent 2 valandoms, kad visiškai atvėstų.
  2. Nuimkite lygintuvą nuo pagrindo. Nuimkite vandens bakelį (jei nuimamas). 
  3. Lyginimo sistemą laikykite dviem rankomis ir gerai pakratykite. 
  4. Atidarykite CALC CLEAN dangtelį (jei jūsų modelyje toks yra). Atsukite CALC CLEAN kamštį arba rankenėlę. 
  5. Palenkite lyginimo sistemą link plautuvės ir ištuštinkite. Iš naujo pripildykite ir ištuštinkite dar 2 kartus, kad rezultatai būtų geriausi ir gaminys veiktų ilgiau.
  6. Įsukite kamštį arba rankenėlę atgal ir uždarykite dangtelį (jei toks yra).
  7. Esate pasiruošę toliau lyginti!

  Pažiūrėkite, kaip valyti lyginimo sistemą

  „PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasetės funkcija

  „PerfectCare Pure“ (GC76xx)

  Jei lyginimo sistema pypsi ir dega ANTI-CALC lemputė, laikas pakeisti „Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetę. Jei nepakeisite kasetės, lyginimo sistema veiks dar 15–30 min., tada automatiškai išsijungs, kad būtų išvengta gedimo. 
   
  Jei šalia neturite atsarginės kasetės, galite tęsti lyginimą naudodami demineralizuotą vandenį arba vandenį be kalkių iš „Philips IronCare“ vandens filtro.

  1. Atidarykite lyginimo sistemos pagrindo ANTI CALC FILTER dureles ir iš skyriaus išimkite seną kasetę.
  2. Paimkite naują kasetę ir nuo apačios nuimkite guminę dalį.
  3. Įdėkite naują kasetę į skyrių ir spauskite ją, kol išgirsite spragtelėjimą. Uždarykite dureles.
  4. Esate pasiruošę toliau lyginti!

  Dažnai užduodami klausimai apie „Philips“ lyginimo sistemas

  Ar norėdamas išvengti kalkių susidarymo lyginimo sistemoje turėčiau naudoti demineralizuotą arba lyginimo vandenį?

  Rekomenduojame visom ,,Philips“ lyginimo sistemoms ir lygintuvams naudoti vandentiekio vandenį arba demineralizuotą vandenį. Demineralizuotas vanduo yra geriausias pasirinkimas siekiant išvengti kalkių susidarymo lygintuve.
   

  Niekada nenaudokite lyginimo arba kvapiojo vandens su „Philips“ lygintuvu su garų generatoriumi. Jį naudodami užteršite lygintuvą ir lygintuvas gali būti pažeistas arba sugesti.

  Ar galiu toliau naudoti lyginimo sistemą, kai mirksi kalkių šalinimo lemputė?

  Ne, kai mirksi kalkių šalinimo lemputė, lygintuvas su lyginimo sistema nustos skleisti garus. Turite užbaigti visą kalkių šalinimo procedūrą, tada garų generatorius vėl bus paruoštas naudoti.

  Baigiau šalinti kalkes iš garų generatoriaus, tačiau kalkių šalinimo lemputė toliau mirksi

  Gali būti, kad kalkių šalinimo procedūra nėra visiškai baigta ir prietaisas nebuvo sėkmingai nustatytas iš naujo. (Išmanioji kalkių šalinimo funkcija)


  Dar kartą pašalinkite kalkes ir įsitikinkite, kad procesas baigtas. Pasibaigus kalkių šalinimo procedūrai lygintuvas bus nustatytas iš naujo ir kalkių šalinimo lemputė automatiškai išsijungs. (EASY DE-CALC funkcija)  

   

  Jei problema išlieka arba turite kokių nors klausimų, visada nedvejodami susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo centru

  CALC-CLEAN procedūra neprasideda. Ką daryti?

  CALC-CLEAN procedūra prasidės tik atlikus šiuos veiksmus:
   

  1. Pripildykite vandens indą
  2. Padėkite lygintuvą su garų generatoriumi ant kalkių šalinimo indo
  3. Paspauskite ir 2 sek. palaikykite CALC-CLEAN mygtuką

  Pašalinus kalkes iš lygintuvo pado vis dar pasirodo baltų nuosėdų arba lieka rudų dėmių

  Jei pašalinus kalkes iš lygintuvo ir juo palyginus ant drabužių vis dar pasirodo baltų nuosėdų arba rudų dėmių, rekomenduojame pakartoti kalkių šalinimo procedūrą. Taip dar kartą išplausite lygintuvą ir visas kalkių nuosėdas.

  Pašalinus kalkes lygintuvas su garų generatoriumi nebeskleidžia garų

  Baigę kalkių šalinimo procedūrą ir vėl pradėję lyginti galite pastebėti, kad iš lygintuvo pado vis dar bėga vanduo ir nesklinda garai (arba jų sklinda nedaug). Taip nutinka, jei lygintuve vis dar yra po kalkių šalinimo procedūros likusio vandens.
   

  Norėdami pašalinti iš sistemos vandenį, bent 30 sek. palaikykite nuspaustą garų mygtuką: išgirsite siurbimo garsą, kai tik visas vanduo bus pašalintas, ir pastebėsite generuojamus garus.

  Ar reikia pašalinti kalkes iš garų generatoriaus, net jei visą laiką naudoju demineralizuotą vandenį?

  Jei visada naudojate demineralizuotą vandenį, garų generatoriuje kalkių nesusikaups. Tačiau kai kurių lygintuvų su garų generatoriais kalkių šalinimo lemputė mirksės pagal prietaiso naudojimo laiką. Tokiu atveju atlikite kalkių šalinimo procedūrą, kad vėl galėtumėte naudoti prietaisą.

  Susisiekite su mumis

  Klausimams arba užklausoms apie „Philips“ drabužių priežiūros gaminius


  Mūsų klientų aptarnavimo komanda visada pasiruošusi jums padėti.

   

  Skambinkite mums: 8 5 214 0294 *

  Nuo pirmadienio iki penktadienio: 09:00 - 17:00

  *Vietinis skambutis*

  *Gali būti taikomas papildomas Jūsų mobiliojo operatoriaus  mokestis

  Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

  * Privalomi laukai​

  Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

  Informacija apie naujausius produktus

  Patarimai ir rekomendacijos

  *

  * Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ produktus, paslaugas, renginius ir akcijas, atsižvelgiant į mano pageidavimus ir elgseną. Bet kada galiu lengvai atsisakyti prenumeratos!

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.