Naujuose ir švariuose filtruose sugaunamos nepageidaujamos ore esančios dalelės ir optimizuojamas oro srautas, tačiau, prietaisui šalinant oro teršalus, praėjus tam tikram laikotarpiui filtras gali užsikimšti ir prietaisas nebeveiks našiai. Kai taip nutinka, laikas pakeisti filtrą.

  „Philips“ filtrai pasižymi didžiausiu švaraus oro tiekimo iš mūsų oro valytuvų greičiu (CADR). Tai yra geriausi filtrai mūsų prietaisams. Mūsų filtrai pasižymi unikalia konstrukcija ir yra pagaminti iš nelaidaus, ultragarsiniu būdu sujungto ir antibakterinio polipropileno pluošto. Filtro konstrukcija nelinkusi užsikimšti ir sulaiko sukauptas daleles bei neleidžia joms vėl patekti į orą.
   

  Greičiausiai pastebėjote šio gaminio kopijų. Nors jos ir yra mūsų filtrų kopijos, jos neprilygsta našumu.

  oro valytuvo filtras
  Hepa filtras

  Pasirinkite savo oro valytuvą

  Air Purifier series 1000

  Gaminio pavadinimą rasite valytuvo užpakalinėje pusėje

   

  Labai paprasta sužinoti „Philips“ oro valytuvo pavadinimą. Tiesiog pažiūrėkite kitoje „Philips“ oro valytuvo pusėje. Gaminio pavadinimas užrašytas ten, pvz., 1000 serijos „Philips“ oro valytuvas („Philips Air Purifier Series 1000“) ir pan.

  Filtrų keitimas: 1000 serijos oro valytuvas (AC12XX)


  Prieš pradėdami: 
  pakeiskite filtrą, kai ekrane mirksi A3 / C7. Pakeitę filtrą nusiplaukite rankas. Nelieskite klostuoto filtro paviršiaus ir neuostykite filtro, nes jame yra susikaupę oro teršalai.

  Filtro įspėjamosios lemputės būsena

  Veikimas

  Ekrane rodo A3

  Pakeiskite „NanoProtect fHEPA Series 3“ filtrą (FY1410)

  Ekrane rodoC7

  Pakeiskite „NanoProtect“ AC filtrą (FY1413)

  Pakaitomis ekrane rodoA3 ir C7

  Pakeiskite abu filtrus

  Air Purifier series 1000
  išvalykite oro filtrą

  1 žings.

  Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo. Išimkite panaudotą oro filtrą vadovaudamiesi ekrane rodoma filtro įspėjamosios lemputės būsena. Išmeskite panaudotą filtrą. Išmeskite panaudotą filtrą.

  Įsigykite valytuvo filtrą „Philips“

  2 žings.

  Nuimkite nuo naujo filtro visas pakavimo medžiagas. Įdėkite naujus filtrus į oro valytuvą.

  AC filtras

  3 žings.

  Įjunkite oro valytuvo kištuką į sieninį elektros lizdą. 3 sek. palaikykite palietę užraktą nuo vaikų, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

  Įsigykite 1000 serijos oro valytuvo filtrus

  Filtrų keitimas: 2000 serijos oro valytuvas (AC288X)


  Prieš pradėdami: 
  pakeiskite filtrą, kai ekrane mirksi A3 / C7. Pakeitę filtrą nusiplaukite rankas. Nelieskite klostuoto filtro paviršiaus ir neuostykite filtro, nes jame yra susikaupusių oro teršalų.

  Filtro įspėjamosios lemputės būsena

  Veikimas

  Ekrane rodo A3

  Pakeiskite „NanoProtect filter Series 3“ (FY5185)

  Ekrane rodoC7

  Pakeiskite „NanoProtect“ AC filtrą (FY2420)

  Pakaitomis ekrane rodoA3 ir C7

  Pakeiskite abu filtrus

  Air Purifier series 2000
  Valytuvo filtrai

  1 žings.

  Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo. Išimkite panaudotą oro filtrą vadovaudamiesi ekrane rodoma filtro įspėjamosios lemputės būsena. Išmeskite panaudotą filtrą. Išmeskite panaudotą filtrą.

  Hepa filtras

  2 žings.

  Nuimkite nuo naujo filtro visas pakavimo medžiagas. Įdėkite naujus filtrus į oro valytuvą.

  išvalykite oro valytuvą

  3 žings.

  Įjunkite oro valytuvo kištuką į sieninį elektros lizdą. Norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką, palieskite ir 3 sek. palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką.

  Filtrų keitimas: 5000 serijos oro valytuvas (AC565X)


  Prieš pradėdami: 
  pakeiskite filtrą, kai ekrane mirksi A3 / C7. Pakeitę filtrą nusiplaukite rankas. Nelieskite klostuoto filtro paviršiaus ir neuostykite filtro, nes jame yra susikaupusių oro teršalų.

  Filtro įspėjamosios lemputės būsena

  Veikimas

  Ekrane rodo A3 ir įsijungia filtro keitimo įspėjamasis signalas

  Pakeiskite „NanoProtect filter Series 3“ (FY5185)

  Ekrane rodo C7 ir įsijungia filtro keitimo įspėjamasis signalas

  Pakeiskite „NanoProtect“ filtro aktyvintąsias anglis (FY5182)

  Pakaitomis ekrane rodo A3 ir C7 bei įsijungia filtro keitimo įspėjamasis signalas

  Pakeiskite abu filtrus

  Air Purifier series 5000
  Įsigykite valytuvo filtrą „Philips“

  1 žings.

  Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo. Išimkite panaudotą oro filtrą vadovaudamiesi ekrane rodoma filtro įspėjamosios lemputės būsena. Išmeskite panaudotą filtrą. Išmeskite panaudotą filtrą.

  AC filtras

  2 žings.

  Nuimkite nuo naujo filtro visas pakavimo medžiagas. Įdėkite naujus filtrus į oro valytuvą.

  Įjunkite oro valytuvo kištuką   į sieninį elektros lizdą. Palieskite ir 3 sek. palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

  Ką reikia žinoti apie pirminį filtrą?
  Kaip jį pakeisti?

  Pirminį filtrą galima (ir reikėtų) plauti kas mėnesį. 
  Norėdami sužinoti, kaip plauti konkretaus modelio pirminį filtrą, skaitykite naudotojo vadovą. 

  (tam tikrų valytuvų pirminiai filtrai plaunami tekančiu vandeniu, kitų – siurbiami).

  Air Matters app logo

  Parsisiųskite „Air Matters“ programą, kuri jums praneš apie filtro naudojimo trukmę

  Pateikia įžvalgų apie patalpų ir lauko oro kokybę.
  Teikia naudingų patarimų, kad lengviau susidorotumėte su alergijomis.
  Galite valdyti savo oro valytuvą, keisti ventiliatoriaus greitį ir nustatyti tvarkaraščius.
  Matykite savo filtro naudojimo trukmę ir gaukite pranešimą, kai ateina laikas jį pakeisti.
  Oro kokybės programa

  Dažnai užduodami klausimai

  Iš mano „Philips“ oro valytuvo sklinda blogas / nemalonus kvapas

  Naudojant pirmą kartą sklinda plastiko kvapas

  Pirmuosius kelis kartus naudojant oro valytuvą iš jo gali sklisti plastiko kvapas. 
  Nesijaudinkite, tai normalu ir kvapas visiškai dings po kelių dienų. 
  Tačiau, jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, rekomenduojame kreiptis į mus.

   

  Nešvarus filtras

  Kai oro valytuvo filtras (A ir B toliau pateiktame paveikslėlyje) yra nešvarus, gali atsirasti dulkių kvapas. 

  Tokiu atveju pakeiskite filtrą.

  filtras-pirminis-filtras-oro-valytuvas

  Filtre susikaupė maksimalus absorbuotų dujų kiekis.
  Kai filtre sukaupiamas maksimalus absorbuotų dujų kiekis, iš jo gali sklisti dulkių kvapas.
  Labai rekomenduojame pakeisti filtrą, kai tai nurodoma (konkrečias savo valytuvo modelio indikacijas žr. naudotojo vadove).
  Nevalykite, neplaukite ir nesiurbkite šio filtro.

   

  Nešvarus pirminis filtras

  Iš „Philips“ oro valytuvo gali sklisti nemalonus kvapas, kai pirminis filtras (C aukščiau pateiktame paveikslėlyje) yra nešvarus.

  Pirminį filtrą galima (ir reikėtų) plauti kas mėnesį. Norėdami sužinoti, kaip plauti konkretaus modelio pirminį filtrą (tam tikrų valytuvų pirminiai filtrai plaunami tekančiu vandeniu, kitų – siurbiami), skaitykite naudotojo vadovą.

  Ar galiu valyti „Philips“ oro valytuvo filtrus / pirminį filtrą?

  Galite valyti arba plauti pirminį filtrą (nurodytas kaip C toliau pateiktame paveikslėlyje). 

  Kitų filtrų (nurodytų kaip A ir B toliau pateiktame paveikslėlyje) plauti negalima: juos reikia keisti. Konkrečiam modeliui skirtas keitimo indikacijas rasite naudotojo vadove.

  filtras-pirminis-filtras-oro-valytuvas
  Ar turėčiau iš naujo nustatyti „Philips“ oro valytuvą / drėkintuvą pakeitęs filtrą?

  Oro valytuvo arba drėkintuvo nustatymas iš naujo pakeitus filtrą

  „Philips“ oro valytuvą arba drėkintuvą reikia nustatyti iš naujo kaskart pakeitus filtrą. Taip įjungiama skaičiavimo sistema naujam filtrui (-ams). 

  Be to, oro valytuve / drėkintuve veikia filtro keitimo įspėjamasis signalas. Jis įspėja, kai filtrą reikia išvalyti (tik pirminį filtrą) ir pakeisti. 

  Jei pakeitę filtrą nauju oro valytuvo arba drėkintuvo nenustatysite iš naujo, prietaisas jus perspės, kad reikia pakeisti filtrą.

  „Philips“ oro valytuvas skleidžia neįprastą garsą

  Pirminis filtras gali būti užsikimšęs 

  Įsitikinkite, kad pirminis filtras yra švarus. Jei jį reikia išvalyti, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

   

  1. išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo;
  2. patraukite apatinę dėžės dalį (priekinę arba užpakalinę valytuvo dalį), norėdami nuimti ją nuo prietaiso (priekinę arba užpakalinę valytuvo dalį);
  3. paspauskite du spaustukus žemys ir patraukite pirminį filtrą į save (žr. toliau pateiktą paveikslėlį);
  4. išplaukite pirminį filtrą tekančiu vandeniu. Jei pirminis filtras labai nešvarus, nuvalykite dulkes minkštu šepetėliu;
  5. džiovinkite pirminį filtrą ore, kol jis visiškai išdžius.

  push-pull-pre-filter

  Nepašalinta filtro pakuotė

  Jei nuo filtro nepašalintas vyniojamasis plastikas, gali girdėtis neįprastas garsas. Įsitikinkite, kad ant filtrų neliko vyniojamojo plastiko. 

   

  Kažkas blokuoja oro įleidimo arba išleidimo angą

  Oro įleidimo arba išleidimo angą gali blokuoti išoriniai objektai.

  Patikrinkite ir įsitikinkite, kad niekas neužstoja oro įleidimo ir išleidimo angų.

  Oro valytuvo veikimas gali būti sutrikęs 
  Jei nė viena anksčiau minėta situacija netinka, gali būti, kad tai yra valytuvo techninė problema. Tokiu atveju kreipkitės į mus.

  „Philips“ oro valytuvo filtro keitimo indikacija neišsijungia

  Iš naujo nenustatytas filtro naudojimo trukmės skaitliukas

  Kartais gali taip nutikti, kad filtro naudojimo trukmės skaitliukas automatiškai nenustatomas iš naujo po to, kai pakeičiamas oro valytuvo filtras.

   

  Norėdami tai išspręsti, atlikite šiuos veiksmus:

   

  1. įjunkite oro valytuvą į elektros tinklą;
  2. paspauskite įjungimo mygtuką;
  3. palieskite ir tris sekundes palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.